Kezdőlap

Seivert János,

ág. ev. lelkész, S. Dániel és Gierlich Agnetha fia, szül. 1735. ápr. 17. Nagyszebenben; 1751-ben az ottani gymnasiumban kezdett tanulni és 1754-ben tett vizsgát; azután a helmstädti egyetemre ment, hol theologiát és bölcseletet tanult; de három év mulva visszatért hazájába és a nagyszebeni gymnasiumban lett tanár, majd aligazgató, 1765-ben pedig lelkész és 1771. márcz. 8. fődiaconus; azon év nov. 16. Szent-Erzsébetre választották meg lelkésznek, hol szabad idejét történelmi tanulmányainak szentelte 1785. ápr. 24. történt haláláig.

Czikkeit, melyeket a K. k. priv. Anzeigen (Wien, 1771-76), az Ungarisches Magazin (Pressburg 1781-87) és a Siebenbürgische Quartalschrift (1790-1801) közöltek, felsorolja Trausch, Schriftsteller-Lexikonában III. 288-292.

Munkái:

Siebenbürgische Kleinigkeiten. Koburg, 1757.

Freimüthige Gedanken von Gespenstern. Frankfurt und Leipzig, 1757. (Költemények.)

Fortuna redux publicae laetitiae causa, in festo quod onomasticum est ... Adolpho Nicolao libero baroni a Buccow ... piis votis celebrata a musis gymnasii Cibiniensis. Cibinii, 1762.

Die Münzen des römisch-kaiserlichen Hauses und der Tyrannen bis auf den Kaiser Heraklius. Wien, 1765.

Inseriptiones monumentorum Romanorum in Dacia mediterranaea. U. ott, 1773.

Die sächsischen Stadtpfarrer zu Hermannstadt. Hermannstadt, 1777.

Joannis Libelii, de Oppido Thalmus. Carmen historicum, mit einigen Anmerkungen. U. ott, 1779.

An Dacien bei dem Tode Marien Theresiens der Grossen 1780. U. ott.

Der Christ. U. ott, 1780.

Johann Trevies, Hypochondrische Einfälle. Pressburg, 1784.

Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. U. ott, 1790. (Geographie des Königreichs Ungarn III. Theil. Windisch Károly Gottlieb által kiadva, azonban S. kéziratából csaknem szóról-szóra lenyomatva.)

A Nachrichten von ungarischen Gelehrten Siebenbürgerns und ihren Schriften (megjelent a Siebenbürgische Quartalschrift V-VII. köteteiben Istvánfi Pálig); és S. kéziratát fölhasználta Trausch, Schriftsteller-Lexikonában, megjelölve minden életrajznál a szerző nevét; azonban a S. munkáját bővítve adta ki.

Kézirati munkáit szintén felsorolja Trausch.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 286., IV. 432. l.

Archiv für Landeskunde N. F. XIX. 354., XX. 208. l.

Wurzbach Biogr. Lexikon XXXIV. 35. l.

Allgemeine deutsche Biographie XXXIII. 664. l. (G. D. Teutsch.)

Petrik Bibliogr.