Kezdőlap

Szendrey Weres Dávid

ref. lelkész Gálfalván Erdélyben; a gróf Bethlen család segélyével külföldi egyetemen is tanult.

Munkája: A statistika tárgyainak és tanítása módjának megesmertetésére vezető út-mutatás. Bécs, 1797. («Irám Bonyhán Sz. György hava 13. 1795. Szendrey W. Dávid.»)

Petrik Bibliogr.