Kezdőlap

A

Aachs Mihály idősb

Aachs Mihály ifjabb

Aáron Péter Pál

Aáron Tivadar (bisztrai)

Aáron Tivadar (bisztrai)

Abádi Benedek

Abaffy Elek Imre

Abaffy Ferencz (nagy abafalvi és felső lehotai)

Abaffy Lipót

Abafi Lajos (családi nevén Aigner)

Abats János (hunyadi)

Abats János (hunyadi)

Abats Márton (hunyadi)

Abday Asztrik (Sándor)

Ábel Ferencz

Ábel Jenő

Ábel Károly

Ábel Márton

Abeles Simon

Abelles József

Abelsberg Emánuel

Ab Hortis

Abód Mihály

Abonyi (Csia) Árpád

Abonyi Emil

Abonyi József

Abonyi Lajos (családi nevén zsarolyáni Márton Ferencz

Ábrahám Bogdán

Ábrahamffy János

Ábrahámffy János

Ábrahami János

Ábrahámi Mihály

Abrahamides Izsák

Abrahmaides János

Ábrai Károly

Ábrányi Alajos

Ábrányi Emil

Abrányi Emil

Ábrányi Kornél idősb

Ábrányi Kornél ifjabb

Ábrányi Lajos

Abt Antal

Abuda Imre

Áchim Ádám

Ackerl József

Ackner Mihály János

Acontius (Ákoncz), (magyar nevén Kövér István)

Ács Benjamin

Ács Egyed Sándor

Ács Ferencz

Ács Géza

Ács Károly

Ács Károly

Ács Mihály

Ács Zsigmond

Acsády Ignácz

Acsády Sándor (acsádi)

Acsády Sándor

Acsay Antal

Acsay Xav. Ferencz József

Acsimovics István

Aczél János (zelei)

Aczél József

Aczél László

Ádám Endre

Ádám Iván

Ádám János

Ádám Mátyás

Adami András

Adámi Béla

Adami István

Adami János

Adami János

Adami János

Adami János Jakab

Adami Kristóf

Adami Márton

Adami Mihály

Adami Mihály

Adámi Pál

Adamich András Lajos

Adamkovics Mihály

Adamovich Ádám

Adamovich Antal (csepini)

Adamovich Bálint

Adamovich János

Adamovich József

Adamovich Kapisztrán János (csepini)

Adamovich Kapisztrán János (csepini)

Adamovits László

Adányi András

Adelburg Ágost lovag

Adelphus (Adlef) Mihály

Adelsberg Manó

Adler Adolf

Adler Alajos

Adler Endre

Adler Herman

Adler Ignácz

Adler Károly

Adler Leopold

Adolphi Mihály Keresztély

Adolphus a S. Georgio, (családi nevén Groll György)

Adorján

Adorján Boldizsár (otrokócsi)

Adorján Boldizsárné (Lemouton Emilia)

Adorján Miklós

Adorján Sándor

Affray Antal

Agácsy János

Agáczy Norbert

Ágai Adolf

Agárdi György

Aggházy Károly

Agh István (sepsi-szentkirályi)

Agits J

Agjics Kajus

Agnethler Mihály

Agnethler Mihály Gottlieb

Agonás Sámuel

Ágoston atya

Ágoston

Ágoston (olmüczi)

Ágoston

Ágoston Antal

Ágoston Antal

Ágoston János (nemes-dédi)

Ágoston János (Ker.)

Ágoston József

Ágoston József (kis-jókai)

Ágoston József (kis-jókai)

Ágoston Péter

Agricola Arbuteus

Agyich István

Aiben Mátyás

Aigl Glycer (a S. Georgio)

Aigl Pál

Aigner Károly

Aigner Lajos

Aikin C. R

Aistleithner Antal

Aixinger László

Aizinger (Ainzinger) András

Ajáky

Ajkay Lajos (ajkai)

Ajkay Pál (ajkai)

Ajkai Sándor

Ajtai K(ovács) Albert

Ajtai András, máskép Szabó

Ajtai Gyula

Ajtai (Abód) Mihály

Ajtay Sámuel (nagyváradi)

Ajtai K(ovács) Sándor

Ákáb István

Akai János

Akai Kristóf

Akin Károly

Ákon Ferencz

Alaghy Dezső

Alagics Antal

Alagovich Sándor

Alakszai József

Alapy János (alapi)

Alapi Konstantin (a Passione Domini)

Alauda József

Alauda József

Alaxai (Alakszai) József

Albach József

Albélij Antal Ferdinánd

Albelius Simon

Albensis (Gyulafehérvári) János

Alber János Nep

Alberik

Albert

Albert Ferencz (monte-degoi)

Albert György

Albert János

Albert Mihály

Albert Pál

Albertiny Reparatus

Albinyi István

Albrecht József

Albrechtné-Lorenz Jozefina

Albrich Farkas

Albrich János

Albrich János

Albrich János Károly

Albrich Károly

Albrich Márton

Albricus

Albu József

Áldor Adolf

Áldor Imre, családi nevén Schmidt

Alesi Dénes, máskép Kolosvári Alesius

Alesi (Olescher) János

Alexander a S. Joanne de Cruce

Alexander Bernát

Alexi Artemius P

Alexi János

Alexi (Alexics) György

Alexy Lajos

Alexovics Vazul

Alföldy Dénes

Alföldi Uzor (Izidor)

