Kezdőlap

Szalay Fruzina

költőnő, Szalay Károly és Kisfaludy Atala költőnő leánya, szül. 1864. szept. 10. Kaposvárott (Somogym.). 1886-ban ment férjhez Obetkó Károlyhoz, Somogy vármegye ügyészéhez Kaposvárott.

Már gyermekleány korában kezdett fordítgatni jelesebb külföldi költők verseiből s ezek időnként megjelentek a Fővárosi Lapokban és a Szana Tamás Koszorújában; több évig nem írt; 1889-ben ismét megjelent az Ország-Világban egy költeménye Hugo Viktor után ford., 1890 óta állandó munkatársa A Hétnek eredeti és fordított verseivel; költeménye Coppée után ford. van a Vasárnapi Ujságban is (1903) és a Hazánkban (1904., 167., 169. sz.), a Kertben (1904). Czikke a Hétben (1897. Magyar festők Párisban: Mednyánszky. Somssich, Rippel-Rónai).

Munkái:

1. Versek. Bpest, 1893. (Ism. Főv. Lapok 353. sz., Vasárnapi Ujság 1894. 1. sz.)

2. Egy marék virág. Költemények. U. ott, 1898. (Ism. Vasárnapi Ujság 1897. 52. sz., M. Hirlap 343., Ország-Világ 49., M. Szemle 49., Egyetértés 336., Somogy 52., A Hét 49., Tájékoztató 1898.).

3. Bébi és Micóka. U. ott, 1906. (Ism. Az Őr 4. sz.).

Nyugatmagyarországi Hiradó, 1892. 282. sz.

Somogy 1893. 44. sz. (Roboz).

Pesti Napló 1893. 339. sz.

Athenaeum Naptára 1898. (Endrődi Sándor).

Aurora 1899.

M. Könyvészet 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.