Kezdőlap

Tábori Róbert

hirlapíró, szül. 1855. nov. 10. Bács-Almáson; középiskolai tanulmányait Baján, az egyetemieket Bécsben és Budapesten végezte. Hirlapírói működését a Baja cz. lapban kezdte 1873-ban, folytatta a Jász-Nagy-Kun-Szolnokban és több más vidéki hirlapban; 1876-ban a bécsi Fremdenblatt, majd a Morgenpost munkatársa lett; 1883-84. a Berliner Zeitungnál működött. Levelezője volt a Pesti Hirlapnak (1881-82.) és a Fővárosi Lapoknak Bécsből és Berlinből. 1884. hazajött és júl. belépett a Pesti Hirlap szerkesztőségébe. 1887. júl. 10-től 1890-ig Temesvárt a Délmagyarországi Közlönyt szerkesztette; azután Budapesten a Magyar Ifjúságot három évig. A 80-as évek végén a prágai Politiknak és a berlini Deutsches Heimnak is tárczaírója volt. Utóbbi éveiben a Pesti Napló színházi referense s az Uj Időknek megalapítása óta helyettes szerkesztője volt. Meghalt 1906. máj. 25. Budapesten.

Czikkei a Pesti Hirlapban (1881. 207. sz. Az öreg Hászán bég meséiből, 1883. 26. sat. Berlini képek 192., Svinemünde 206. Fürstenwalde sat., 267. Jókai mint korrektor, 333. sat. Utszéli levelek: Hamburg sat., 1884. Berlini sat. levelek. 184. A két Ragulich, 185. sz. st. A Frangepánok földjén, 1885. Tárczák, 206. elbeszélés, 1886. Tárczák, színi kritikák, 117. sz. Az ezredik boszorkány, kulturkép a régi Németországból); a M. Szalonban (1885. Egy magyar szobrász külföldön); a Képes Családi Lapokban (1885. Családi élet Németországban, 1891. Sylvia, regény, Neveljük a szülőket, Átalakulások, regénymelléklet. 1892. A dohányzásról, Karczképek a művészet világából sat., 1893. Küzdelmek, regény, Katona regény a jövő századból, 1894. Tárcza); a Délmagyarországi Közlönyben (1888. 34., 35. sz. Rab Ráby emlékirataiból); a Pesti naplóban (1896. 315. Novellák és novellaírók, 1897. 165. Wolter Sarolta, 1900. 143. Izsó Miklós, 1904. 131. Goethe és Schiller barátsága, 109. Goethe mint szinházvezető); az Uj Időkben (1900. A kritika jogáról, 1904. Jókai élete, Malonyai Dezső, 1905. Beniczkyné-Bajza Lenke, Bródy Sándor); az Egyenlőségnek is a munkatársa volt.

Munkái:

1. A szobor titka. Regény. Bpest, 1885.

2. Kulturképek. U. ott, 1889. (Novellák és rajzok).

3. Ildikó. Dráma 3 felv. Temesvár, 1890. (A kolozsvári pályázaton száz arany díjat nyert. Megjelent német kiadásban is).

4. Párbaj. Regény. U. ott, 1890.

5. Az élet folytatásokban. Regény. Budapest, 1890. (Szépirodalmi Könyvtár I. 7. és 1904. M. Könyvtár 390., 391.).

6. Átalakulások. Regény. U. ott, 1891.

7. Görbe hegyek országában. Regény a magyar ifjúság számára. U. ott, 1891. és 1904. Filléres K. 185., 187.

8. A temesvári királybíró. A magyar ifjuság számára. U. ott, 1892. és 1902. Piros Könyvek 19-21.

9. Leánykérés előtt. U. ott, 1892. (Monologok 43.).

10. Bergengócia. Regényes elbeszélés az ifjuság számára. U. ott. 1893.

11. Nagy Játék. Regény. U. ott, 1893. Két kötet. (Egyetemes Regénytár VIII. 7., 8.).

12. Az utolsó mentsvár, hazafias elbeszélés az ifjuság számára. Pozsony, 1893. (Hazafias Könyvtár 6.).

13. A templom kulcsa. Történeti regény. Bpest, 1893. (Könyves Kálmán Regénytára 10.).

14. Kong-Kheau, vagy a becsületszó. Regényes elbeszélés az ifjuság számára. May K. után U. ott, 1894.

15. Vak Bottyán. Ifjusági elbeszélés. Pozsony, 1894. (Hazafias Könyvtár 20.).

16. Szabadsághősök. Regényes elbeszélés az ifjuság számára. Bpest, 1894.

17. A rézbőrűek világából. Elbeszélések. Cooper és mások nyomán. U. ott, 1894.

18. A legsötétebb világrészből. Uti rajzok és elbeszélések a magyar ifjuság számára. Különféle forrás nyomán. U. ott, 1894.

