Kezdőlap

Szathmári Ákos

a physika és mennyiségtan tanára a ref. kollegiumban Kolozsvárt; szül. 1855. ugyanott; tanári vizsgálatot tett ott 1878-ban; előbb a becskereki főgymnasiumban tanított.

Czikkei a kolozsvári Orvos-természettudományi Értesítőben (1876-77., 1881), a nagybecskereki főgymnasium Értesítőjében (1880.); a Műegyetemi Lapok 13. füzetében; a kolozsvári ref. kollegium Értesítőjében (1881.) és a külföldi német szaklapokban.

Munkája: A spectralanalysis és alkalmazásai. 3 táblával. Nagy-Becskerek, 1882.

Kiszlingstein Könyvészete.

Paradi Kálmán, A ref. erdélyrészi egyházkerület oskoláinak alaprajza. Kolozsvár, 1896 39. l.

Kalmár Elek, Középiskolai tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 98. l.