Kezdőlap

E, É

Ebeczky Béla (ináncsi)

Ebeczky Emil (ináncsi)

Ebeczky Mátyás (ináncsi)

Ebeczki (F.) Sándor

Ében Mihály

Ebenhöch Ferencz

Ébeni Anna

Ebenspanger Emil

Ebenspanger János

Éber Nándor

Eberhardt Mátyás

Eberhardus

Eberl Ferdinánd

Eberl Gotthárd

Eberling József

Eberstaller Bernát

Ebert Ignácz

Ebhardt (Ebhart) György Zsigmond

Éble Gábor

Ebner János Jakab

Ebner János Lipót

Ébner Károly

Ébner László

Ébner Mihály

Ébner Sándor

Eccard (Eckard) Ábrahám

Eccard András

Eccard Kristóf

Eck (Eckius) Bálint

Eckert Antal

Eckert József Frigyes

Eckhard Mihály

Eckmayer József

Eckschlager Ágoston

Eckstein Adolf

Eckstein Ferencz, (ehrenbergi)

Eckstein Frigyes (ehrenbergi)

Eckstein János (ehrenbergi)

Ecsedi György

Ecsedi Gyula

Ecsedi (Etsedi) János

Ecsedy Kálmán (boros-jenői)

Ecsedy Miklós

Ecseri Lajos

Écsy László

Edelényi Sándor

Edelmann Menyhért

Edelmann Mihály

Edelmann Ottó

Edelmann Sebő

Edelsberg József

Edelspacher Antal (gyoroki)

Edelspacher (Edlspacher) Imre (gyoroki)

Eder Ede

Éder (Xaver) Ferencz

Éder Ferencz

Éder Géza

Éder György

Éder György (sopronyi)

Éder János

Éder János

Eder József Károly

Éder Pál (sopronyi)

Édes Ábrahám

Édes Albert

Édes Gábor

Édes Gergely

Édes István

Édes János

Édes Vincze

Édeskuty Ferdinánd

Edl Kálmán

Edlinger Ferencz

Edvi Illés Aladár

Edvi Illés Jánosné

Edvi Illés Károly

Edvi Illés László

Edvi Illés László

Edvi Illés Pál

Egán Ede (borostyánkeői)

Egan Jakab

Ege József

Ege Sándor

Egei József

Égeni Elek

Egerszegi Imre

Egerszeghy János

Egerváry Gyula (egervári)

Egerváry Ignácz

Egervári Jusztina

Egervári (Potemkin) Ödön

Egger Ede Illés

Eggerth József

Egloffstein Amália bárónő

Egloffstein Béla

Egner Adolf

Egressy Ákos

Egressy Benjamin

Egressy (Galambos) Gábor

Egry Antal

Egri (Chiovíni) Antal

Egry Ferencz

Egri Gyula

Egri Lajos

Egri Lukács

Egyed Antal

Egyed Imre

Egyed Joakim

Egyed Leó

Egyed Márton

Egyed Mózes

Egyedúti Gergely

Egyesy Géza

Egyházy (Fárnyék) Dávid

Éhen Gyula

Ehrenberg József

Ehrenfels Gáspár Pál

Ehrengruber Károly

Ehrenreich Lajos

Ehrenreiter György

Ehrentheil Mór

Ehrentreu J

Ehrlich Izidor

Ehrlich Jakab

Ehrlich Móricz

Ehrlich Vilmos

Ehrlinger Ádám

Ehrlinger Alajos

Ehrlinger János Alajos

Ehrmann Dániel

Ehrnsperger János

Eibel János

Eiben János

Eibenschitz Móricz

Eiber Antal

Eigl Mátyás

Eimann János

Einhorn Ignácz

Eisenberg Péter

Eisenmáyer Sándor

Eisenpeitl Máté

Eisenstädter Lukács

Eisler Manó

Eisler Mátyás

Eisler Mihály

Eismann József

Eissinger Ferencz

Eitel Frigyes

Eitner József

Éjszaki Károly

Ejury Gyula

Ejury Károly idősb

Ejury Károly (szunyogdi ifjabb)

Ekker József

Ekkert Antal

Eklér János

Ekmayer Ágost

Elefánt Mihály

Elefanty Ferencz, tanító

Elefanti Jáklin István

Elek Ferencz (pazonyi)

