Kezdőlap

Sporzon Pál (ifj.),

gazdasági tanár, előbbinek fia, szül. 1867. aug. 29. Budán; a magyar-óvári akadémia elvégzése után segéd-gazdatiszt volt; 1892. máj. 3-tól aug. 3-ig a rimaszombati földmíves-iskolában ösztöndíjas segéd, azután a József-műegyetemen a gazdasági géptan tanszéke mellett tanársegéd lett. 1895. óta a debreczeni m. kir. gazdasági tanintézeten mint rendes tanár működik és a gazdasági egyesület titkára.

A szakfolyóiratokban főleg a gazdasági gépészet köréből jelentek meg dolgozatai; czikke a Független Ujságban (1896. 52. sz. Mire figyeljen a gazda a gépvásárlásnál?)

Munkái:

Hazai új vetőgépek. Tanulmány. Bpest, 1895. (Kőnyomat.)

Boronálás és boronák. Tanulmány. U. ott, 1896. (Kőnyomat.)

Független Ujság 1896. 52. sz. arczk.

Balás Árpád, Magyarország mezőgazdasági intézményei. M.-Óvár, 1897. 91., 212. l.

Pallas Nagy Lexikona XV. 169. l.