Kezdőlap

Sőtér Kálmán,

méhész, szül. 1834. okt. 11. Csúzon (Komáromm.); a hol atyja gazdatiszt volt; a gymnasium VII. osztályából az Esztergom-egyházmegye növendékpapjai sorába vették fel és a VIII. osztályt Nagyszombatban végezte, két évig pedig a theologiát hallgatta Esztergomban. 1855-ben kilépett a nevelőintézetből és Sictovszky primás gazdasági irnokká nevezte ki. Tizenkét évi szolgálat után nyugalomba vonult és Inámban (Hontm.) telepedett meg. A méhészettel már gyermekkora óta foglalkozik; kiváló méhtelepe van, melyet 1874-ben alapított. A m. országos méhészeti egyesület alapító és az erdélyrészi méhész-egylet tiszteletbeli tagja.

Czikke a Természettudományi Közlönyben (1890. A méhek mérge).

Munkája: A méh és világa. Elméleti és gyakorlati bevezetés a méhek alapos ismerete és sikeres tenyésztésébe. A méhek iránt érdeklődő közönség számára. I. kötet. Elméleti rész. Kolozsvár, 1895-96.; (a II. kötet Bpesten van sajtó alatt).

Hont vármegye, Bpest, 1907. 48., 273. lap (Magyarország Vármegyéi és városai).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.