Kezdőlap

Tomcsányi Ádám (tomcsinyi),

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, szül. 1755. decz. 4. Kamánfalun (Nyitram.); alsóbb tanulmányait Prasiczon, Nyitrán, Selmeczen és Nagy-Károlyban végezte. 1778. a budai egyetemen bölcseletet hallgatott s csakhamar a bölcseletet hallgatók tanítója lett; 1790-91. ugyanott tanársegéd volt a természettan és erőműtan tanára mellett. 1791-98-ig mint a természettan és mezei gazdaság tanára Nagyváradon működött. Innét Pozsonyba került szintén tanárnak. 1801-ben a pesti egyetemre a természettan és erőműtan tanárának helyeztetett át, hol 1804-1805. bölcseletkari dékán, 1823-24. pedig rector volt. 1802. szept. 27. a jenai mineralogiai társaság tiszteleti tagjának választotta. Meghalt 1831. júl. 24. Pesten.

Czikke a Tudom. Gyűjteményben (1817. V. VI. A mennykőhárítókról).

Munkái:

1. Carmina ad diem solennem Ladislai Keszthelyi. Magno-Karolini, 1778. (Többekkel).

2. Tentamen publicum ex physica in reg. univ. Pestiens. e praelectionibus... sec. semestr. 1801., II. Sem. 1803., I. Sem. 1807., II. Sem. 1808., II. Sem. 1811. et 1812. Pestini, 1801., 1803., 1807-8., 1811-12.

3. Plan zu einer ungarischen Gesellschaft für Naturkunde u. Medizin. Pest, 1802. (Többekkel).

4. Dissertatio de theoria phaenomenorum electricitatis galvanianae. Budae, 1809. Két tábla rajz. (Ism. Annalen. Wien, 1810. I. 246. l.)

5. Propositiones ex universa physica et oeconomia rurali... quas... propugnandas suscepit Josephus Osterhueber. U. ott, 1810.

6. Dissertatio de terrae motu in genere, ac in specie Moórensi. Budae, 1814. Térképpel. (Kitaibel Pállal).

7. Institutiones physicae quas compendio dedit... Pars I. complectens physicam generalem cum figuris 71 aeri incis. Pars II. complectens physicam particularem cum fig. 126 aeri inc. Pars III. complectens astronomiam, et geographiam physicam item meteorologiam, cum fig. 19. aeri inc. Pesthini, 1820-21. tizenegy tábla rajzzal. (2. kiadása. U. ott, 1823-24.).

Allg. Literatur. Zeitung. Jena & Leipzig, 1802. Intelligenzblatt 182. sz.

Annalen der Literatur 1803. 25. sz.

Status praesens regiae Univ. Ungaricae. Budae, 1830. 30. l.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1831. 61. sz.

Hazai és Külf. Tudósítások 1831. II. 8. sz.

Természettud. Közlöny 1871. 499. l.

Vasárnapi Ujság 1875. (Ballagi A.).

Szinnyei Könyvészete 787., 885. l.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880.

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 155. l.

Éble Gábor, Egy magyar nyomda a XVIII. században. Bpest, 1891. 90. l.