Kezdőlap

Tessedik (Theschedik) Sámuel,

ev. lelkész, T. Sámuel ev. lelkész és Lang Erzse fia, szül. 1742. ápr. 20. Albertiben (Pestm.); hét éves korában atyja meghalt és ő anyjával Pozsonyba költözött, hol a gymnasiumot elvégezvén, hét évig nemes ifjaknál nevelő volt; hogy magyar nyelvben és a magasabb tudományokban kiképezze magát, a debreczeni főiskolába ment és egy évig élvezte a kollegium beneficiumát is. Pozsonyba visszatérve, többnyire gyalog tette meg az utat. 1763-ban az erlangeni egyetemre iratkozott be, hol miután két évet töltött, meglátogatta a jenai, lipcsei, hallei és berlini egyetemet. Innét visszatért Pozsonyba, honnét hitjelöltnek Szarvasra ment, hogy az elfelejtett tót nyelvet újra megtanulja. Első papi állomása Surány volt Nógrád megyében Sréter György kastélyában, hol mint udvari lelkész működött; második papi állomására Szarvasra (Békésm.) ment. Különösen nagy buzgalommal terjesztette a gyermekek közt az iskolában a faültetés és selyemtenyésztés megkedvelését. 1782. szept. 2. II. József császártól 25 arany értékű érmet kapott. 1798. ápr. 3. kapta a jenai mineralogiai társaság diplomáját. A szarvasi gyakorlati gazdasági intézetnek megalapítása által nagy érdemeket szerzett. 1809. február 17-én I. Ferencz király magyar nemességre emelte. Meghalt 1820. deczember 27. (mások szerint 28.) Szarvason.

Összes munkálatai (czikkei, önálló munkái és kéziratai felsorolvák a Zsilinszky Mihály által kiadott Önéletírásában és Szinnyei Repertoriuma III. kötetében).

Munkái:

1. Der Landmann in Ungarn, was er ist und was er sein könnte; nebst einem Plane von einem regulirten Dorfe. 1784. (Pest. Magyarul gróf Széchenyi Ferencz költségén ford. Kónyi János. Pécs, 1786. egy rajztáblával.).

2. Ökonomisch-physikalisch-statistische Bemerkunge über den gegenwärtigen Zustand des Landwesens in Ungarn, besonders in der Gegend an der Theiss, zur Aufklärung und Beruhigung der so nützlichen Klasse von Menschen auf dem Lande, nebst gemeinnützigen Vorschlägen zur Landwirthschaft, von einem Menschenfreunde. (Pressburg), 1787. Tábla rajzzal (Névtelenül.).

3. Declarationes duae coram incl. commissione regia die 9 et 10 Maii 1792. factae, atque scholam oeconom. Szarvasiensem concernentes. Hely és év n.

4. An das ungarische, besonders protestantische Publicum, detaillirte Erklärung der Ursachen des Entstehens und des Einschlafens des ersten Praktisch-Oekonomischen Industrial-Instituts zu Szarvas. Von seinem Stifter... Hely n. 1798.

5. Neuer Wiesen-Rektifikazions-Plan zur Auflösung der Frage: Wie wäre dem Holz-, Obst- un Futter- Mangel durch bessere Kultur der Wiesen, ohne Nachtheil der übrigen Theile der Landwirthschaft, zum besten des ungarischen Publici, besonders in den untern Gegenden effective abzuhelfen? Entworfen von... im Jahre 1800. Ofen, 1802. Tábla rajzzal. (Magyarul. U. ott, 1801.)

6. Nachricht von dem Anbau und der Benutzung des Lucerner-Klees. hely és év n. (Magyarul: Hely és év n.).

7. Karte zur Darstellung der Ueberschwemmungen, welche von den Ausgüssen der schnellen Körösch durch die Bäche Kutas, Begyer und Csiket-ér verursacht werden... Auf 1/36. des Flächen-Inhalts reducirt durch Josef Losonczy. Wien, 1817.

8. Theschedik Sámuel önéletírása. Eredeti német kéziratból fordította és kiadta Zsilinszky Mihály. Pest, 1873. (Ism. Századok 588., 660. l.).

Nevét Teschediknek is írták.

M. Hirmondó 1792. I. 793., 805., 841. l.

M. Kurir 1792. 627. l.

1821: Vereinigte pest-Ofner Zeitung 2. sz., Tudom. Gyűjtemény II. 111. l., Hazai és külföldi Tudósítások I. 11. sz.

Allg. Literatur-Zeitung. Halle & Leipzig 1822. I. 9. sz.

M. Gazda 1842. 48. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 120. l.

Szinnyei Könyvészete.

Galgóczy Károly Emlékkönyve. Bpest, 1879. I. 51. l. (Ploetz-Érkövy Emlékbeszéde).

Kiss Áron, M. Népiskolai tanítás története. Bpest, 1883. 429-431. l.

Petrik Bibliog.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 120. l.

M. Gazdaságtörténeti Szemle 1895.

M. Gazdák Lapja 1895. (T.-reliquiák).

Szarvasi Lapok 1903. 45. sz.