Kezdőlap

Schmauk Mihály,

róm. kath. plébános, szül. 1754. Iglón (Szepes m.); a humaniorákat Lőcsén és Körmöczbányán, a bölcseletet és theologiát Budán végezte. A papi pályára lépett és 20 éves korában előbb a lőcsei jezsuita-templom administratora, majd hét évig Ménhárdon és egyig Szepesváralján káplán volt. 1788-ban Matheoczra helyezték, ahol előbb mint administrator, később mint plébános működött. 1809-ben hasonló minőségben Szepesszombatba helyezték, hol 1823. ápr. 21. meghalt.

Legnagyobb érdeme szepesvármegyei oklevélgyűjtése. Gyűjteményét kétszer is megkisértette kiadni, 1806. és 1821-ben, azonban pártolás hiánya miatt nem adhatta ki; mig végre 1889-ben megjelent a következő czímmel: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis Pars Secunda... Szepesváraljae, 1899. (Ism. Századok 1839. Wagner és Bárdossy gyűjteményének kiegészítése, 1094-től 1596-ig 332 oklevelet foglal magában.)

Weber S., Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts. Igló, 1901. 155. l.