Elek János

Elek Lajos

Elek Sándor

Elekes János (gyergyói)

Elekes Kálmán

Elekes Károly

Elekes Károly

Elekes Sámuel

Elekes Viktor

Eleményi József

Eleméry Ferencz

Elemy Sándor

Elenyák György

Éles Gábor

Elevenkuti András

Elhard János Kristóf

Éliássy Gyula

Éliássy (Eliás) István

Elischer Boldizsár

Elischer Gyula

Elischer József

Ellebodius Nicasius

Ellenberger Henrik

Ellenbogen József

Ellmayer Antal

Ellrich Ágost

Elsas Náthán

Elsaszer Ferencz

Elszász Bernát

Eltér József

Éltes Károly (tusnádi)

Éltető Elek

Ember György

Ember János

Ember József

Ember Karolina (Görgy Aladárné)

Ember Károly

Ember (Debreczeni) Pál

Ember Pál

Embery Árpád

Emericzy Dávid

Emericzy Géza

Emich Gusztáv (emőkei)

Emich Gusztáv (emőkei ifjabb)

Emich Tivadar (Theodor Oemichius)

Emil

Emilia

Emmanuel József

Emmer Kornél

Emődy Dániel

Emődy István

Emődy Pál

Emresz Károly (bánhalmi)

Encellius Pannonius

Enders Károly

Endlicher István László

Endreffy Károly

Endrefi

Endrei Ákos

Endrey Gyula

Endrődy Géza (kis-endrédi)

Endrődy János (Mihály)

Endrődi Sándor

Endsdallner (Ennsdallner) Lipót

Énekes Imre

Enessey György (enesei)

Engel Gábor

Engel Gyula

Engel Gyula

Engel János Jakab

Engel János Keresztély

Engel József

Engel Móricz

Engel Sándor (jánosii)

Engelbrecht Károly

Engelbrecht Károly

Engelhardt Godofréd báró

Engelharth Károly János

Engelmajer Sámuel

Engelmayr Angelus

Engeszer (Erney) Károly

Ensel János

Ensel József és Sándor

Entl Mihály

Entresz Ferencz

Entz Ferencz

Entz Géza

Enyedi Gáspár

Enyedi György

Enyedi István

Enyedi István

Enyedi István

Enyedi (Fazekas) János

Enyedi (Molnár) János

Enyedi (Ó) János (benedeki)

Enyedi Lukács

Enyedi Pál

Enyedi Sámuel (benedeki)

Enyedi Sámuel (benedeki)

Ényi László

Enyiczkei (Kis) Gábor

Eördögh Dániel (lászlófalvi)

Eördögh Dániel (lászlófalvi)

Eördögh Emil

Eördögh Endre

Eördögh (Eördegh) István (lászlófalvi)

Eördögh Jenő

Eördögh Károly

Eördögh Lajos

Eörsi (Engel) Gyula

Eőry Andor (sárvári)

Eőry Fülöp Gábor

Eőry László

Eőssi (Ősi) András

Eőszy Ferencz

Eőszy József

Eötvös Ferencz (vásáros-naményi)

Eötvös Ignácz (vásáros-naményi báró)

Eötvös Ignácz (vásáros-naményi báró)

Eötvös József (vásáros-naményi báró)

Eötvös Károly (ráczkevi)

Eötvös Károly Lajos

Eötvös Lajos

Eötvös Loránd (vásáros-naményi báró)

Eötvös Tamás (vásáros-naményi)

Eperjesy Ferencz

Eperjessy István

Eperjesi János

Eperjessy János

Eperjessy Kálmán

Eperjesi Mihály

Eperjesi Mihály

Eperjessy Sándor (bánóczi)

Eperjesi Zsigmond

Epölyi Ferencz

Epstein Gyula

Erasmus János

Erba Odescalchi

Erber György

Erber József

Erber Márk Móricz

Ercsei Dániel (téglási)

Ercsei Dániel

Ercsey Ernő (téglási)

Ercsey Imre (téglási)

Ercsei János (téglási)

Ercsei József (téglási)

Ercsey Lajos

Ercsey Sándor (téglási)

Erczl András Ferencz

Erdei

Erdélszky Mihály

Erdélyi Arthur, családi neve Zalay Imre

Erdélyi Béla

Erdélyi Dénes (Dionysius Transylvanus)

