Kezdőlap

C, CS

Caban (Czaban) András

Caesar (Csiszár) György (kassai)

Cajus Gábor

Calanus (Juvencius) Coelius

Callimachus (Buonacorsi) Fülöp

Calovino József

Calovino József Ferencz

Calovino Pál

Camers János

Campion Jáczint

Caneider Gusztáv

Canestrini Antal

Capesins Alfréd

Capesius Bertalan

Capesius Ferencz Mihály

Capesius Gottfried

Capesius Károly

Capesius Vilmos

Capesius Vilmos

Capinius (Kopin) Márton

Capko János

Capricorni Sámuel

Carabelli György (lunkaszpriei)

Carbo Lajos

Carceus Márton

Cariudo

Carl József

Carlowszky János

Carlowsky Zsigmond

Caroli (Carolius) András

Caroli Gáspár

Carolinus Petrus

Carolus

Carponaides György

Caspar János Domokos

Caspari András

Casparides András

Cassai András

Cassai György Mihály

Cassai (Caschai) Lajos

Casse (De la) Beniamin Ignácz

Cassoviensis János Antal

Cato János

Cebanius Ábrahám

Cebecauer János

Celtes (Pickel, Protucius) Konrád

Cenglerius András

Cenner József

Cenner Lajos

Centner János

Ceontea Tivadar

Cerva Dániel

Cerva Tamás

Cervus Ádám

Cesinge (Csezmiczei) János

Cetto Benedek

Cetto György

Chabicsovszky György

Cháktornai Máté

Chalupka Ádám

Chalupka János

Chalupka Rezső

Chalupka Sámuel

Chalupka Sámuel

Chanadi Demeter

Chanadinus Albert

Chányi János

Chaply József Alajos (tyraki és boldogfai)

Chappon (Chapon) Lajos

Charesz Lajos Gottlieb Keresztély

Charit Mátyás (miklósfalvi)

Chartuitius (Hartvic)

Cházár András (jólészi)

Chegery (Csegeri, Csengeri) András

Chemez Gyula

Chenot Ádám

Cherna Vincze (udvardi)

Chernák (Chernac) László

Chernánski János

Chernel Dávid (chernelházi)

Chernel Ferencz (chernelházi)

Chernel Ferencz (chernelházi)

Chernel Ignácz (chernelházi)

Chernel István (chernelházi)

Chernel Kálmán (chernelházi)

Chernel Keresztély

Cherney (Chernyei) János

Cherny József

Cherrier Miklós

Chertvélesi (P.) János

Cherubinus a S. Trinitate

Cherven Flóris

Cherven Tamás

Cheserius (Gibárti Keserű) Mátyás

Chiabai (Csabai) Mátyás

Chiakor György

Chiba Márton

Chiereny (Cserényi) Mihály

Chikán Mihály

Chikuliny Ferencz János, szomszédvári báró

Chilkó László

Chilkó Sándor

Chiolich Miksa (löwenspergi)

Chladni György

Chladni (Chladenius) Márton

Chlamny László és Mihály

Chlevinyi István

Chlivényi József (kis-chlivényi)

Chocholusz Bálint

Cholnoky Imre idősb

Cholnoky Imre ifjabb

Chorényi József, idősb

Chorin Áron

Chorin Ferencz

Chorin Jakab

Chorin Károly Zachariás

Chorin Zsigmond

Chorin Zsigmond

Chotek Rudolf (chotkovai és vagnini gróf)

Chotiborszky Gáspár

Chovancsák István

Chownitz (Chowanetz József) Julian Tódor

Chragligh József

Chraniszlav György (tul. Gavriil)

Chrástek Mihály

Chrastina Illés

Chrastina János

Chrismar F. S

Chrismár Ottó

Christ Nep. János

Christen Kristóf András

Christiani Ábrahám

Christiani Nep. János, (ralli báró)