19. Korhadt oszlopok. Regény. U. ott, 1895. (Egyetemes Regénytár XI. 9.).

20. Becsület és hűség. Történeti elbeszélések a régi időkből. A magyar ifjuságnak. Pozsony, 1895. (Többekkel együtt. Hazafias K. II.).

21. Ágyúdörgés között. Tört. elbeszélések a régi időkből az ifjuság számára. U. ott, 1895. (Többekkel. Hazafias K. IV.)

22. Vidám történelem. Vidám elbeszélések. Bpest, 1895. Képekkel. (Filléres Könyvtár 24.)

23. Hét mese. U. ott, 1896. (Filléres K. 31.).

24. Gábor Áron. Tört. elb. U. ott, 1896. (Filléres K. 33.).

25. A hajdu király Rodostóban. Rákóczy lelke. Tört. elbeszélések a magyar ifjuság számára. Rajzokkal. U. ott, 1897.

26. A negyven éves férfiú. Regény. U. ott, 1897. (Egyetemes Regénytár XIV. 6.).

27. Hamvazó szerda. U. ott, 1897. (Monologok 70.).

28. Oceánia. Elbeszélés az ifjuság számára 25 képpel. Ugyanott, 1898. (Jó könyvek V. VI.).

29. Megfagyott pezsgő. Regény. U. ott, 1899. (Egyetemes Regénytár XVII. 18. Ism. Uj Idők, Budap. Hirlap 326. sz.).

30. Éva búsulásra adja magát. U. ott, 1899. (Monologok 73.).

31. Az első felhő U. ott, 1899. (Monologok 77.)

32. Az utolsó lovag. U. ott, 1899. (Monologok 80.).

33. Délibábok. Elbeszélés a magyar ifjuság számára. Rajzokkal. U. ott, 1900. (Ugyanaz: Künn a nagyvilágban).

34. Jégtündér. U. ott, 1900. (Filléres K. 80.).

35. A banyalukai vitézek. U. ott, 1900. (Historiák 113.).

36. A javas asszony felsülése. U. ott, 1900. (M. Mesemondó 53.).

37. Megbünhődött vétkeiért. U. ott, 1900. (M. Mesemondó 56.).

38. Különös történetek. U. ott. 1900. (M. Könyvtár 159.).

39. Mátyás ifjúsága. U. ott, 1901. (Filléres K. 103-104.).

40. A királynő keztyűi. Tört. vígj. 1 felv. U. ott, 1901. (Fiatal leányok színműtára 4.).

41. A földvári szittyák. U. ott, 1902. (Kis Könyvtár 53. és 279.).

42. Álomvilág, Meseország. Mesék. U. ott, 1903. (Ism. Uj Idők 52. sz.).

43. Dezsőke pályát cserél. U. ott, 1903. (Filléres K. 163.).

44. Stropkó Janó. U. ott, 1903. (Filléres K. 171-173.).

45. A statisztika áldozata. U. ott, 1903. (Monologok 112.).

46. Az egérke meséi. U. ott, 1904.

47. Bujdosó Gergely. Tört. regény. U. ott, 1904. (Ifjúsági Regénytár).

48. Az első fecske. U. ott, 1904. (Monologok 134.).

49. Beszédes Klára. Elbeszélések. U. ott, 1905. (és Vidám Könyvek).

50. Utirajzok és elbeszélések. U. ott, 1905.

51. A csodás Atlantisz. Ifjúsági regény. U. ott, 1905.

52. Magyar vitézek Párisban. Tört. regény, képekkel. U. ott, 1906.

53. A néger királyok kincse. Ifjúsági regény. U. ott, 1906. (Gauss Viktorral).

Álnevei és jegye: Columbus, C., Szemüveg (a P. Hirlapban) Igricz.

Egyenlőség 1893. 33. sz.

Ország-Világ 1897. 51. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XV. 876., XVIII. 661.

M. Könyvészet 1900-1906.

Berkeszi István, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom története. Temesvár, 1900. 128., 129. l.

1906.: Vasárnapi Ujság 22. sz. arczk., Egyetértés 143., Pesti Hirlap 144., Esti Ujság 119., Uj Idők 22. sz. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajzi adatok.