Kezdőlap

Teutsch József,

evang. lelkész, szül. 1702. okt. 28. Brassóban, hol atyja T. József gyógyszerész volt; miután ez gyógyszertárával nem boldogult, családja hátrahagyásával keletre vándorolt és 1724. Galatzban mint gyógyszerész meghalt. T. ezalatt a gyolcskereskedésre adta magát; azonban atyja rábeszélésére 20 éves korában 1722. okt. 27. a brassói gymnasiumba iratkozott be s csakhamar a polgármester segédje lett. 1729. jún. 20. a hallei egyetemre ment, hol az árvaházban tanítással tartotta fenn magát. 1731. a nyomorúság késztette a nevelői pályára és Karenben (Alsó-Luzácziában) két évig tanította az ottani lelkész fiait. 1753. okt. hazájába tért vissza, hol 1735. nov. 12. segédtanító a donatista-osztályban, 1738. jan. 23. a polgári osztályban 1749. okt. 24. «Adjunctus Ministerii» lett és 1750. decz. 6. valóságos «Ministerialis»-nak nevezték ki a főtemplomhoz. 1754. márcz. Szász-Magyarosra (Brassómegye) választották meg lelkésznek; 1755. márcz. 25. Szász-Hermányba hívták meg szintén lelkésznek, hol 1770 márcz. 13. történt haláláig működött.

Czikkeit, munkáit és kéziratait felsorolja Trausch.

Munkája: Kurtzer Auszug der nöthigsten Stücke in der Rechen-Kunst. Kronstadt, 1739. (2. kiadás. U. ott, 1755.).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 388. l., IV. 468. l.

Szinnyei Könyvészete.

Századok 1905. (T. krónikája 1702-1770.)