Kezdőlap

Tóth István,

megyei főpénztárnok, szül. 1810. jún. 29. Püspökiben (Vasm.); sokáig a gazdászati pályán működött. 1861. Fejérmegye főszámvevőjévé választatott; a provisorium alatt lemondott, de 1865. újra kinevezték főszámvevőnek. Az 1867. és 1871. tisztújításoknál a megye főpénztárnoka lett. Különösen nagy kedvelője volt a borászatnak és a fejérmegyei gazdasági egyletnek buzgó tagja. Meghalt 1876. márczius 12. Székesfejérvárt.

Munkatársa volt a Századunk. Világ, Természet, Gazdasági Lapok, Vasárnapi Ujság, Rajzolatok, Kalauz és Borászati Lapok (1858. 13. sz. Több vagy kevesebb fajszőlőből van-e jobb bor? 10 arany jutalmat nyert pályamű) cz. hirlapoknak (L. Szinnyei Repertóriuma III.).

Szerkesztette a Székesfejérvári Borász Csarnokot, melyet 1862. júl. 1. indított meg és 1865 végén megszünt.

Kéziratban maradt: Gazdasági számadás, számtartás és könyvviteltan cz. munkáját.

Álnevei: Koltai és Vasmegyei.

Székesfejérvár 1876. 22. sz.

Szinnyei Könyvészete.