Christoffy István

Christoffy László Ignácz

Christolovecz János Fr

Christoph Simon

Christophori Mátyás

Chrisztó Miklós

Chuchich Simon

Chudy József

Chulyak István

Chvála Chérub Ferencz

Chviskovitz Menyhért

Chyle Ferencz

Chyzer Béla

Chyzer Kornél

Chyzer Kornélné (Mánn Jolán)

Ciani Lénárt

Cibeleus Bálint

Cichindeal (Cikindeal) Demeter

Ciora János

Ciotta János

Ciotta Jánosné (Záhonyi Ritter Natália)

Cipariu Timót

Ciszek András

Clair Vilmos Emil

Clark Ádám

Classens Ágoston, (a Sto Spiritu)

Claudinus Jakab

Clausenburger Dávid

Clausenburger Mihály

Clemens András

Clement Lipót

Clementis Zakariás

Cleophas Mihály

Cleynmann (Kleynmann) Károly

Clingesor (Clyngsor.)

Clintocu János

Clompe György

Clompe Péter

Clos Péter

Closius István

Closius Márton Traugott

Closius Péter

Clusius Károly (Charles de ľEcluse)

Coberus Tóbiás

Coburg Fülöp, (Cariudo, Kariudo), szász-coburg-góthai herczeg

Coda Sándor

Coelius Gergely

Cohn Albert

Cohn Sámuel, rabbi

Cohné (Coné, Oman Izrael) József

Colacinus (Collacinos Galacei) Miklós

Colb György

Colb (Colbin, Colbius) Lukács

Collatinus Kristóf

Colmitius János

Colosvarinus Emericus

Comarinus György

Comáromi (A.) János

Comenius (Komensky, Komenius) János Ámos

Comnenovich Gergely

Concha Győző

Concha Károly

Concilia (Békesi) Emil

Conlegner Károly

Connert Dávid

Connert György

Conrad András

Conrad Gyula

Conrad János Simon

Conrad József

Conrád Mihály (heydendorfi)

Conrad Pál Lajos

Conradi József

Conradi Norbert (Ignatius Norbertus a Passione Domini)

Constantin Mihály

Constantinus a Passione Domini

Conty Lipót

Copis János

Cordatus Konrád

Corneli János

Corneli János

Cornides Dániel (krompachi és gronosztovi)

Cornides Péter

Coroni Frigyes

Coryli Sámuel, máskép Nitschmann

Corzan Avendano Gábor

Cosmini Jakab

Costein János

Cörver Elek (Antal, Alexius a S. Maria Magdalena báró)

Cörver Nep. János (Miklós báró)

Craloviz János Ernő

Cramer (Crammer) Gáspár

Cramer Pál

Crayka (Crajka) Mihály

Creniceanu György

Crenius Tamás

Creutzer György

Creutzer Sámuel

Crispus István, máskép nagy-lucsei Fodor István

Cromer Péter

Croneberg György Frigyes

Crudy (Krudy) Dániel

Crusius Márton

Crusius (Crenius) Tamás Tódor

Csabai Ferencz (kis-várdai)

Csabai Imre

Csabai Mátyás

Csaby Imre

Csadóczy György

Csáholczi (Tsaholtzi) János

Csajághy István, (csajági)

Csajághy Károly (csajági)

Csajághy Sándor (csajági)

Csajági Béla

Csajak János

Csajthay Ferencz

Csák Alajos Czirjék (nagydaróczi)

Csák Gellért

Csák Gellért

Csáka Károly

Csákány Károly

Csákányi Alajos

Csákányi (Tsákáni) Imre

Csákányos (Csakanyos) Márton

Csáki Gyárfás

Csáki János

Csáki Sámuel Márton

Csáktornyai József

Csáktornyai Lajos

Csáktornyai Mátyás

Csáky Albin (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Albin grófné (körösszeghi és adorjáni), gróf Bolza Anna

