Kezdőlap

Somlyai Gábor,

földmívelő, S. János és Bereczki Sára fia, szül. 1824. márcz. 5. Békésen; az 1831-32. években járt csakis a kis iskolákba másfél évig; az írást, olvasást megtanulta, de betegeskedése miatt tanulását nem folytathatta. Tanyai gazdálkodást folytatott és olvasgatott. 1848. mint városi cseléd szolgált egy évig, 1855. mint hadnagy egy évig, ez volt egyszersmind második iskoláztatása. 1861. a rendezett tanácsba választatott tanácsosnak, 1862. adószedő pénztárnok lett. 1869. betegeskedése miatt lemondott hivataláról. 1875-ben a ref. egyház presbiteriuma választotta meg adójának beszedésére és tisztázására. Három év mulva haszonbéri földekkel foglalkozott.

Munkája: Emlékirat Békés városának a legelső megülésétől kezdve az 1893-ik esztendő végéig. Békés, 1894. (Fénynyomatú arczképével 70 éves korában.)

Budapesti Hirlap 1896. 48. sz.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.