Kezdőlap

Stephány Nándor

jogi doktor, rendőrkapitány Eperjesen, kassai származású, hol atyja kereskedő és háztulajdonos volt; itt végezte a jogot is. Időközben beiratkozott Budapesten a színiképezdébe. De aztán visszament Kassára, hol hirlapírással foglalkozott és egyideig szerkesztője volt az Abauj-Kassai Közlönynek. Ekkor megválasztották a kassai rendőrséghez fogalmazónak. Később Eperjes városhoz rendőrkapitánynak nevezték ki. Itt rövid ideig tartó hivataloskodás után tragikus véget ért. Egy kir. adóhivatali tiszt, kit sikkasztás miatt letartóztatott, vallatás közben agyonlőtte ( 1903. okt. 2. )

Munkái:

1. Hangulatok. Költemények. Kassa, 1898. (Dr. Hohenauer előszavával).

2. Felhők között. U. ott, 1900. (Költemények Szabolcska Mihály előszavával. Ism. Vasárnapi Ujság 19. sz.)

3. Oktató könyv a vidéki rendőrlegénység részére. Eperjes, 1903. (Sárosi Árpáddal együtt.)

Színműveket is írt. (?)

Ország-Világ 1900. 8. sz. arczk.

Politikai Ujdonságok 1903. 40. sz.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai írók. Kassa, 1907. 271. l.