Kezdőlap

F

Fa István

Fába István

Fába Simon

Fabchich József

Fabek József

Faber Aegidius

Faber Antal

Faber György

Faber Jakab

Faber János

Faber Keresztély Farkas, báró

Faber Mária Károly

Faber (Fabro) Mátyás

Faber Tamás

Fábián Ambrus

Fábián Dániel

Fábián Dániel

Fábián Gábor

Fábián István

Fábián János

Fábián József

Fábián Juliánna, Bédi Jánosné

Fábián Lajos Mór

Fábián László (felsőőri)

Fábián Mihály

Fábián Sándor

Fabianics Ignácz

Fabini Frigyes

Fabini Rezső

Fabini János

Fabini János

Fabini János Teophil

Fabini József Sámuel

Fabini Tódor

Fabinus Dániel

Fabinus János

Fabinus Lukács

Fabínyi Rudolf

Fabó András

Fábri András

Fábry Emil

Fabri Ferencz

Fabri Gergely

Fabri György

Fábry Ignácz

Fabri István

Fábry István

Fabri János

Fábry János

Fabri Mátyás

Fábri Mihály, gálosi (Gols)

Fabri Pál

Fábri Pál

Fábri Pál

Fábry Pál

Fábri Sámuel

Fábry Sándor

Fabri (Faber) Tamás

Fabricius Ágost

Fabricius Balázs

Fabricius (Tolnai) Bálint

Fabricius Bálint

Fabricius Dávid

Fabricius György (falkensteini)

Fabricius István

Fabricius János

Fabricius János

Fabricius József

Fabricius József Keresztély

Fabricius Károly

Fabricius Miklós

Fabricius Pál

Fabricius Sebestyén

Fabricius (Tolnai) Tamás

Fabricius Tóbiás

Fabriczy (Fabricius) András

Fabriczy (Fabricius) Dávid

Fabriczy Gyula

Fabriczy János

Fabriczy János

Fabriczy Kornél

Fabriczy (Fabrici) Lajos

Fabriczy Sámuel

Fabris Antal

Fabris Girolamo

Fabritius Ágoston

Fabritius József

Fabritius Károly

Fabro Henrik

Fabro Mátyás

Facetius Illés

Fackler Gusztáv

Faddy Kristóf

Fagarasi Ferencz

Fái J(akab) Béla

Fái (Faix) Lajos

Fáicser(Faitser) Ferencz

Faigel Pál

Fail Attila

Faith Mátyás

Fáji János

Fajner András

Fajth Péter

Fajth Péterné, (Serédy Izabella)

Faklits Imre (András)

Fáklya András

Falaky Károly

Faliczky János

Faliczky Jánosné (Gaszner Francziska)

Falk Miksa

Falk Pál

Falk Zsigmond, lovag

Falka Sámuel (bikfalvi)

Falkenstein Ignácz

Falkenstein Lipót

Faller Gusztáv

Faludi Ferencz

Faludi Géza

Faludi János

Faludy Miksa

Falusy István

Falusi Mihály

Faluvégi Albert

Falvay Antal

Falvay István

Famler Gusztáv Adolf

Fancsali Dániel

Fancsikai István

Fáncsy Antal

Fáncsy Lajos

Fandert György

Fandert János György

Fándly (Fandl) György

Fándly József (csejtei)

Fándly László (csejtei)

Fanghné Gyujtó Isabella

Fankovich Sándor

Fannenschmiedius Péter

Fanta Adolf

Fanzler Lajos

Faragó András

Faragó Bálint (V.)

Faragó Cyrill

Faragó Gyula

Faragó István

Faragó József

Faragó Kajetán

Faragó Kázmér

Faragó Lipót

Faragó Mihály

Faragó Ödön

Farbaky István

Farbaky János

Farbaky József

Farczádi Józsa János

Fark Kristóf

Farkas Ádám (hügyei)

Farkas Albert

Farkas András (Andreas Lupus)

Farkas András

Farkas András

Farkas András (szent-mihályi)

Farkas Antal (alsó-örsi)

Farkas Antal

Farkas Antal

Farkas Benignus

Farkas Benő

Farkas Benő

Farkas Bernard

Farkas Bertalan

Farkas Bertalan

Farkas Constantin

Farkas Dániel (gyulafejérvári ifj.)

