Kezdőlap

Szende (Frummer) Béla (keresztesi)

v. b. t. tanácsos, m. kir. honvédelmi miniszter, szül. 1823. Lugoson; alsóbb és felsőbb iskoláit itt, Szegeden, Kassán s Pesten végezte; ügyvédi oklevelet szerzett, s Krassó-vármegyei aljegyzőnek, csakhamar főügyésznek választatott. A szabadságharcz kitörésekor nemzetőrnek állott be és harczolt Kápolnánál, Tarczalnál, Isaszegnél, Nagy-Sarlónál és különösen kitüntette magát Budavár ostrománál. A világosi katasztrófa után birtokára vonult. 1860. Krassó vármegye alispánjává, 1865-68-ra országgyűlési képviselőnek választották meg; utóbb Arad megye főispánja, 1869. jan. 2. miniszteri tanácsos, 1873. honvédelmi miniszter lett, és a miniszteri tárczát haláláig viselte. Sz. k. v. honvéd gyalog-ezredes, az I. oszt. vaskoronarend tulajdonosa, Szt.-István-rend lovagja, II. oszt. Medsidje-rend tulajdonosa volt. Meghalt 1882. aug. 18. Gavosdián.

Országgyűlési beszédei a Naplóban és a napi lapokban vannak. A katonai irodalom egyik fő gondja volt; a honvédségre kiterjedt szabályok és utasítások («Rendeleti Közlöny») egytől-egyik az ő minisztersége alatt adattak ki.

Fővárosi Lapok 1867. 99. sz.

Budapesti Közlöny 1869. 6. sz.

Honvéd 1869. 42. sz.

Vasárnapi Ujság 1870. 48. sz. arczk., 1872. 51. sz. arczk., 1878. 46. sz. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 52. sz. arczk.,

Honvéd-Naptár 1872. 19. l. arczk., 1874. 58. l.

Hajnal-Album 1873. 47. l. kőny. arczk.

Ludovika Académia Közlönye 1882.

Pallas Nagy Lexikona XV. 572. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach, Bpest, 1897. 346. l. és gyászjelentés.