Kezdőlap

Staut József,

ny. cs. kir. főhadnagy Szepsiben (Abaujm.)

Czikkei a Felső-magyarországi Minervában (1829. XII. Régi nevezetességek, 1830. III. Ki a pallérozott ember? IV. Egy-két szó a nevelésről, VII. A szamaritánus vallás, IX. A természet rajzolatja, Buffon után, XI. Kinek van karakterje? 1831. I. A földszinén elterjedt különböző vallások száma, II. Az emberi szépség megfejtése, III. Az indusok istenéről való tudományokról, IV. Egy ifjú színjátékos fohászai, Erény az idő szelleme, Gyönyör, Szomorúság, 1836. IV. Gyújtóüvegek már 1130-ban V-dik Henrik idejében voltak, Mennykőhárítók már 1346-ban bajor Lajos ideje alatt, Schwarzenberg Adolf, Győr visszahódítója, Az isten ítélete, Basó, a dúlovag); a M. Házi Barátban (1843. Időpróféta).

Munkái:

A hajak ápolásáról ... doctor Jahn útmutatása szerint honi nyelven szabadon kiadta St. J. cs. k. fh. Kassa, 1829. (Más kiadás. U. ott, 1833.)

A mezei gazda kézi könyve... Egy toldalékkal, a marhatartásról, nevelésről és orvoslásról, különféle hasznos házi jegyzetekkel. Kiadta... U. ott, 1831. (2. kiadás. Pest, 1833.)

Utbaigazító oktatás, hogy kellessék a szarvasmarhát, juhokat, sertéseket és mindennemű házi baromfiakat haszonnal hízlalni. Írta Seibt Antal; magyarosította ... Kassa, 1832.

Rövid oktatás a földleírásban gyermekek számára, kérdések és feleletekben. Különös tekintettel az ausztriai császárságra, de kiváltképen Magyarországra. Német után. U. ott, 1833.

Közönséges levelező a közélet mindennemű eseményeiben előforduló levelezésre, kereskedési s egyéb tiszti iratok szerkezésére vezérlő és példákkal megvilágosított útmutatásokat magában foglaló segédkönyv. U. ott, 1834. (3. kiadás. Közhasznú levelezés ... Staut J. munkája nyomán új modorban szerk. Bellaagh József. Pest, 1848.)

Juhtartásra és gyapjúösmerésre vezérlő útmutatás ... Löhner doktor ... oktató előadása szerint. Egy kőre metszett táblával. Kassa, 1834.

Museus travestált Régei, német nyelvből fordítá és honosítá. U. ott, 1834-35. Két kötet.

Az eczet gyártásának titka ... Magyarázta S. J. U. ott, 1835.

London és lakosai jelenkorunkban. Rosenberg hű rajzai után. U. ott, 1835.

A Halley nevű szép üstökösről, mellynek feltünését 1835-ben ismét várhatjuk. 3 rajzzal. U. ott, 1835. (Fordítás).

A sokat tapasztalt nevelő beszélgetései, természet-csodái, természet-nevezetességei és művészeti tárgyak felett. Egy hasznos olvasókönyv, mellyet a magyar ifjúság számára honosított St. J. 2 kőre metszett képpel. U. ott, 1837-38. Két kötet.

Szerkesztette A Magyar Házi-Barát cz. naptárt. 1834-1847-ig Kassán.

Jegye: St. J.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és Jankovich Miklós Bibliographiája. (Kézirat a m. tud. Akadémia levéltárában.)