Algöver János

Algyai Lipót

Allásy Antal (löwenbachi)

Alló Imre

Almádi István (szováti)

Almási Ádám

Almási Ádám

Almási P. András

Almási Benjámin

Almásy Ferencz

Almási Gergely Mihály

Almásy István

Almási János

Almási József

Almássy Lajos (filiczi)

Almási László

Almásy Mátyás

Almási Mihály (tokaji)

Almásy Pál (zsadányi és török-szent-miklósi)

Almási Sámuel

Almási Tihamér

Almásy Vilhelmina grófnő

Álmosi Jenő

Alsted János Henrik

Alszeghy János

Alt Móricz

Altenburger Gusztáv

Alter Herman

Alth Márton

Althan Mihály Károly, gróf

Altmann Mór

Altstädter Mór

Alután Konstantin

Alvinczi Énok

Alvinczi Ferencz

Alvinczi Péter

Alvinczi Péter (borbereki)

Alvinczy Sándor

Alzner János

Amade Antal (várkonyi báró)

Amadé Antal

Amade Antal (várkonyi gróf)

Amade László (várkonyi báró)

Ambro Ignácz Romuald (adamóczi)

Ambro János

Ambro János József

Ambrosi (Ambrosius) János

Ambrosy János

Ambrosi János

Ambrosi Sebestyén

Ambrosius Pannonius

Ambrosius (Lam) Sebestyén

Ambrosius (a S. Spiritu)

Ambrosovszky Mihály

Ambrozovics Béla

Ambrozovics Iván

Ambrózy (Ambrosi) András

Ambrózy Béla (sédeni báró)

Ambrózy (Ambrosius) György

Ambrózy György (sédeni)

Ambrózy György (sédeni báró)

Ambrózy János (sédeni)

Ambrózy János

Ambrózy Lajos (sédeni báró)

Ambrózy Mátyás

Ambrózy (Ambrosius) Sámuel

Ambrus

Ambrus Callistus

Ambrus István

Ambrus István

Ambrus József

Ambrus Lajos

Ambrus Mór

Ambrus Sándor

Ambrus Zoltán

Ambschel Antal

Amicini Imre

Amiodt István

Amlacher Albert

Ammer (Amer) Miklós

Amon Ferencz Xav

Amon Károly

Amonai József

Amselet (Pater Ponori-)

Amtmann Károly

Ancle István (füsi)

Anda Róza, gróf Bethlen Jánosné szül. Wumpffen Beatrix bárónő

Andaházi Ignácz

Andásy József Lajos

Anderle József

Andorka Gyula

Andorlaki Máté

Andrád Elek (barátosi)

Andrád Sámuel (barátosi)

András mester

Andrási Ádám János József (csikszentkirályi és krasznahorkai báró)

Andrássy Albin

Andrássy Antal (csikszentkirályi és kransznahorkai báró)

Andrássy Antal (allfalvi)

Andrássy Béla

Andrássy Géza (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrássy György (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrásy Gyula (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrássy István (csikszentkirályi és krasznahorkai báró)

Andrássy István

Andrássy János

Andrássy Jenő (kászoni és jakabfalvi)

Andrássy József (egyházpakai)

Andrássy Kálmán

Andrássy Károly (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrássy Károly (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrássy Manó (csikszentkirályi és krasznahorkai gróf)

Andrási (Tsejdi) Miklós

Andrásy Ráfael

Andreä (András, Andreas) István

Andreades János

Andreae János

Andreánszki Menyhért

Andreas de Petra

Andreas Pannonius

Andreits Uzor

Andricius János

Andrics Sándor

Angeli Ferencz József

Angelicus (P.)

Angerbauer József

Angster Jeromos

Angster József

Angyal Anna

Angyal Antal (sikabonyi)

Angyal Béla

Angyal (Engel) Dávid

Angyal Gyula

Angyal (Engelsz) János

Angyal (Engel) Márton

Angyaláky Miklós

Angyalffy Márk Aurél

Angyalffy Mátyás András

Angyalossy György

Ángyán Béla

Ángyán János

Ángyán János

Anianus (Ányos mester)

Anklé (Füsi) István

Anmann Péter

Anszföldi H. G

Antal Albert

Antal Dávid

Antal Gábor

Antal Géza (magyar-dellői)

Antal Géza

Antal Gyula

Antal János (magyar-déllői)

Antal János

Antal József

Antal László (magyar-déllői)

Antal Mihály

Antalffy Endre

Antalfi János (csikszentmártoni báró)

Antalfi János

Antalkovich Imre (kalinyei)

Antolich Imre

Antolik Károly

Anton Alajos

Antoni Dániel

Antoni Sámuel

Antoninus János

Antonius de Tata

Antonius Jakab, családi neve Valero

Antunovich János

Ányási L. Gyula

Ányos Ignácz (faiszi)

