Kezdőlap

Stauber József,

állami főreáliskolai igazgató, S. János földbirtokos fia, szül. 1853. febr. 27. Pozsonyban; a főgymnasiumot Pozsonyban, az egyetemet Bécsben végezte. Mint tanár 1876-tól működött a főgymnasiumnál, majd a főreáliskolánál Aradon; 1877-ben tett tanári vizsgát a természettanból és mennyiségtanból; 1903-ban neveztetett ki a nagyváradi reáliskolához igazgatónak, hol 1907. decz. első napjaiban meghalt.

Czikkei a Középiskolai Szemlében (1881-82. A determinansok a középiskolákban); a Természettudományi Közlönyben (1892. A heti nap meghatározása). Felolvasásokat tartott az aradi Kölcsey-egyesületben (1883-84. A gázok néhány feltünőbb tulajdonságáról, 1886-87. A hang és észrevétele).

Munkái:

Számtani és mennyiségtani zsebkönyvecske, külön táblával logarithmikus számításra. Arad, 1896.

Négyjegyű logarithmus táblák iskolai és magánhasználatra. Bpest, 1903.

1-től 1000-ig terjedő százaléktáblák. Nagyvárad, 1904.

Szerkesztette az Aradi Közlönyt.

M. Könyvészet 1903.

Himpfner Béla, Az aradi kir. főgymnasium története. Arad, 1896. 99. lap.

Vasárnapi Ujság 1902. 5. sz.

Pesti Hirlap 1907. 288. sz. (Nekr.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Schack Béla, Kereskedelmi Iskoláink. Bpest, 1896. 5. l.

Kalmár Elek, Középiskolai Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 241. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.