Kezdőlap

Szaplonczay Manó

orvosdoktor, kir. tanácsos, Somogyvármegye tiszti főorvosa, az országos közegészségügyi tanács tagja; orvosdoktori oklevelét 1882. Budapesten nyerte.

Munkái:

1. Főorvosi jelentés az 1898. évben Somogy vármegye területén észlelt egészségügyi viszonyokról. Kaposvár, 1899.

2. Főorvosi jelentés... 1899. évben. U. ott, 1900.

3. Másodrendű bábaképzés Somogymegyében. Kézirat gyanánt. Bpest, 1900.

4. A somogyi balatoni part községei mint nyaraló és fürdőhelyek...

5. A közegészségügyi közigazgatásról...

6. A Balaton bozót mellett fekvő községek egészségügyi viszonyairól, különös tekintettel a maláriára...

7. Kaposvár város ivóvíz kérdése...

8. Gyermekvédelmünk és a Balaton szerepe a gyermekvédelemben. Kaposvár, 1906.

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Czimtára. Bpest, 1899. 243. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.