Kezdőlap

Szilágyi (Tönkő) Márton

ref. főiskolai tanár, később püspök, szül. 1642. Borzáson (Szilágym.); 1660. Debreczenben az iskola felső osztályába lépett; a debreczeni tanács költségén ment a külföldi akadémiákra: 1666. Utrechtben volt; 1669. Leydenbe ment. 1670. foglalta el Debreczenben tanári állását. 1681. ápr. 23. a hittani és mértani tanszéket vette át; azon év ápr. 10. és 11. Apafi fejedelem Debreczenben tartózkodván, előadásán megjelent; ki 1687. aug. 3. rendelte, hogy 3000 kősót kapjon 12 évig; azután ez közös legyen a többi tanárokkal. 1692. szept. 15. őt és maradékit az illető földesurak a jobbágyság terhe alól örök időkre felszabadították, 1699. szept. 29. püspök lett, de azért megmaradt tanári székén is. Meghalt 1700. jan. 3.

Munkái:

1. Disputatio Theologica De Adoptione... Ultrajecti, 1667.

2. Disputatio Philosophica De Corpore in universum spectato... Lugduni Batavorum, 1669. Három rész.

3. Philosophia Ad usum Scholarum praesertim Debrecinae Applicata. Heidelbergae, 1678. (Martinus Sylvanus névvel).

4. Biga Pastoralis, Seu Ars Orandi & Concionandi... Debrecini, 1684.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. III. 406., IV. 139. l.

Tóth Ferencz, Túl a Tiszai Püspökök 150. l.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 66. l.

Szűcs István, Debreczen város története 942., 948. l.

Csokonai Album 213. l.

Sárospataki Füzetek 1857. 629. l.

Révész, Figyelmező I. 1870. 410. l. V. 550., VII. 392. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. 418. l., III. 1. rész 746., 780. 2. rész 131. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1896. 253., 282. l. és a debreczeni ref. egyházmegye jegyzőkönyve.