Kezdőlap

Tömörkény István,

városi könyvtár-igazgató, a Petőfi-társaság tagja (1906-tól), szül. 1866. Czegléden; tanult Czegléden és Makón; azután gyógyszerész lett. 1886. a Szegedi Hiradó belmunkatársa volt; 1888-91. katona Novibazárban és Bécsben; 1891-től a Szegedi Napló belmunkatársa. 1899 óta a szegedi Somogyi-könyvtár és a várnai múzeum könyvtárnoka, jelenleg igazgatója.

A tudományos irodalomban az entomologiával, magyar nyelvészettel és régészettel foglalkozik; írt a gyógyszerészi szaklapokba is.

Czikkei a következő hirlapokban és folyóiratokban: Pesti Napló (1895. 263. sz. Tárcza, 1899. 98. sz. Vidéki képtárlatok, 1905. 197. Czigány dolgok), Országos Hirlap (1898. 198. sz. Verselő parasztok, 167. sz. Nótaversekről), Nagyvárad (1899. 299. sz. Német szavak a pusztán), M. Nyelvőr (1899. A német nyelvből meghonosodott szólásmódok), P. Hirlap (1900. 1906. sz. A bakanyelv, 1904. 45. A dialektus az irodalomban), M. Szó (1902. 259. A pásztorírásról), Archaeol. Értesítő (1903. A bilisitói ásatásokról, Ásatásokról a kenyérváró dombon. 1904. sat. évf. Ásatások), Ethnographia és Melléklete (1904. A tanyai világból), Múzeumi Néprajzi Értesítő (1905. Temetések rendje a szegedi határban, 1906. Szegedi vizenjárók, 1907. Néprajzi apróságok Szeged vidékéről, Tanyai orvosságok) sat.

Munkái:

1. Szegedi parasztok és egyéb urak. Szeged, 1893. (24 rajz és egyéb elbeszélés. Ism. Vasárnapi Ujság 29, 36. sz.).

2. Jegenyék alatt. Elbeszélések. U. ott, 1897. (2. kiadás. Bpest, 1905. Ism. Debreczeni Ellenőr 1898. 48., Uj Idők 3., M. Kritika 9., Budapesti Szemle 1904. 119. k.).

3. Betyárlegendák. Szeged, 1898.

4. Vizenjárók és kétkézi munkások. U. ott, 1902. (Ism. Vasárnapi Ujság 6. sz., Hazánk 25., Politikai Heti Szemle 28., Uj Idők 9., A Hét 5. sz., Budapesti Szemle 1904. 119. k.).

5. Gerendás szobákból. Elbeszélések. Bpest, 1904. (Ism. M. Szemle 39., Uj Idők 16., Vasárnapi Ujság 30. sz.).

6. Förgeteg János mint közerő és más elbeszélések. U. ott, 1905. (Vidám Könyvtár. Ism. Kathol. Szemle 1906., Szerda, 1906).

7. Különféle magyarok meg egyéb tájak. U. ott, 1907. (Ism. Egyházi Közlöny 28., Uj Idők 16., P. Napló 119., A Hét 15., Pester Lloyd 102., P. Journal 119. sz.).

8. Napos tájak. Elbeszélések. U. ott, 1908. (Ism. Budapesti Hirlap 304. sz, P. Hirlap 298. sz., A Hét 51., Uj Idők 51., Élet 1909. 3. sz.).

9. Homokos világ. Elbeszélések. U. ott, 1910. (Ism. Budapesti Hirlap 91. sz.).

A Franke-féle Konyha vegytana. Szeged, 1887. cz. munkát kiadta jav. és bőv. kiadásban.

M. Geniusz 1893. 30. sz.

M. Könyvészet 1902., 1904-1908.

Pallas Nagy Lexikona. II. Pótlékkötet 1904. 747. l.

Ó-Becse és Vidéke 1907. 42. sz.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1910. 11. sz.