Csáky Alfonz (körösszegi és adorjáni gróf)

Csáky Anna (körösszegi és adorjáni gróf)

Csáky Antalné (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Ferencz (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Gyula (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Imre (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky (Csáki) Imre (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Imre (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky István (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky István (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Istvánné (körösszeghi és adorjáni gróf), Wesselényi Anna

Csáky János (körösszegi és adorjáni gróf)

Csáky József (kőrösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky József (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Kálmán (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Károly (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky (Csáki) Katalin (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Manó (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky (Csáki) Miklós (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Rudolf (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Tivadar (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csáky Tivadar (körösszeghi és adorjáni gróf)

Csalány (Csalányi) Géza

Csallner Dániel

Csalomjai

Csanádi Albert

Csanádi (Chanadi) Demeter

Csanády Ferencz

Csanády Gusztáv

Csanády István

Csanády István

Csanády István

Csanády István

Csanádi János

Csanádi (Tasnádi) Pál

Csanádi Péter

Csanádi Sámuel

Csanaki (Czanaki, Tsanaki) Máté

Csánki Dezső

Csánky (Czanki) Gábor

Csányi Dániel

Csányi Ferencz

Csányi Ferencz (székelyudvarhelyi)

Csányi Ferencz

Csányi (Tschány) János

Csányi János

Csányi János

Csányi János

Csányi János

Csányi (Csány) László

Csapai Ferencz

Csapay Péter

Csapdai László (szala-lövői)

Csapkay István Alajos

Csaplár Benedek Gáspár

Csapliczky Lilla

Csaplovics János (jeszenovai)

Csapó Dániel (kecskeméti)

Csapó István

Csapó (Ecsedi) István

Csapó János

Csapó József (tagyosi)

Csapó (Tunyogi) József

Csapó Kálmán, (tagyosi)

Csapó Lajos

Csapó Mária (tagyosi)

Csapó Vilmos ifj. (tagyosi)

Csapodi Gábor

Csapod (Páyer) István

Csapodi Lajos (szala-lövői)

Csapodi László (szala-lövői)

Csápori Gyula

Csarada János

Császár András

Császár Ármin (Hermann) Ignácz

Császár Árpád

Császár Ferencz (kolgyári)

Császár György

Császár (R.) János

Császár József

Császár Károly

Császár Pál

Császár Viktor

Császári (Tsászári) István

Császári Lósi Pál

Császka (Császtka) György

Császmai (Cziaszmai) István

Csataghi

Csatár Zsigmond

Csatáry Ferenc (sarkadi)

Csatári (Tsatári) János (sarkadi)

Csatáry (Grósz) Lajos (csatári)

Csatári Ottó

Csath (W.) Soma

Csáthy (Csáti) Dániel

Csáthi (Csath, Csáti) Demeter

Csáthy (Csáthi) Gábor

Csáthy Géza

Csáthy (Szabó) György

Csáthy Károly ifj

Csáthy Pál (kozmatelki)

Csathó Elek

Csató Gergely

Csató János

Csató Pál (csatószeghi)

Csatskó (Csacskó) Imre

Csausanszky János

Csausz Lajos Tódor

Csausz Márton

Csávásy Gyula

Csávolszky József

Csávolszky Lajos

Csecsetka Sámuel

Csécsi Ferencz

Csécsi (Nagy) Imre

Csécsi (Tsétsi) János idősb

Csécsi (Tsétsi) János ifjabb

Csécsi (Tsétsi) Miklós

Csécsi Nagy Miklós

Csecsinovics Ferencz

Csedregi Péter

Csefalvai Pál

Csefalvay Rezső (csefalvai)

Csegeri András

Csegezi László

Cseh András

Cseh Ferencz

Cseh Ignácz (szent-katolnai)

Cseh Imre (alsó-csernátoni)

Cseh Jakab

Cseh János

Cseh János

Cseh (M.) János Antal

Cseh János

Cseh (Tseh Szent-Péteri Jónás.)

