Kezdőlap

Supala Ferencz

m. n. múzeumi könyvtári segédőr 1866. jún. 17-től. Meghalt 1875. márcz. 26. Budapesten.

Czikkei a Századokban (1870. XVI. századi magyar levél: Wsaly Péter Koháry Imréhez, Jelentése a szombathelyi levéltárakról, 1873. Zsigmond királynak a tiszmenei és vodiczai kolostorok részére adott négy oklevele).

A magyar Nemzeti Múzeum (1802-1895). Bpest, 1896. 77. l.