Farkas Dezső

Farkas Elek (inárcsi)

Farkas Elek (inárcsi)

Farkas Emőd

Farkas Endre (inárcsi)

Farkas Ferencz (boldogfai)

Farkas Ferencz (farkasfalvi)

Farkas Ferencz (királyhegyi)

Farkas Ferencz

Farkas Ferencz

Farkas (Wolf) Ferencz

Farkas Géjza

Farkas Géza

Farkas György

Farkas György

Farkas György

Farkas Gyula

Farkas Gyula

Farkas Ignácz

Farkas Imre

Farkas Imre

Farkas Imre

Farkas István

Farkas István

Farkas Jakab (alistáli)

Farkas (Losonczi) János

Farkas János (farkasfalvi és ujfalusi)

Farkas János

Farkas János

Farkas János Chrysostom

Farkas Jenő

Farkas József

Farkas József

Farkas József

Farkas Kálmán

Farkas Károly (losonczi)

Farkas Károly

Farkas Károly (losonczi)

Farkas Károly (losonczi)

Farkas Károly

Farkas (Lupinus) Kristóf

Farkas Lajos (József)

Farkas Lajos

Farkas Lajos (losonczi)

Farkas (Vukotinovics) Lajos

Farkas Lajos

Farkas Lajos

Farkas Lajos

Farkas László István

Farkas László

Farkas Mária

Farkas Mihály

Farkas Mihály

Farkas Mihály

Farkas Miklós

Farkas Ödön

Farkas Pál (hügyei)

Farkas (Glück) Regina

Farkas Róbert

Farkas Róbert

Farkas Sándor (bölöni)

Farkas Sándor (gyulafehérvári)

Farkas Sándor

Farkas Sándor

Farkas Sándor (győri)

Farkas Sándor

Farkas Sándor (némedy)

Farkas Sándor

Farkas Szerafin (Ferencz)

Farkas Zsigmond

Farkasdy Károly

Farmady Martinián (György)

Farnadi Miklós (Nikolaus de Farnad)

Fárnek Dávid

Farnos Dezső

Farnos Elek (zilahi)

Farnos György (zilahi)

Farnos Károly (zilahi)

Farszky Ferencz

Fasching Ferencz

Faschó József (lucsivnai)

Faschkó Jakab

Faschkó Sámuel

Fassel Hirsch B

Fastl Kristóf

Fászl István Sándor

Fatér Mihály

Fatowich István

Faulwetter Eckárd

Fauser Antal

Fauth (Fautor) Márk

Fáy Ágoston (fáji gróf)

Fáy András (fáji)

Fáy Antal (fáji)

Fáy Béla (fáji)

Fáy Bertalan (fáji)

Fáy Dávid Alajos (fáji)

Fáy Gusztáv (fáji)

Fáy István (hernath-kértsi és fáji gróf)

Fáy József

Fay Márton

Fáy Pál (fáji)

Fayer László

Faylné (Hentaller Mariska)

Fazakas (Fazekas) Sámuel (pávai)

Fazekas Elek

Fazekas György

Fazekas István

Fazekas József

Fazekas Lajos

Fazekas Mihály (miskolczi)

Fazekas Miklós

Fazekas Sámuel

Fazekas Sándor

Fänrich Antal Károly

Fäszl Kristóf

Fechtel János

Fedák Ferencz Orbán

Feer Zsigmond

Feger József (Placidus)

Fegyverneki (P.) István

Fegyverneki (L.) Izsák

Fehér Antal

Fehér (Fecher) Dezső

Fehér Glycér

Fehér Gyula

Fehér Gyula

Fehér Gyula

Fehér Ipoly Kálmán

Fehér János

Fehér János

Fehér Marietta

Fehér Nándor

Fehér Péter

Fehérváry Ferencz

Fehérváry István

Fehrenbach Ferencz

Feia

Feichtenberger József

Feichtinger Elek (baranya-nádasdi)

Feichtinger Győző (baranya-nádasdi)

Feichtinger János (baranya-nádasdi)

Feichtinger Sándor (baranya-nádasdi)

