Kezdőlap

Schoretits Mihály,

orvosdoktor, egyetemi tanár, szül. 1741. szept. 2. Czinfalván (Sopronm.); minekutánna a humaniorák osztályát hazájában elvégezte, Bécsbe ment, hol két évig a bölcseletet tanulta, azután öt évig az orvos-tudományokat hallgatta, ezután 1765. szept. 6. orvosdoktori oklevelet is nyert; ekkor assistens lett a katonai kórházban és magántanítással foglalkozott. 1767. Veszprém vármegye hívta meg tiszti főorvosának. 1770-ben a nagyszombati egyetemhez az általános kórtan, valamint a különös kór- és gyógytan tanárává neveztetett ki és egyidejűleg Van Svieten ajánlatára a bölcseleti kar igazgatója is lett. Az általános kórtant 1784-ig tanította, a mikor e tantárgy a gyógyszertannal egyesíttetett. A különös kór- és gyógytannak 1785-ig volt tanára. 1777-78-ban és 1782-83. a dékáni hivatalt vezette, 1783-84-ben pedig rector volt. Meghalt 1786. márcz. 3. Pesten. Trnka Venczel tanár tartott fölötte gyászbeszédet.

Munkáit nem ismerem.

Merkur von Ungarn 1786. 613. l.

Trnka, Oratio funebris, Pestini, 1786.

M. Musa, 1787. 723. l.

Kölesy-Melczer, M. Plutarkus. Pest, 1816. II. 208. l.

Högyes Endre, Emlékkönyve. Bpest, 1896. 136. l.