Cseh Károly (alsó-csernátoni)

Cseh Lajos

Cseh László (szent-katolnai)

Cseh (Boehm, Böhme Márton)

Cseh Menyhért

Cseh Miklós

Cseh Sándor

Csehi (P.) András

Csehi Antal

Csehy Ferencz

Csehy István

Csehy József

Csehy József

Csehi (Szigeti) Sámuel

Cseh-Szombati Dániel

Cseh-Szombati József

Cseh-Szombati Sámuel

Csejtey József

Cseke (Tseke) István

Csekei Miklós

Csekey János

Csekó Gábor

Csekonics József

Csekő Gusztáv

Cseles Márton

Cseley Géza

Cselingárián Jakab

Cselka Nándor

Cselkó Ignácz (cselkó-lehotai)

Cselkó István (cselkó-lehotai)

Cselkó István

Cselkó József

Cselkó Károly

Cselkó Mihály

Csemegi Ferencz

Csemegi Károly

Csemez József

Csemiczky János (csemiczei)

Csemiczky Sándor (csemiczei)

Csemy Péter (csémi)

Csencs Ferencz

Csendits József

Csene Péter (szenczi)

Csengeri András

Csengery Antal

Csengery Antalné, König Róza

Csengery Imre

Csengeri (K.) István (nagyváradi)

Csengeri János

Csengeri (Czenger) János

Csengery József

Csengery Lóránt

Csengeri Pál

Csengeri (Tsengeri) Sózó József

Csengető István

Csengey (Csenge) Gusztáv Adolf

Cseny Ferencz

Csépán (Csépány) István (györgyfalvi)

Csepcsányi Gábor (csepcsányi és mutnai)

Csepcsányi Imre

Csepcsányi Tamás

Csepei (Czepeinus) Ferencz

Csepelényi Ferencz

Csepely Sándor

Cséplő Péter

Csepreghy Ferencz

Csepreghy Ferenczné, Rákosi Ida

Csepreghy Jakab

Csepreghy János

Csepregi (Tsepregi Turkovitz) Ferencz

Csepregi Lajos

Csepregi Turkovitz Mihály idősb

Csepregi Turkovitz Mihály ifj

Csepregi (Tsepregi) Mihály

Csepy Pál

Cser József

Cserey Adolf (Lukács)

Cserey Druzsiánna (nagy-ajtai)

Cserey Elek (nagy-ajtai)

Cserey Elek (nagy-ajtai)

Cserey Farkas (nagy-ajtai idősb)

Cserey Farkas (nagy-ajtai ifjabb)

Cserei (Berei) Farkas András

Cserei György (nagy-ajtai)

Cserey Ignácz (nagy-ajtai)

Cserey János (nagy-ajtai ifjabb)

Cserey József (Imre), (nagy-ajtai)

Cserei (Cservik) József

Cserey Lőrincz (nagy-ajtai)

Cserei Mihály (csiki)

Cserei Mihály (marosvárszéki nagyajtai)

Cserei Miklós (nagy-ajtai)

Cserei (Schönwald) Zsigmond

Cseremiszky Miklós

Csereney József Benedek

Cserényi Imre

Cserényi Mihály

Cserép József

Cserép Sándor

Cserépy István

Cseresnyés András

Cseresnyés István (felső-őri és szentgyörgyvölgyi)

Cseresnyés István

Cseresnyés Sámuel (felső-őri)

Cseresnyés Sándor (felső őri)

Cseresnyés Sándor (felső-őri)

Csereti Mihály

Cserfoki Aladár

Csergeő Flóris

Csergheő Ferencz (nemes-tacskándi)

Csergheő Géza (nemes-tacskándi)

Csergics (Tsergits) Simon

Csergő (Kocsi) Bálint

Csergő (Kocsi) János

Cserhalmi István

Cserhalmy József

Cserháti Sándor

Cseri János

Cséri János

Cserjés Imre és László

Cserkuthi József (előbb Czeh József)

Csermák (Tsermák) János Antal

Csermák László

Csermák Nep. János

Csermelyi (De Rivo) Sándor

Cserna Géza (udvardi)

Cserna István (udvardi)

Cserna (Cherna) János (udvardi.)