Feiczinger Leopold

Feigel Zsigmond

Feigler Ferencz

Feiglstock Miksa

Fein Móricz

Feiner Kristóf

Feistmantel Rudolf, lovag

Feitel Mór

Feja Alajos (nagy-rákói)

Feja János (nagy-rákói)

Fejér Adorján Géza

Fejér Antal

Fejér Bertalan

Fejér Elek

Fejér György

Fejér Ignácz

Fejér János

Fejér János (szajoli)

Fejér Márton (kövendi)

Fejér Miklós

Fejér Pál

Fejérkövy (Fejerkői) István

Fejér-Pataky Gábor (kelecsényi)

Fejérpataky (Belopotocky) Gáspár (kelecsényi)

Fejérpataky László (kelecsényi)

Fejérpataky Márton (kelecsényi)

Fejérthói András

Fejérvári Ignácz

Fejérvári István

Fejérváry Károly (komlós-keresztesi)

Fejes György (galánthai)

Fejes István

Fejes István

Fejes János (galánthai)

Fejes József

Fejes Mihály

Fejes Miklós

Fekésházy György

Fekete Anna

Fekete Béla (nagy-falusi Nagy-)

Fekete Endre

Fekete Ferencz (fricsi)

Fekete Ferencz (galánthai gróf)

Fekete Ferencz

Fekete Ferencz

Fekete Ferencz

Fekete Fidél Gábor

Fekete Gábor (nagyfalusi)

Fekete Gáspár

Fekete Gergely (kőhalmi)

Fekete György (galánthai gróf)

Fekete Gyula (nagy-iványi)

Fekete Gyula

Fekete Ignácz

Fekete Ignácz

Fekete Imre

Fekete Imre

Fekete Imre

Fekete István (szenczi)

Fekete István (iványi)

Fekete István

Fekete János (galanthai)

Fekete János (galanthai gróf)

Fekete János (galánthai)

Fekete János

Fekete János

Fekete (Negrutiu) János

Fekete János (galánthai)

Fekete József

Fekete József

Fekete József

Fekete József

Fekete Józsefné (Szabó Ida)

Fekete József

Fekete Károly (nagyfalusi)

Fekete Károly

Fekete Károly

Fekete Lajos

Fekete Lajos

Fekete Mihály (nagyfalusi)

Fekete Ödön (iványi)

Fekete Pál

Fekete Péter (P. Niger)

Fekete Sámuel (nagykedei)

Fekete (Sámuel) Soma

Fekete Tamás (kökényesdi)

Fekete Zsigmond

Fekno Péter Pál

Fektor Gáspár András

Felber Arthur

Felber Domonkos István

Felber János

Felbermann Lajos

Felbiger János Ignácz

Feld Vilmos

Feldinger Gottfried

Feldmann Antal

Feldmann János Ede

Feldmann József

Félegyházi Ágost

Félegyházi Antal

Félegyházy Béla

Félegyházi István (debreczeni)

Félegyházi (K.) Pál

Félegyházi Tamás

Feleki Béla

Feleki Hugó

Feleki József (nagy-galambfalvi)

Feleki Miklós

Feleki Miklósné (Munkácsy Flóra)

Feleki (Frieder) Mór

Feleki Sándor

Felfalusi József

Felházi Károly

Felhő Nándor

Felicides Jónás

Felicides Pál

Felicius György

Feliczki János (farkasfalvi)

Felix Antal

Felix János

Felix Mihály

Felker András

Fellegi (Feigler) Viktor

Feller János

Fellermayer János

Felletár Emil

Felletár József

Fellner Antal

Fellner Antal

Fellner Frigyes

Fellner János

Fellner László

Fellner Simon

Felmer János Mihály

Felmer Márton

Felmer Mihály József

Felméri Lajos

Felméri Mózes

Felsmann János

Felsmann József

Felső-Bányai István

Felső-Bányai Péter

Felső-Széki István

Felsthal Miksa

Felszeghy Dezső

Feltinger István

Felvidéki István

Felvinczi György, (kolozsvári)

Felvinczi Sándor

Femer Kilián

Femger Dániel

Femger György

Femmich János

Fende Mihály

Fendler József

Fengler József Keresztély

Fenichel Sámuel

Feniczy János

Fenix Farkas Ignácz

Fenser János

Fenyéri (Peterdi) Mór

Fenyéry Gyula

Fenyéri Sándor

Fényes Dezső

Fényes Elek (csokaji)

