Kezdőlap

Szontagh Miklós (nógrádi)

orvosdoktor, kir. tanácsos, Sz. Dániel törvényszéki elnök, történetíró és iglói Szontagh Pentesilea fia, szül. 1843. aug. 11. Alsó-Kubinban (Árvam.); tanulmányait Bécsben 1868. végezte. 1869. a kir. magyar természettud. társulat újjáalakításában vett részt és a Természettudományi Közlöny növénytani rovatának vezetője volt 1873-ig. Ekkor Tátra-Füreden a vízgyógyintézet vezetését vette át s 1876. Uj Tátrafüredet alapította. Ez időtől a balneologia, klimatologia s vízgyógytudomány tették vizsgálódásainak szaktárgyát. A magyar Kárpát-egyesület Tátraosztályának mindvégig elnöke, a bécsi cs. zoologia-botanikai társaság rendes tagja, a cs. geologiai intézetnek, a bécsi, cherburgi, fuldai és drezdai természettudományi társaságnak levelező tagja volt. Meghalt 1899. decz. 2. Uj Tátra-Füreden.

Már tanuló korában füvészkedett s mint gymnasiumi tanuló az Österreichische Botanische Zeitschriftba florisztikai czikkeket írt; 1863. Árva vármegye, 1864. Sopron vármegye flóráját adta ki a bécsi állatnövénytani társulat évkönyveiben. Czikkei a Vasárnapi Ujságban (1863-64., 1866.), a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (XI. 1866. Adatok Gömörmegye északnyugati részének természeti viszonyaihoz, különös tekintettel virányára), a Természetben (1868-74.), a Természettud. Közlönyben (1869-től); a Turisták Lapjának is munkatársa volt. sat.

Munkái:

1. Erjedés és az új gombaelmélet. Pest, 1870.

2. Élesztő-képződés vonatkozással a ragálykérdésre. U. ott, 1870. (Különny. az Orvosi Htilapból).

3. Kárpáti képek. U. ott, 1870.

4. Millió-éves élet. U. ott, 1872. (Különny. a Természetből).

5. Koritnyicza gyógy- és fürdőhely egyedirati vázlata, orvosok, természettudósok és fürdővendégek számára. Budapest, 1873. Képpel. (Németül: U. ott, 1873.).

6. Nizza természeti viszonyai. Klimatolog. tanulmány. Bpest, 1874. (Különny. a Természetből).

7. Uj Tátrafüred, climatologiai és gyógyismei tanulmány. U. ott, 1877.

8. Uj Tátrafüred éghajlati viszonyai. Tíz évi meteorologiai megfigyelések alapján. Igló, 1883.

9. Über die Heilung Lungenkranken in der Subalpinen Region der Hochgebirge, mit besonderer Berungnahme auf die Heilanstalt in Neu-Schmecks. Igló, 1884.

10. Képes Kalauz a Tátraalji fürdőkbe és a Magas Tátra hegyvidékére, 10 képpel, egy színes térképpel és hét helyrajzi vázlattal. U. ott, 1885.

11. Tüdővészesek hydrotherapeutikus kezeléséről. Budapest, 1894. (Különny. a Balneologiai egyesület Évkönyvéből).

12. A Magas Tátra és hegyvidéke, különös tekintettel a tátravidéki fürdőkre és nyaralóhelyekre. 2 térképpel, 2 látóképpel és 104 a szöveg közé nyomott képpel. Uj-Tátrafüred, 1895.

13. Tátrakalauz. Útmutató a Magas Tátrába s a Tátravidéki fürdőkbe. A magyarországi Kárpátegyesület közreműködésével. 3 térképpel. Bpest, 1896. (2. kiadás. A szerző halála után átnézte dr. Jármy László. Bpest, 1901., 3. k. 1905. U. ott. Németül is megjelent 1896. és 1904. U. ott).

14. A Basedow-betegség és sikeres orvoslása Uj-Tátrán 82 eset kapcsán. U. ott, 1899.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XV. 800. l.

M. Könyvészet 1901., 1905.

M. Nemzetiségi Zsebkönyv, Magyar Családok. Bpest, 1905. 606. l.