Kezdőlap

Széchényi György gróf

hadvezér a török elleni hadjáratban; Sz. Lőrincz birtokos és Gellén Judit fia, szül. 1656-ban Nagyszombatban. Bécsben tanult és a hadi pályára lépett; 1687-ben érdemeiért Szent-György, Egervár és Pölöske várak kapitányává neveztetett. Nagybátyja Sz. György érsek végrendelete szerint örökölte a Széplaki, a Felsővidéki, Egervári, Pölöskei, Sz.-Györgyvári uradalmakat, Babolnát, Kürtöt, Dávid-Czenket sat. Nagybátyja halála után 1696-ban Egervár, Pölöske és Szent-György várak örökös kapitányává lett. 1697. márcz 30. Bécsben kelt oklevéllel I. Leopold király által grófi rangra emeltetett saját vitéz tetteiért és érdemeiért, melyek szerint a török háborúk alatt a császári hadseregnél saját költségén toborozván és Buda, Fejérvár, Kanizsa és Sziget ostromában is személyesen részt vett. Meghalt 1735-ben.

Munkája: Divi Ladislai Inclytae Nationis Hungaricae Tutelaris ac Patroni Regia Virtus Per fortunata pericula gloriosc coruscans. In Basilica D. Stephani Proto-Martyris coram Universitate Viennensi, Deferente... Annua Laudatione Celebrata... Viennae, M.DC.LXXI.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 520., 522. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész. 3. l.