Kezdőlap

Thurzó Szaniszló (bethlenfalvi),

nádor, Th. Elek szepesi főispán és Zrinyi Bóra fia, szül. 1576. júl. 24. Bajmóczon; tanult külföldön; beszélt magyarul, latinul, németül és csehül. Ifjabb korában a hadi pályán is részt vett. Testvére, III. Krisfóf halála után 1614. Szepes vármegye főispánja, majd főpohárnokmester lett. Bethlen ellenében a nikolsburgi békekötésnél is szerepelt, 1622. a soproni országgyűlésen nádorrá választatott. Meghalt 1625. máj. 1. és Lőcsén temettetett el.

Kézirati munkája: Anno 1623. Szaniszlai Thurzó Palatini Diarium Tractatus cum Gabriele Bethlen Hodolini instituti a die 10. Okt. usque diem 28. Decembris deductum. (Kovachich, Scriptores minores. Budae, 1798. 43. l. szerint).

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 202., 206. l.

Figyelő XVIII. 385. l.