Kezdőlap

Tonelli Sándor,

országos iparegyesületi titkár Budapesten. T. Pál m. államvasuti állomásfőnök fia, szül. 1882. jún. 2. Verőczén (Nógrádm.); középiskolai tanulmányait a nagy-kőrösi ref. főgymnasiumban 1900. jún. végezte; azután joghallgató volt a budapesti egyetemen. Tárgyainak keretén kívül a klasszikusokat, magyar történelmet és irodalmat tanulmányozta. Az ország és külföld több vidékeit beutazta.

Czikkei a Hazánkban (1902. 45. sz. Tolstoj vallása), a Magyarországban (1904. 233. sz. «Don Quijote» és írója), a Vasárnapi Ujságban (1910. 13. sz. Latinok és germanok.).

Munkái:

1. Jövő Magyarország. Társadalompolitikai tanulmányok. Nagy-Kőrös, 1902.

2. A londoni nemzetközi szabadkereskedelmi kongresszus. Bpest, 1908.

3. Vázlatok Bosznia és Herczegovina mezőgazdasági életéből. Tanulmányúti jelentés. U. ott, 1909.

4. A nemzetközi levélpostai tarifák reformja. U. ott, 1910.

M. Könyvészet 1902., 1908.

Ádám Gerzson, Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1904. 285. l.

Corvina 1909. 23., 1910. 11. sz.