Cserna János, (udvardi.)

Cserna Vincze (udvardi)

Csernák József

Csernák László

Csernanszky (Chernanski) Sámuel

Csernátoni Gajdó Dániel

Csernátoni Gyula (alsó-csernátoni)

Csernátoni (Vajda) János

Csernátony Lajos (alsó-csernátoni Cseh)

Csernátoni Lóra (Beke Laura.)

Csernátoni (Tsernátoni) Pál

Csernátoni (Tsernátoni Vajda) Sámuel

Csernátoni Vajda Sámuel

Csernay Dániel

Csernay János

Csernay (Csernota) József

Cserneczky Gyula

Cserneczky József

Cserni Béla

Csernigei Ignácz

Csernik Ferencz

Cserno Ede

Csernoch János

Csernovics Demeter (mácsai)

Csernovics Ferencz

Csernovich János

Csernovics Péter (mácsai és kis-oroszi), temesi gróf

Csernus Gerő

Csernus Elek

Cserny Károly

Cserny Pál József

Csernyánszky Ferenc

Csernyánszky István (nagy-csernai)

Csernyánszky János

Csernyánszky (Chernanszky) Sámuel

Csernyánszky Sámuel

Csernyei Gyula

Csernyei József

Cserszilvási Ákos

Cserszky Antal

Csertő (Csubák) Antal

Cservenák Beniamin

Cservenicz Antal

Cservenyák János

Cservényi Alajos

Cservinka Ferencz Xaver

Csery József (cseri)

Csery Péter

Csesznák Benő

Csesznok István

Csesznok Pál

Csete Antal (györgyfalvi)

Csete István (máskép Vizkeleti)

Csete József

Csete Lajos

Csete László (györgyfalvi)

Cséti (Chrismár) Otto

Csetkovics István

Csetneki (Jelenik) Elek

Csevapovich Gergely

Csiba Imre (sik-abonyi)

Csiba István (Mihály)

Csiba (Chiba) Márton (tejfalvi)

Csiba Mihály (tejfalvi)

Csicsáky Imre

Csicsery Elek (szőllősi)

Csicsmán Pál

Csicsvai András

Csida (Tsida) József

Csida (Tschida) Károly

Csider Antal, balogi

Csider Károly

Csider Pál

Csik János

Csikány Ferencz

Csikász Villebald

Csikay Imre

Csikei István

Csikos Vladisláv

Csikuliny János Ferencz

Csikvári (Wührl) Jákó

Csiky Béla

Csiky Ferencz

Csiky Gergely

Csiky (Csiki) György

Csiky István

Csiky János József

Csiky János

Csiky Kálmán (alsó-csernátoni)

Csiky Károly

Csiky Lajos (alsó-csernátoni)

Csiky Péter

Csiky Samu (homoród-oklándi)

Csilich Lukács (bajai)

Csillag Gyula (etre-karcsai)

Csillag Károly

Csillag Károly

Csillag Károly

Csillag Máté

Csillag (Stern) Mór

Csillag Rupert Antal

Csimor Decius Barovius János

Csincsics Nep. János Miksa

Csindi János

Csink János

Csintalan Alajos

Csintalan József

Csintó Remigius

Csipáky József

Csipke József

Csipkés Elek (aranyos-rákosi)

Csipkés Komáromi György

Csippék Ferencz

Csippék Sándor

Csipredi (Tsipredi) István

Csirke (Chirke) Alfonz (Aladár)

