Kezdőlap

Stanojovich Lázár,

bölcseleti doktor, a pesti egyetemen bölcseletkari segédtanár 1852-ben. Meghalt 1879. márcz. 8. Ujvidéken 75. évében.

Czikkei a Literaturában (1844. A hévmérők igazításáról, A körlég parányai, 1845., Némely tünemények a Grove szerinti elemeknél).

Munkái:

A természettan némely elveinek taglalása, különösen Tarczy Lajos úr 1844. természettani munkájára vonatkozólag. 1. füzet. Buda, 1846.

Die Volksschule. Das Anrecht der Kirche auf die Schule aus historischen und inneren Gründen dargelegt. Mittel und Wege zur Gründung und Inslebenführung eines Volksschulfondes. Von einem katholischen Laien. Pest, 1859.

Der heilige Stuhl und der Napoleonismus. Wien, 1860.

Egy országos népiskolai alap megvetése s életbeléptetésének forrásai, eszközei és útjai, módjai. Pest, 1866.

Petrik Bibliogr. III. 565. l.

Horváth Ignácz, A budapesti kir. m. t. egyetem bölcsészeti karának irodalmi működése. Bpest, 1869. 140. l. és gyászjelentés.