Ányos József

Ányos Lajos

Ányos Pál István (faiszi)

Apáczai (Cséri) János

Apáczai Tamás

Apafi Mihály. I. (apa-nagyfalvi)

Apáthy István

Apáthy István

Apáti Ferencz

Apáti Miklós

Apel R

Apelles Pál

Apffalter József

Apoldi György (kőhalomszéki fejéregyházi)

Apór Károly (altorjai báró)

Apor Péter (altorjai báró)

Apostol Bertalan

Apostol József

Apostol József

Apostol Pál

Apostolovits János

Appán György

Apponyi Albert (nagy-apponyi gróf)

Apponyi Antal, gróf

Apponyi Balázs (nagy-apponyi)

Apponyi György (nagy-apponyi gróf)

Apponyi József (nagy-apponyi gróf)

Apponyi Sándor (nagy-apponyi gróf)

Apraxin Júlia

Aquilinus (Adler) Tamás

Aradi (családi nevén Rochel) Béla

Aradi József

Aranka András (zágoni)

Aranka Dániel (zágoni)

Aranka György (zágoni)

Aranka György (zágoni)

Arany János

Arany József

Arany László

Aranyas Ferencz

Aranyas-Medgyesi (Medjesi) Sámuel

Arányi Ágost

Arányi Béla

Arányi Dezső

Aranyi István

Arányi Lajos György, azelőtt Lóstájner, (hunyadvári)

Aranyi Lipót

Arányi Miksa

Aranyosy János, előbb Gold

Aranyossy József Celestin

Aranyossy Lajos

Arator (Szántó) István

Aratschy Alexander

Ardai (előbb Kaderzawek) Ignácz

Arday Balogh Samu

Ardényi Dezső

Arenstein József

Argai József

Argauer Máté

Argenti Döme

Argentus János

Árkosi (Gelei, máskép Tegző) Benedek

Árkosi Dénes

Árkosi János

Árkosi Mózes

Árkövy József

Armbruster Ferencz

Armbruster Jakab

Armbruster János

Armbruster (Ormpruszt, Armpruster) Kristóf

Armbruster Sámuel

Arnold György

Arnót Antal

Arnóth Demeter

Arnóthi

Arnovljev Antal

Arnstein Herman

Arnu Miska

Árokháti István idősb

Áron Ede

Áron Vazul

Árossy József

Árpási István W

Arsenjevics Vazul

Arsics Eustachia

Arthur Károly

Artner Károly Farkas

Artner Lipót Vilmos

Artner (Mária) Terézia

Artner Vilmos

Árvaffy Béla

Árvay Gergely

Árvai György

Árvay István

Árvai Jakab

Árvay József

Árvay Lajos

Árvay Mihály

Árvay Pál

Árvay-Nagy Kálmán

Ary György

Ary Ödön

Arz Ágoston

Arz Gusztáv

Arz János

Arz Márton

Arzt (Artzt) János

Arzt (Artzt) János

Arzt (Artzt) János

Arzt (Artzt) Mihály

Asander Ferencz

Asbóth Ádám (nemeskéri)

Asbóth Gottfried János

Asbóth János

Asbóth János

Asbóth Lajos

Ásbóth Oszkár

Asbóth Sándor

Ascanius (Pannonius) Mihály

Aschenbrier Antal

Aschner József

Aschner Tivadar

Asi-Markovics Péter

Assermann (Aschermann, Vendrey) Ferencz

Ast Vincze (astenbergi lovag)

Ásványi Ferencz

Aszalay Dániel

Aszalai István (fónyi)

Aszalai (Szabó) János

Aszalay József (szendrői)

Aszalay László (szendrői)

Aszalay Mátyás

Aszalay Sámuel

Aszalai Tádé

Aszalós Mihály (gönczi)

Aszódi S. Sámuel, családi nevén Seitleben

Aszt Ferdinánd (astenbergi)

Asztalos Erzsébet

Asztalos György

Atádi Vilmos

Atala

Atanačkovics Bogoboj

Athanačkovics Pál (Platon)

Athanačkovics Tódor

Athanasievits Vazul

Atjimovicz István

Atkai András

Attomyr József

Atyimovits Péter

Atzél Béla

Atzél Béla

Atzél Péter

Auburg István

Auer János Nándor

Auer Károly Gábor

Auer Leopold

Auerbach József

Auerbach Miksa Ede

August Adolf

Augustich (Agostich) Imre

Augustini Illés

Augustini (ab Hortis) Keresztély

Augustini Mátyás

Augustini (ab Hortis) Sámuel

Augustinovics Pál (kis-solymosi)

Aujeszky Lipót

Aulber János Kristóf

Auner István

Aurifaber Mihály

Ausfeld Kristóf

Austerlitz Károly

Austerlitz Mayer

Austerlitzer Simon

Avakumovich István

Avakumovics Pál

Ávéd Jákó

Avedig István

Ávedik Lukács

Avramovics Tódor

Aybl F

Azarael Avri Aazari

Azary Ákos

Azary András

Kezdőlap