Kezdőlap

Sennyei Zsigmond,

borosjenői kapitány, a vár hős védője. (Nagy Iván a Sennyey családból származottnak tartja.) Jeles katona volt; őt tevé Svendi hadvezér egy némettel Wagner Györgygyel Aradmegye Jenő várába kapitánynak, ki is, midőn 1566-ban Gyulavár bevétele után Pertaf basa Jenő ostromára sietett, 23 napig hősiesen igyekezett a várat védelmezni, de a félénk őrség árulást és futást tervezett, minek következtében S. is kevés számú magyar őrségével a megszökött német őrség után a várat üresen hagyni kényszerült. 1567-ben mint császári lovassági szárnyvezér, Szapolyai János Zsigmond foglya volt, ki őt becsület szavára Svendihez követségbe küldötte. S. a követség végzésével vissza is tért fogságába, melyből csak a háborúskodások befejezése után szabadult meg.

Régi magyar nyelvemlék maradt utána: Seregeink közt kyk vattok hadnagiok... kezdetű költemény (15 strófa, 60 sor.) A pécsi püspöki könyvtárból 1817-ben került elő; közli Kollár Lajos (Vasárnapi Ujság 1858. 10. sz.).

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 126., 127., 143. l.

Vasárnapi Ujság 1858. 23. sz. (Székely Ádám.)