Fényes István (kállai)

Fényes Kálmán

Fényes Károly

Fényes Samu

Fényi Gyula

Fenyő Sándor

Fenyves Lajos

Fenyvessy (Grünbaum) Adolf

Fenyvessy Ferencz

Ferber Ferencz

Ferber János

Fercsák Ferencz

Fercsek József

Ferdinandy Béla

Ferdinandy Géjza

Ferdős (Fördős), Dávid (szenczi)

Ferencsevics István

Ferencsik Károly

Ferencsik Máté

Ferencsik Sámuel

Ferencz József (kilyéni)

Ferencz Károly

Ferenczfi Lőrincz

Ferenczy Alajos

Ferenczi András (medeséri)

Ferenczy Béla

Ferenczi Benő (csik-szentkirályi)

Ferenczi (Fraenkel) Bernát

Ferentzy Bertalan

Ferenczi Ferencz

Ferenczy Ferencz

Ferentzi György

Ferenczy György

Ferenczi Gyula

Ferenczi Henrik

Ferenczy István

Ferenczy István

Ferenczy Jakab (Zsigmond)

Ferenczy János

Ferentzi János

Ferentzi János

Ferenczi János

Ferency János

Ferenczy József

Ferenczy József

Ferenczy József (örkényi)

Ferenczy József

Ferenczi József

Ferenczy József

Ferenczy Károly

Ferenczi Károly

Ferenczy Lajos

Ferentzy Miksa (vizkeleti)

Ferentzy Móricz

Ferenczy Ödön

Ferenczy Sándor

Ferenczi Tamás

Ferenczy Teréz

Ferenczi Tóbiás

Ferenczi Zoltán

Ferge István

Ferge János

Ferge József

Fericean József

Feriencsik Miklós István

Ferjencsik Sámuel

Ferk Incze

Ferkes Sámuel

Fermendžin Eusebius

Fernengel Lukács

Ferrarius Zsigmond

Ferretti Jakab

Fersius Kristóf

Fertsák Ferencz

Fertsek József

Fésős (Fésűs) András

Fessel Zsigmond

Fessler Ignácz Aurél

Fest Aladár (Alfréd)

Fest Imre

Fest J. Károly

Fest Kálmán

Fest Vilmos

Festetics Albert Károly (tolnai gróf)

Festetics Andor (tolnai gróf)

Festetics Béla (tolnai gróf)

Festetics György (tolnai gróf)

Festetics György (tolnai gróf)

Festetics János (tolnai gróf)

Festetics László (tolnai gróf)

Festetics Leo (tolnai gróf)

Festetics Pál (tolnai gróf)

Festorazy Alajos

Fésűs György

Fésűs György ifjabb

Fésűs Menyhért

Feszely József

Feszl László

Fesztl Károly

Fesztóry József

Fesztóry Lajos

Feszty Árpád

Fetzer János Ferencz

Feuchtmann Simon

Feuer László

Feuer Nathaniel

Feueregger Károly

Feymann Gyula

Fiala Antal

Fiala Jakab

Fiala János

Fiala József

Fialla Lajos (bajai)

Fialowski Lajos

Fiáth Ferencz (eörményesi és Karánsebesi báró)

Fiáth Miklós (eörményesi és Karánsebesi báró)

Fibiger Sándor

Fichtel János Ehrenreich

Fichtner Ferencz

Ficker Henrik

Ficzek Ferencz Máté

Ficzkó József

Fidicinis János

Fidicinis Miklós

Fidler Ferencz (soproni)

Fidler János Mihály

Fidrichovszky József

Fiebick Benjamin

Fiedler Ferencz

Fiedler Gottfried

Fiedler Ignácz

Fiedler Lajos

Fiedler Pál

Fiedler Tamás

Fikker János (abrudbányai)

Filarszky Nándor

File András

Fileki János

Filep Elek

Filep Endre

Filep Gábor (őri)

Filep István

Filep István

Filep József

Filep József (iklandi V.)