Erdélyi Ferencz

Erdélyi Ferencz

Erdélyi (Gsund) Frigyes

Erdélyi (Silvanus) György

Erdélyi Gyula (mindszenti)

Erdélyi Gyula

Erdélyi Ignácz

Erdélyi István

Erdélyi István

Erdélyi Izidor

Erdélyi János

Erdélyi János

Erdélyi János

Erdélyi József (keresztúri)

Erdélyi (Verebélyi) József

Erdélyi József

Erdélyi József

Erdélyi Károly

Erdélyi Károly

Erdélyi Klára

Erdélyi László

Erdélyi Máté

Erdélyi Mihály

Erdélyi Miksa

Erdélyi Pál

Erdélyi Péter

Erdélyi (Indali) Péter

Erdélyiné (Mikes) Róza

Erdélyi Sándor

Erdélyi Zoltán (szentpéteri)

Erdey (Hirschfeld) Fülöp

Erdey (Grünrvald) Pál

Érdi János

Erdőd

Erdőbényei Deák János

Erdődi Adolf

Erdődi (Klész) István

Erdődi János

Erdődi János

Erdődy Gábor Antal (monyorókeréki gróf)

Erdődy Imre

Erdődy Lajos (diószegi)

Erdős Aurél Gergely

Erdős János

Erdős József

Erdős Miksa

Erdősi (Sylvester) János

Érdujhelyi Menyhért

Érdy János

Eredics Ferencz

Ereky Alfonz

Erényi Jakab

Erényi Károly

Erényi Mór

Ergovics Uzor

Erhard (Dalheim) Miklós

Érkövy Adolf

Érkövy Tivadar

Erney József

Ernszt Ernő (János)

Ernyei István

Ernyei Károly

Ernyei Lajos

Ernyi Mihály

Erődi Béla

Erődi Dániel József

Erős Ferencz Modest

Erőss Gábor

Erőss Gyula

Erős László

Erős Pál (bethlenfalvi)

Erőss Sándor

Erősdi Mihály

Erősdi Mihály

Erőssy Lajos

Érsekujvári Gáspár

Érsekujvári K. Orbán

Ertel (Oertel) János Gottfried

Ertl Bertalan

Ertl Heribert

Ertl Tóbiás

Ervin

Erythraeus (Roth) János

Erythraeus (Roth) Joachim

Erythraeus (Rotb) Joáchim

Érzéki

Erzsébet

Eslinger Jakab

Esterházy Andor (galánthai gróf)

Esterházy Bálint (galánthai gróf)

Esterházy Gábor (galánthai gróf)

Esterházy György (galánthai)

Esterházy Imre (galánthai gróf)

Esterházy János (galánthai gróf)

Esterházy János (galánthai gróf)

Esterházy József (galánthai gróf)

Esterházy József (galánthai gróf)

Esterházy Kálmán (galánthai gróf)

Esterházy Kálmánné, gróf Bethlen Paulina

Esterházy Károly (galánthai gróf)

Esterházy Kázmér Miklós (galánthai gróf)

Esterházy László Ignácz (galánthai gróf)

Esterházy László Pál (galánthai gróf)

Esterházy László (galánthai gróf)

Esterházy Magdolna (galánthai)

Esterházy Mária grófnő

Esterházy Mihály (galánthai gróf, később herczeg)

Esterházy Mihály (galánthai gróf)

Esterházy Miklós (galánthai gróf), nádor

Esterházy Miklós Antal (galánthai gróf)

Esterházy Miklós Móricz (galánthai gróf)

Esterházy Miksa (galánthai gróf)

Esterházy Pál (galánthai herczeg), nádor

Esterházy Sándor

Esterházy Tamás (galánthai)

Esze Gábor

Eszéki István

Eszenyi László

Eszlári F. Demeter

Esztegár József

Esztegár László

Esztegár Vártán (Adeodát v. Bogdán)

Esztei Ipoly

Esztergály Mihály

Esztergomi Zsigmond

Eszterházy

Esztrenga István (később Horváth)

Ete (Reiner) Zsigmond

Etédi Sós Márton

Ethényi Ferencz

Etienne András

Etsegi János

Ettinger József

Eulenberg Salamon

Everth János

Evetovich János

Evva Lajos

Exelbirth (Exlbirth) Ede

Exner Győző

Exner Kornél

Kezdőlap