Kezdőlap

Tehel Lajos

bölcseleti és orvosdoktor, a M. N. Múzeumban a termesztmények és természetiek őre, szül. 1769. márcz. 26. Nagyszombatban; 1793. decz. 17. Pesten lett orvosdoktor; 1810. nov. 18. a nádor kinevezte a M. N. Múzeumhoz természettári őrré évi 1200 frt fizetéssel. A jenai ásvány és természettudományi társaságnak gyakorló tagja volt, Chemiai tapasztalatokkal foglalkozott; különösen a magyarországi kőszeneket nagy szorgalommal gyűjtögette. «M. grófokkal a Kárpát hegyeit beutazta. Vajha észrevételeit kiadhatta volna», írja a Tudom. Gyűjtemény. «Őfensége a nádor rendeletére a magyar kőszeneket írja le» Meghalt 1816. nov. 19. Pesten. Czikkei, dissertatiói ismeretlenek.

M. Kurir 1816. I. 45. sz.

Hazai és Külf. Tudósítások 1816. II. 44. sz.

Tudom. Gyűjtemény 1817. I. 123. l.

Rupp, Beszéd 147. l.

Kollányi Ferencz, A M. N. Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára 1802-1902. Bpest, 1905. I. k.