Kezdőlap

Székely Sámuel (dobai)

cs. gyalogezredbeli kapitány, dobai Sz. László és Draveczky Anna fia, szül. 1704. ápr. 3. Hunfalván (Hunsdorf Szepes m.); tanult Matthaeides és Toperczer tanárok alatt Eperjesen, később a hírneves Csécsi alatt Sárospatakon. A jogi tanulmányok bevégeztével három évet töltött Pesten mint gyakornok. Azontúl egyedül a tudományokkal foglalkozott, és Eperjesen a grammatikai osztály tanára volt 1741-ig. Ekkor kiütvén a porosz háború, Szirmay Tamás gyalogezredében főhadnagy, majd alszázados lett és Csehországban Prága ostromában és több csatában részt vett. Itt időzése alatt 1743-ban az altdorfi akadémia tagjává neveztetett. 1746. a franczia-spanyol háború kiütésekor Eszterházy József ezredével Olaszországba ment és 1750-ig volt ott, hol az olasz és franczia nyelvet tanulta meg. 1753. nyugalomba lépett és Eperjesen telepedett le. Élete utolsó éveiben diplomatikai tudományokkal foglalkozott; okleveleket és érmeket gyűjtött. Meghalt 1779. jan. 28. Eperjesen.

Munkái:

1. Piis manibus ill. Dni Thomae Szirmai... Colonelli... IX. Julii MDCCXLIII. beate defuncti, cujus exuviae XXIX. Julii... fuere illatae... consecrabat. (Altdorf, versben).

2. Fáber Kristián Farkas báró, Hadi embernek oktatása, mellyet magyar katona ifjúságnak kedvéért rövid írásba foglalt. Kassa, 1759. Ezt követi: Felséges austriai háznak hadi artikulusai. (Névtelenül.).

Három kötetnyi kézirata maradt hátra, melyben leírta magyarul háborús élményeit hazájában, továbbá Ausztriában, Németországban és Olaszországban. Jámbor Istenfélő ember volt, minden följegyzését Isten nevében kezdi. De azért élénken érdeklődött a művészetek iránt is, a hol megfordult nagy városokban, kolostorokban, alaposan megnézte a könyvtárakat.

Pressburger Zeitung 1719. 19. sz.

Melzer Jakob, Biographie berühmter Zipser. Kaschau, 1833. 169. l.

Danielik, M. Írók II. 305. l.

Budapesti Hirlap 1908. 79. sz.