Kezdőlap

Sztankovánszky Imre (sztankováni)

főispán; Tolna megyénél mint jegyző kezdte hivatalos pályáját, majd főjegyző s 1848. máj. 8-tól, 1861. jan. 7-től és 1867-75-ig a megye főispánja volt.

Munkája: Tolna vármegyének az 1836. eszt. július 5-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből. Pest, 1836.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 856. l.

Vasárnapi Ujság 1873. 3. sz. arczk.

Somogyi Zsigmond, Magyarország főispánjainak Albuma. Szombathely, 1889. 411. l.

Petrik Bibliogr.