Csirke (Tatai) Ferencz

Csirke Lajos

Csirnovicz (Tsirnovitzi) János

Csiszár Amália, (borbereki) gróf Nemes Gáborné

Csiszár Sámuel (nagy-görgényi)

Csiszár Sámuel

Csiszárik János

Csiszér János

Csiszér-Ugróczy Ida

Csitári (Gramanetz) Emil

Csitári (Gramanetz) Kálmán

Csizi (Tsizi) István

Csizi János

Csizi (Csizy) Pál

Csizmadia Aladár

Csizmazia János, (somogyi)

Csizmazia Károly

Csizmazia Sándor (somogyi)

Csobánczi József

Csoda vagy Csodás Miklós

Csók Lajos

Csóka Imre

Csóka József (tejfalusi)

Csókás János és Péter

Csokerlyán János

Csokerlyán Vazul

Csokonai Vitéz József

Csokonai Vitéz Mihály

Csokor János

Csolnoky Imre

Csolsch János

Csoltkó Fülöp

Csoma (Pátyi) István

Csoma József (ragyolczi)

Csoma Mihály

Csoma (Körösi) Sándor

Csomár István

Csomay Imre

Csomay Pál (egri)

Csombor (Czombor) Márton (szepsi)

Csomor (Chomor) Kálmán (nagyabonyi)

Csomos (Tsomos) János (albisi)

Csomos (Tsomos) Mihály (albisi id.)

Csomós (Tsomós) Mihály (albisi ifj.)

Csondor János

Csondor János

Csongrády Lajos

Csongrádi M

Csongvay Károly

Csongvay Károly (csegezi)

Csonka Ferencz

Csonka Ferencz

Csonka Károly

Csonka S

Csonth Endre

Csontó Lajos

Csontos Ferencz

Csontos István

Csontos József

Csontosi (Kost) János

Csopey Antal

Csopey László

Csór Béla

Csorba (Palotai) Ákos

Csorba András

Csorba Ferencz (szakácsi)

Csorba Géza

Csorba János

Csorba János

Csorba József (szakácsi)

Csorba Lajos

Csorba Sámuel (alsó-borsai)

Csoréj Demeter

Csorja (P.) Ferencz

Csorvásy István

Csorvásy Pál

Csóy Gábor

Csődy Pál

Csömörüzy Jeremiás, dr

Csöndes J. Ferencz

Csöregh Gyula

Csősz Mihály Imre

Csötönyi (Tsötönyi) Márton

Csubai Mátyás

Csuda Miklós

Csuday Jenő

Csuka István

Csuka Mihály

Csuka Sándor

Csukás Benjamin

Csukás Benjamin

Csukási (Hecht) Fülöp

Csukássi József

Csukássi Józsefné, Zmeskál Aranka

Csukássi Károly

Csukovits János

Csulaj (Csulai) György

Csulak (Chulyak Dobrai) István

Csulak Lajos

Csulak (Dobrai) Sámuel

Csulen (Čulen) Márton

Csupka András

Csupor Gyula

Csurgay Árpád

Csurgay (Horváth) Ferencz

Csurgay József

Csurgay Kálmán

Csurgó György

Csurgovics György

Csurgovics János

Csurgovich Sándor

Csurilla János

Csussen (Tsussen) György

Csutak Kálmán (kászon-impérfalvi)

Csuthy Zsigmond (dobozi)

Csutor Imre

Csutor János

Csutor János

Csúzi Cseh Jakab

Csúzi Cseh János idősb

Csúzi Cseh János, ifjabb

Csúzy Cseh József

Csúzy Zsigmond

Csvire István

Curelich Antal

Curiani György

Curtius M. Sándor Károly

Cybeleius (Cibeleus) Bálint

Cyrill Mihály

Czaban András

Czack (Czak) Dávid

Czack Péter

Czájlik István

Czájlik László

Czakó (Czák, Czackó) Ferencz (rosenfeldi)

