Kezdőlap

Torkos Justus János,

orvosdoktor, városi főorvos, T. András ev. lelkész és Peecz Katalin Zsófia fia, szül. 1699. decz. 17. Győrött, hol előbb magántanításban részesült; 1711-ben a beszterczebányai gymnasiumban folytatta tanulását Bel Mátyás rector alatt, kit 1714. Pozsonyba is követett; innét 1715. a hallei egyetemre ment és miután ott három évet eltöltött, visszahívták Beszerczebányára Moller Károly Ottó gyógyszertárába a gyógyszerészet tanulására. 1720. ismét visszatért Halléba, hol a bölcseletet és orvostudományt tanulta és 1724. jún. 1. orvosdoktori oklevelet nyert. Hazájába visszatérve, egy ideig nevelősködött, majd Pozsonyban és Győrött orvosi gyakorlatot folytatott. 1726. Komárom-, 1726. pedig Győrmegyei tiszti orvosa volt. 1731. gróf Pálffi Miklós nádor Pozsonyban háziorvosának választotta; 1740. pedig Pozsony város főorvosa lett, hol 1770. ápr. 7. meghalt. Több külföldi tudós-társaságnak is tagja volt.

Munkái:

1. Dissertatio inauguralis medica de febre petechiali. Halae, 1724.

2. Schediasma de thermis Pöstheniensibus. Posonii, 1745.

3. Taxa Pharmaceutica Posoniensis ... quatuor linguis, latina, Hungarica, Germanica et Slauica, elaborata. U. ott, 1745.

4. Thermae Almasienses ... U. ott, 1746.

5. Polychrestus liquorjáról való tudósítás. U. ott, 1856. (Tótul. U. ott, 1756. Németül. U. ott, 1757).

6. Sal minerale alcalicum nativum Pannonicum et ex eodem parata remedia liquor Polychres ... U. ott, 1763.

7. Bericht von der Königl. des Königreichs Hungern Freistadt Pressburg Lage, Wässern und Luft ... U. ott, 1764.

8. Balneum aquae dulcis, oder Bericht vom Nutzen und Gebrauch des Donaubades ... U. ott, 1765.

9. Berich von dem natürlichen alcalischen hungarischen Mineralsalz und von denen aus demselben bereiteten liquor alcalicus Polychrest-Tinctur, wie auch sal alcalicum polychrestum, oder alcalischen Polychrest-Salz ... U. ott, 1766.

10. Observationes anatomico-medicae de Monstro bicorporeo, an. 1701. d. 26. Oct. in Pannonia infra Comaromium, in Possessione Szöny, quondam Quiritum Bregetione, in lucem edito, atque an. 1723. d. 13. Febr. Posonii in Coenolio S. Ursulae fato functo, ibidemque sepulto. Ex Ephemeridibus Car. Raygeri collectae et descriptae per ... tandem insertae Transaction. Philosophic. Anglicanis Vol. I. part. I. § 39. Harum compendium ... in Commentar. Lipsiens. de reb. in Scient. nat. ac medic. gestis Vol. IX. part. IV. pag. 686. Hely és év n.

Kiadta: Moller, J. J., Wie man sich von der Pest und ansteckenden giftigen Krankheiten und Seuchen ... praeserviren; und was man vor Mittel, wenn man damit angestecket worden, gebrauchen solle. Pressburg, 1739. cz. munkáját.

Kéziratban maradt kilencz munkáját felsorolja Weszprémi.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia I. 183. l.

Figyelő XVIII. 386. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.