Kezdőlap

Scopoli János Antal,

bölcseleti és orvos-doktor, bányatanácsos és tanár; szül. 1723. jún. 3. vagy 13. Cavaleseben (Flemserthal, Tyrol), hol atyja S. Ferencz Antal hadnagy volt a trienti püspök szolgálatában; S. a gymnasiumot Trientben és Hallban látogatta, az orvosi tudományokat az innsbrucki egyetemen hallgatta s 1743. lett orvos-doktor; később Idria bányavárosban kapott alkalmazást, hol a bányatant is megtanulta; a selmeczi akadémián a vegytan, ásványtan és kohászat tanára volt 1769. febr. 10-től 1776-ig, midőn a vegytan és természetrajz tanára lett Páviában, hol 1788. máj. 8. meghalt.

Munkái:

Annus I-V. Historico-naturalis. Lipsiae, 1769-72.

Mineralogische Vorlesungen für die andere Blasse der Bergakademie zu Schemnitz. Wien, 1771.

Kurzgefasste Beschreibung der bei dem Bergbaue zu Schemnitz in Nieder-Hungern errichteten Maschinen; zum Gebrauche der bei der Schmenitzer Bergschule errichteten mechanischen Vorlesungen. Prag, 1771.

Dissertationum ad historiam naturalem pestinentium. Pars I. Sistens tentamen mineralogium de schematibus metallorum; II. Tentaman de minera argenti rubra; III. Tentamen de Sinopi Hungarica. U. ott, 1772.

Chrystallographia Hungaria. Pars I. exhibens chrystallos indolis terrae cum figuris rariorum. U. ott, 1776. 19 rézm. tábla rajzzal.

Wurzbach, Biogr.-Lexikon XXXIII. 210-215. l. (Hol életrajzára vonatkozó adatok, kútfők és egyéb munkái is elősorolvák).

Szinnyei Könyvészete.

A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-Akadémia Emlékkönyve. Selmecz, 1871. 23., 25. l.

(Többi munkálatai, melyek mind külföldön jelentek meg, Würzbachnál és a Selmeczi Emlékkönyvben föl vannak sorolva.)