Kezdőlap

Szarvasy Imre

bölcseleti doktor, okleveles vegyész, rendkívüli tanár a budapesti József-műegyetemen, szül. 1872. Budapesten, hol közép- és felsőbb iskoláit végezte. 1894. műegyetemi vegyészi, 1896. bölcseleti doktori oklevelet nyert. 1894-97. a műegyetemen tanársegéd, ezután két évig külföldön tanulmányúton volt. 1889. műegyetemi chemiai adjunctus, 1900. electrotechnikai magántanár és 1902. rendkívüli tanár lett.

Czikkei a szakfolyóiratokban jelentek meg.

Munkái:

1. Újabb Arsen, Selen és Arsen, Selen tartalmú vegyületek. A Selen gőzsűrűsége. Doktori értekezés. Bpest, 1896.

2. Az ivóvíz tisztításáról. U. ott, 1898. (Különny. a Chemiai folyóiratból).

3. Az elektrochemiai ipar fejlődéséről. Bpest, 1899. (Különny. a Chemiai Folyóirat IV. kötetéből).

4. Indulinok előállítása elektrolytikai úton. U. ott, 1899. (Különny. a Math. és Természettud. Értesítőből és a M. Chemiai Folyóiratból).

5. Organikus chemiai reakcziók elektromos áram segélyével. U. ott, év n. (Különny. a Chemiai Folyóirat VI. kötetéből).

Pallas Nagy Lexikona. Pótkötet 1904. II. 644. l.

Petrik, M. Könyvészet. 1886-1900.