Czakó János, (szepsi-szentgyörgyi)

Czakó János

Czakó Kálmán

Czakó Zsigmond (szepsi-szentgyörgyi)

Czáktornaeus Mátyás

Czakul Mihály

Czambel Samu

Czambert János

Czanaki Máté

Czanyuga József

Czapáry Albert

Czapáry László (József)

Czapkay Lajos József (kis-szebeni)

Czapovszky András János

Czappert Lipót

Czárán Emánuel (seprősi)

Czastolowski János

Czauck Simon

Csávási (Czavasi) Máté

Czech János

Czecz Antal

Czecz (Czetz) János

Czeglédi Ferencz

Czeglédi György

Czeglédi István

Czeglédi János

Czeglédi (Nyiri) János

Czeglédi János

Czeglédi Mihály

Czeglédi (Tzeglédi) Pál

Czeglédi Péter

Czegler András

Czeh János

Czeh József

Czehe Ágoston

Czehe Győző

Czeizel Gábor

Czeke Sándor

Czekelius Dániel

Czekelius Frigyes

Czekelius János Frigyes (rosenfeldi)

Czekelius (Czeckelius) József

Czekelius Károly Lajos (rosenfeldi báró)

Czekelius Simon, segesvári származású

Czékus István (kuntaploczai)

Czékus János

Czelder Márton

Czelesztin

Czemanka (Tzemanka) András (tarnói)

Czember (Czimber) György

Czencz Romanus

Czene Péter

Czenger János

Czente István

Czenthe József

Czepecz János Jakab

Czerhák Ignácz

Czermak Nep. János

Czernacki Vazul

Czerndits Pál

Czerniansky Sámuel

Czervenák Benjamin

Czettler Lajos

Czetz Antal

Czetz János

Czibor Ferencz

Czibrádi (Cibradi) Mihály

Czibulka Nándor

Czichó László

Cziegler Ferencz

Cziegler József

Czifra Ferencz

Czifrai Imre

Czifray István

Czigány Gyula (nemesperki)

Czigány Károly

Cziglér Hermina (Vecse-Capillevi)

Czigler Ignácz

Czikaeus Fülöp

Czike Dániel (nagy-révi)

Czike Ferencz, (nagy-révi)

Czike János (nagy-révi)

Cziklay Lajos

Czikó János

Czilchert Béla

Czilchert Károly

Czilchert Róbert

Czillich Antal

Czillinger Albert

Czimeg (Cimeg) János

Czimer György (komáromi)

Czimer János

Czimer Károly

Czimmermann István

Czimor János

Czinár Mór Pál

Czindery László (nagy-atádi)

Czindery László (nagy-atádi)

Czinege István

Czinke Ferencz

Cziny József

Cziráky Antal gróf

Cziráky Antal Mózes (Cziráki és dienesfalvi gróf)

Cziráky János (Cziráki és dénesfalvi idősb gróf)

Czirbesz Jónás András

Czirbusz Géza

Czirbusz István

Czirer Ákos

Czirfusz Ferencz

Cziriák Károly

Cziriaky Márton

Cziriel Antal

Czirják Albert

Czirjék Mihály (sepsi-zoltáni)

Czirner András

Cziser János

Czmock Emanuel József

Czobancki József

Czóbel Minka

Czobor Béla

Czobor Erzsébet grófné

Czobor Kornélia

Czógler Alajos

Czombor Márton

Czompo János

Czoppelt Mátyás

Czoppelt Mátyás Gottlieb

Czott Ferencz

Czörfux Ferencz

Czövek István

Czucz (Tzutz) István

Czucz Lajos

Czuczor Gergely István

Czudar Mihály

Czuker Sámuel

Czukor János

Czuppon György

Czuppon Sándor

Czuprák Elek

Czurda Radó

Czvaina József

Czvetinovich György

Czvittinger Dávid

Czynk Ede

Kezdőlap