Kezdőlap

Suták József

bölcseleti doktor, kegyestanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1865. nov. 5. Szabadkán; a gymnasiumba u. ott és Váczon járt. 1883. aug. 27. lépett a rendbe; azután két évig Nyitrán theologiát tanult, végre a kolozsvári egyetemen a tanári pályára készült. Ugyanott tett 1890. tanári vizsgát a mennyiségtanból és természettanból és a bölcseleti doktoratust. 1889. júl. 14. miséspappá szentelték föl. Tanár volt egy évig a rend szegedi főgymnasiumában; azóta pedig a budapestin működik. 1896. a budapesti tud. egyetemen a mathematika magántanárává habilitálták; az Eötvös-kollegiumban vezető szaktanár.

Írt számos értekezést.

Munkái:

1. Az isoklin normálisok görbéinek meghatározása és alkalmazása a másodrendű felületekre. Bpest, 1891.

2. A másodosztályú felületek általános elmélete. U. ott, 1895.

3. Bolyai János, Appendix Scientia spacii absolute vera exhibens. A tér absolut igaz tudománya. Előszóval, magyar fordítással és magyarázattal. Bolyai J. életrajzával Schmidt F.-től. U. ott, 1897.

4. Geometriai axiomák. U. ott, 1898. (Felolvasások a Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályüléseiből 32.).

5. A fény elektromágnességi elmélete. U. ott, 1895. (A m. tud. Akadémia 1895 a Lukács Krisztina pályadíjjal jutalmazta).

6. Számtan a gymnasium, reál és polgári iskolák I., II., III. osztálya számára. U. ott, 1898 (2. átdolg. és jav. kiadás. 1900., 3. átd. és bőv. kiadás. 1903., 4. átd. és bőv. k., 1905., 5. kiadás 1906., 6. k. 1908. U. ott.).

7. Differential- és integralszámítás elmélete. U. ott, 1900.

8. Algebra a középiskolák számára. U. ott, 1901. Két rész. (I. rész. A IV. és V. oszt. számára, 2. kiadás. U. ott, 1904., 3. kiadás 1908. II. rész a VI., VII. és VIII. oszt. számára, 2. kiadás 1908. U. ott).

9. A budapesti piarista főgymnasium ifjúsága könyvtári állományának czímjegyzéke. U. ott, 1901.

10. A villamosság körébe tartozó újabb kutatások. U. ott, 1904. (Különny. a budapesti piarista gymnasium Értesítőjéből.)

11. A differential-egyenletek elmélete. U. ott, 1906.

Takáts Sándor, Budapesti piarista kollegium története. Bpest, 1895. 438. l.

Magyar Gábor, Szegedi kegyesrendi főgymnasium Értesítője 1896. 33. l.

Pallas Nagy Lexikona XV. 276. XVIII. 606. l.

M. Könyvészet 1900-1902., 1904., 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1907., 1908.