Filep Mihály

Filep (Deáki) Pál

Filep (Deáki) Sámuel

Filep Sámuel (dobolyi)

Filep Sámuel (őri)

Filepszállási Gergely

Filiczki János (filefalvi)

Filiczky Tódor

Filipescu Julian

Filkeni Bálint

Filkeni (Filkenius) Bertalan

Filkenius Zakariás

Fillinger Károly

Fillinger Lipót

Filó János

Filó János

Filó Lajos

Filó (Csáktornyai) Lajos

Filó Tihamér

Filóczi Pál

Filstich János

Filtsch Daniel

Filtsch János

Filtsch János

Filtsch Jenő

Filtsch Jenő

Filtsch József

Filtsch József Vilmos

Fitz Ferencz

Fináczy Ernő

Finály Henrik Lajos

Finály Zsigmond

Finátzy Ignácz

Fincicky Mihály

Finck János

Finck József

Findl György

Findura Imre

Findura István

Fingstgräff János

Fink Antal

Fink Henrik G

Fink Jusztin János

Finkei József

Finkei Pál

Finna Sámuel (zabolai)

Finta Dénes (V. árfalvai)

Finta Ferencz

Finta Károly (várfalvai)

Fiók Károly

Firbás Nándor

Firczák Gyula

Firtinger Károly

Fisch Ignácz

Fischer Adolf

Fischer Ágoston

Fischer Ágoston

Fischer-Colbrie Ágost

Fischer Antal

Fischer Antal

Fischer Antal Frigyes

Fischer Ármin

Fischer Dániel

Fischer Ferencz

Fischer Ferencz

Fischer Ferencz Gottfried

Fischer György

Fischer György

Fischer Győző

Fischer Gyula

Fischer Gyula

Fischer Henrik Frigyes

Fischer Ignácz

Fischer Illés

Fischer István (nagy-szalatnyai báró)

Fischer Jakab

Fischer (Piscatoris) János

Fischer Jenő (farkasházi)

Fischer József (nagy-szalatnyai báró)

Fischer József

Fischer József Lajos

Fischer Károly (Antal)

Fischer Károly Dániel

Fischer Kristóf

Fischer Lajos

Fischer Lajos

Fischer Lajos

Fischer Lajos (nagy-szalatnyai báró)

Fischer Lipót

Fischer Márk

Fischer Mihály

Fischer Mihály

Fischer Miklós

Fischer Náthán

Fischer Péter

Fischer Sámuel

Fischer Samu

Fischer Samu

Fischer Sándor

Fischer Simon

Fischer Simon

Fischhof Adolf

Fischhof Ignácz Vilmos

Fiszter Máté

Fitkowini András

Fitos Pál

Fitter Ádám

Fittler Kamill

Fittler Octáv

Fitz József

Fizély Frigyes János

Fizely János

Fladung J. A

Flamizer (Flamitzer) Miklós

Flamm Markus

Flaskár János

Flatt Ágoston

Flatt Endre (alföldi)

Flatt Károly (alföldi)

Flechner Gáspár

Flechtenmacher Keresztély

Flegmann Miksa

Fleischer Antal

Fleischer Elek József

Fleischer Frigyes (matheóczi)

Fleischer Gábor

Fleischer Jakab

Fleischer József János

Fleischer József

Fleischer Tamás

Fleischer Theophilus

Fleischer Tóbiás

Fleischer Venczel

Fleischhacker (Lanius) András

Fleischhacker János

Fleischhacker Károly

Fleischhacker Mór Fridolin

Fleischmann Jenő

Fleissig M. K., (Mater Bailer Anna Katalin)

Flesch Amadé

Flesch Ármin

Flesch Miksa

Flesch Nándor

Fligl József

Flizár György

Flór Ferencz

Flóra

Flóra Ferencz

Florian Gáspár

Flóris Benő

Fludorovics János Zsigmond

Fluger Károly

Fluk János (raggambi)

Fodor András (lugosi)

Fodor Antal (sánkfalvai)

Fodor Antal (galántai)

Fodor Ármin

Fodor (Crispus) Bálint (kolosvári)

Fodor Dezső

Fodor Ferencz

Fodor Gábor (derecskei)

Fodor Gerzson (nánási)

Fodor György

Fodor Gyula

Fodor István

Fodor István

Fodor István

Fodor István (Etienne de Fodor)

