Kezdőlap

Szabó László

hirlapíró, szül. 1877. jún. 20. Szegeden, hol középiskoláit végezte. 1891-ben alapította Bódogh Jánossal a Gyorsirászati Közlönyt, melynek fennállása alatt főmunkatársa volt. 1893-ban a Szegedi Hiradó és még azon évben a Budapesti Hirlap szerkesztőségének tagja volt. 1894. visszament Szegedre a Szegedi Hírlaphoz; azon év végén a Hazánk szerkesztőségébe lépett. 1895 végén a Tiszántúl politikai napilap fel. szerkesztője lett Nagyváradon. 1896-98-ig a Pesti Napló, 1898-1901. a Pesti Hirlap, 1901 óta a Budapesti Hirlap és az Esti Ujság szerkesztőségének tagja; ez idő szerint az országgyűlési rovat vezetője s a két lap politikai tudósítója.

Czikkeket írt a M. Gazdák Szemléjébe (agrárpolitikai kérdésekről), az Urániába, melynek állandó munkatársa, a Szövetkezésbe, sat.

Munkái:

1. A gyorsírás tanításának módszertana. Szeged, 1893.

2. Kalandozások a filozófia országában. U. ott, 1894. (Gyűjteménye azon tárczáknak, melyeket dr. Mephisto álnévvel a Szegedi Naplóba írt).

3. Az ismeretlen és a lelki problemák. Flammarion után ford. U. ott, 1900. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1906).

4. Pályamutató. Bpest, 1901. (Amicus Juventutis álnévvel. 2. kiadás. 1904., 3 k. 1908. U. ott.).

5. Jókai élete és művei. U. ott. 1904. (Ism. Budapesti Hirlap 293. sz., Egyet. Philol. Közlöny 1905.).

6. Az írás mestersége. U. ott, 1907.

Több regényt fordított a Légrády testvérek kiadásában megjelenő Legjobb Könyvek cz. vállalatba. Révai testvérek megbízásából sajtó alá rendezte Jókainak ama műveit, melyek a 100 kötetes nemzeti kiadásban nincsenek meg, összesen húsz kötetre valót gyűjtött össze. Szerkeszti 1902 óta a Kincses Kalendáriumot, melynek czikkeit nagyobbrészt ő írta.

Gyorsírási Emlékkönyv. Szeged, 1901. arczk.

Szegedi Napló jubiláris Emlékkönyve 1903. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Ország-Világ 1906. arczk. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.