Kezdőlap

Straub Sándor

mérnök, a m. kir. technologiai iparmúzeum tanára és volt őre, szül. 1857. jan. 13. Szolnokon; iskoláit Pozsonyban és Pesten végezte; tanulmányait a müncheni műegyetemen folytatta és Párisban meg Londonban szakmájába vágó előadásokat hallgatott. 1876-ban mint egy éves önkéntes szolgált Debreczenben a cs. és kir. 39. gyalogezrednél. A honvédséghez helyeztetvén, 1884-ben szab. állományú hadnagygyá neveztetett ki a 3. sz. debreczeni gyalogezredhez, később pedig szolgálaton kívüli viszonyba lépett. 1883-ban a szervezés alatt álló budapesti m. kir. technologiai iparmúzeum tanárának neveztetett ki. Az orsz. ipari és keresk. oktatási tanács tagja. 1904. tanári czímmel az iparmúzeumtól megvált és a gyakorlatban működő iparosok számára szervezett elektrotechnikai tanfolyamok szervezésével bizatott meg.

Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1879. Tudományos légutazások); a Ludovika Akadémia Közlönyében (1881. A léghajó a hadászat szolgálatában 1882. Terepvizsgálat, mesterséges domináló pontok előállítása, 1884. Az elektromosság a hadviselés szolgálatában, tekintettel az 1883. évben Bécsben tartott nemzetközi kiállításra): a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében (1890. Elektromos munkaátvitel 175 km.-nyire, 1892. Nagy frequencziájú váltakozó áramok, 10 szövegábr.).

Munkái:

1. A légkör felsőbb régióinak meteorologiai és fizikai viszonyairól. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1883.

2. Gázmótorok elmélete, szerkezete, kezelése és üzletköltségei. Munkamérő eszközök. A szövegbe nyomott ábrákkal. Bpest, 1887.

3. Részletek az elektrotechnika köréből. U. ott, 1890.

4. A váltakozó áramú gépek és a transzformátorok. A szöveg közé nyomott ábrákkal. U. ott, 1893.

5. A gyakorlati elektrotechnika kézikönyve. A szövegbe nyomott 646 ábrával. U. ott, 1895.

6. Az elektromos munkaátvitel. A szöveg közé nyomott ábrákkal. U. ott, 1895. (Elektrotechnika VI.).

7. Az elektromosság az iparban. U. ott, 1896. (Iparosok Olvasótára II. 3-4.).

8. A petroleum használata motorikus czélokra. U. ott, 1897. (Iparosok Olvasótára III. 9-10.).

9. Elektrotechnika. A gyakorlati elektrotechnika kézikönyve cz. munkának teljesen átdolgozott és módosított kiadása tíz részben. U. ott, 1902. (A szövegbe nyomott számos ábrával. I. rész. 1892-93., II. rész. Egyenáramú dinamógépek 1903-904. III. rész. Váltakozó áramok. Többfázisú áramok. Váltakozó áramú dinamók. Többfázisú dinamók. Transzformátorok. 1904-1905., IV-V. rész. 1906-1908.)

10. A nagyfeszültségű elektromos áram veszélyessége. Intézkedések balesetek alkalmával. Első segélynyujtás elektromosságtól eredő balesetekben. Intézkedések tűzeset alkalmával elektromos telepeken és beendezésekben. U. ott, 1906. (Különny. az Elektrotechnika cz. könyvből).

A Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 692. l.

M. Könyvészet 1902-1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1908. 2. sz. és önéletrajzi adatok.