Fodor János (nánási)

Fodor József

Fodor József

Fodor József (galántai)

Fodor Kálmán

Fodor Karolin

Fodor László (nánási)

Fodor (Mayerhoffer) László

Fodor Mihály

Fodor Pál (nánási)

Fodor Sámuel (egri)

Fodróczy László

Fogarascher Károly

Fogarasy Antal

Fogarasi Ferencz

Fogarasy Gábor

Fogarasi István

Fogarasi István

Fogarasi István

Fogarassy János

Fogarasi János (alsó-viszti)

Fogarasy Jenő

Fogarasi Mátyás

Fogarasy Mihály (gyergyószentmiklósi)

Fogarasi Nagy Pál

Fogarasi Pap József

Fogarasi Pap Máté

Fogarasi Sámuel

Fogassy László

Fogel Ferencz

Fogel Ferencz

Fogel Károly

Foges Farkas

Foglár György

Foglár Imre (tésai)

Foglár Lajos

Fogrescher Tamás

Foith Károly

Foit Márton

Fojtényi Cassián Ferencz

Fok Dezső

Foktövi János

Foktövi Mihály

Folberth Ernő

Folger Ferencz

Folger János

Folkmann János

Folkusházy Sándor

Follinus Aurél (kis-csernai)

Follinus Emil (kis-csernai)

Follinus János (kis-csernai)

Follinus Jánosné (Lukácsa Antónia)

Folnai Ferencz

Folnegovich Ferencz

Folnesics János Lajos

Foltényi János

Foltin (Foltíny) János

Foltinovits György

Fonovich János

Fónyi Sámuel (beregszászi)

Fonyó Pál

Forberger Dániel

Forberger Vilmos

Forgách Ádám (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Ágoston (ghymesi és gácsi gróf)

Forgács Endre

Forgách Ferencz (ghymesi és gácsi báró)

Forgách Ferencz (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Imre (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách József (ghymesi és gácsi gróf )

Forgách Károly (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách (Forgatsch) Lajos (forgácsi báró)

Forgách László (ghymesi és gácsi báró)

Forgách László (ghymesi és gácsi gróf)

Forgáts Mihály

Forgách Mihály (ghymesi és gácsi báró)

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Miklósné, Bossányi Eszter

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Pál (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Pál (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Sándor (ghymesi és gácsi gróf)

Forgách Simon (ghymesi és gácsi gróf)

Forgó bácsi

Forgó György

Forintos Zsigmond

Forinyák Gyula

Foriss Antal

Fóris István (debreczeni)

Fóris-Otrokócsi Ferencz

Formánek Károly

Fornemir Antal

Fornet József

Forni Károly

Forrai Márton

Forrai (Wodianer) Soma

Forrásy Ferencz

Forray András (soborsini)

Forray András (soborsini báró)

Forray Iván (soborsini gróf)

Forró Benedek (csik-kozmási)

Forró Elek (angyalosi)

Forró György

Forró Pál (háporthoni)

Forster Gyula

Forster János

Forster József

Forster Károly

Forster Rezső

Forstinger János

Fortmáyer József

Fortmáyer Nándor

Fortunatus Máté

Forty Károly

Fósa József

Fosztó Ferencz (maros-koppáni)

Fosztó István (uzoni)

Föggler János

Főkövy János

Főkövi Lajos

Földényi (Feldinger) Frigyes

Földes Árpád

Földes Béla

Földes Géza

Földes Gyula (guthori)

Földes János

Földes (Fuchs) János

Földesi János

Földesi Joachim

Földi Ferencz

Földy Géza

Földi János

Földi János

Földy (Neupauer) János

Földi János

Földváry Ákos

Földvári Ambrus

Földváry Elek (bernáthfalvi és földvári)

Földváry Ferencz (tancsi gróf)

Földváry Ferencz (tancsi gróf ifjú)

Földváry Ferencz (földvári és bernáthfalvi)

Földváry Gábor (földvári és bernáthfalvi)

Földváry István

Földváry József

Földváry Kálmán (bernáthfalvi és földvári)

Földvári László

Földváry Mari

Földváry Mihály

Földváry Mihály (bernáthfalvi)

Földváry Miklós (bernáthfalvi és földvári)

