Kezdőlap

Scholtz Ágoston,

egyetemi tanár, szül. 1844. júl. 27. Kotterbachban (Szepesm.); főgymnasiumi tanulmányait Iglón, Rozsnyón és Lőcsén, az egyetemieket Bécsben és Berlinben végezte; ezeknek befejezése után 1865. az iglói, 1871. pedig a pesti ágost. hitvallású főgymnasiumban a mathematika tanárává és 1877-ben igazgatóvá lett. 1879-ben egyetemi magántanárnak habilitálták és 1884-ben a budapesti egyetemen a felsőbb mennyiségtan rendes tanárává nevezték ki.

Czikkei a Műegyetemi Lapokban (1877. A kúpszeleten fekvő hat pont és a hexagramma mysticum, Egy tétel a determinansokról, A kúpszeleten fekvő hat pont és a Chasles-féle tétel, 1878. Néhány covarians jelleggel biró determinans alakról, Néhány tétel a hexagrammum mysticum teljes idomáról); a Grunert, Archiv für Mathematikban (Sechs Punkte auf einem Kegelschnitt); a Nouvelle Annalesben (1881. Résolution de l'equation du troisième degré); az iglói ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1886. A fénytalálkozásra vonatkozó észrevétel).

Doleschall, E. A., Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Bpest, 1887. 139., 174. l.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 969. l.