Kezdőlap

Székely Balázs

1527. Erdősy Sylvester János seniorsága alatt iratkozott be a krakkói bursa tagjai közé Blasius Siculus de Transylvania néven; később valószínűleg a tanítói pályán működött; 1538 előtt Rewai Ferencz fiainak nevelője volt; részt vett az 1545. szept. 20. erdődi zsinatban.

Éneke: Az Szent Thobiásnak Egész Historiája Az Szent Bibliából Énekbe szerzetett. Bpest, 1880 (Szilády Áron, Régi M. Költők Tára II. 325-333. l. Énekét Hofgret gyűjteménye tartotta fenn).

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára. II. kötet. 477-479. l.