Földvári Sámuel, (sélyei)

Földváry Sándor (földvári)

Fölföldy György

Fölser István

Förderer Bertalan (János Márton)

Fördős (Ferdős) Dávid (szenczi)

Fördős Lajos (szenczi)

Fördős László

Fövenyessy Lajos

Fradelius Péter

Fraenkel Sándor

Fraenkl Jakab Gyula

Fraknói Vilmos

Francisci András

Francisci János

Francisci János

Franciscy Lajos

Francisci Márkus

Francisci Pál

Franck

Francz Alajos

Francz Mátyás

Frangepán Farkas tersáti gróf)

Frangepán Ferencz (tersáti gróf)

Frangepán Ferencz Kristóf (tersáti őrgróf)

Frangepán (Ozolyi) Flóra

Frangepán Katalin

Frangepán Kristóf (vegliai és modrusi gróf)

Frank András

Frank Bálint

Frank Bálint (frankensteini)

Frank Emil

Frank Ferencz

Frank Gáspár

Frank György

Frank Ignácz

Frank Jeromos

Frank Károly

Frank Keresztély

Frank Mór

Frank Ödön

Frank Péter József

Frank Samu

Franka Károly

Franke G. Adolf

Frankel Béla

Frankel Bernát

Frankel (Frankl) Illés

Frankel Leo

Frankel S

Franken Keresztély (gardelebi)

Frankenburg Adolf

Frankfurter

Frankl Ignácz

Frankl István

Frankl Izidor

Frankl Márton

Frankl Vilmos

Frankovics Gergely

Frankowitz Mátyás (Flaccius Illiricus)

Frantz (Francz) Alajos

Frantz György

Franul Janka

Franzen Alajos

Franzenau Ágoston

Franzenau Felix

Franzenau József

Franzina János

Franzl Ottomár

Franzos Dávid

Fras Ferencz Gyula

Frater Gáspár

Frater György

Frater Konrád

Fráter Lajos

Fráter Pál (bélmezei)

Fráter Sándor (érkeserűi)

Frauenhoffer József

Frauenhold Theophil

Frätschkes Károly

Frätschkes Sámuel

Frecska Alajos

Frecska Lajos

Frecskay János

Frederik Jenő

Freh Alfonz Sándor

Frei Gyula

Freisinger Ignácz

Freisinger Lajos

Freiwirth Lajos

Frendel István

Frenreisz Ferencz

Frenzelius Simon Frigyes

Frereych Imre

Freund Bernát

Freund Ferencz Xaver

Freund Henrik

Frey József

Frey József

Freyer S. Jakab

Freysinger Ignácz

Freysinger (Torday) Lajos

Freystadtl Ábrahám

Freytag Antal

Freytag József

Frics József

Fridelius János

Fridelius János

Friderici János

Fridrich Orbán

Fridrik Antal Dezső

Fridrik Tamás

Friedel János

Fridvalszky Imre

Fridvalszky János (fridvaldi)

Friebeisz Ferencz (rajkai)

Friebeisz István (rajkai)

Friebeisz József (rajkai)

Fried Cyprián

Fried Vilmos

Frieden P. L

Friedenfels Jenő

Friedenfels Rudolf

Friedenlieber

Friedenreich János Kristóf

Frieder Mór

Friedlaender M. H

Friedler Adolf

Friedlieber Ignácz

Friedmann A

Friedmann Arthur

Friedmann Bernát

Friedmann Dávid

Friedmann Ignácz

Friedmann Mór

Friedrich Tivadar

Friedrich Vilmos

Friedsmann (Ireneus) András

Friesel József János

Friesenhof Gergely báró

Frigyesi Gusztáv, alezredes

Frim Antal

Frim Jakab

Friml Aladár

Frint Mihály

Frisch Ármin

Frischmann Gyula

Frisovitz Boldizsár

Fritsch Károly

Fritz Pál (friedenliebi)

Fritz Péter

Frivaisz István

Frivaldszky Imre (frivaldi)

Frivaldszky János

Frivaldszky János (frivaldi)

Friz András

Frnda Mátyás

Frohmann Péter

Fromm Antal

Fromm Pál

Fromhold Arthur

Frommhold Károly

Fronius András

Fronius Ferencz Frigyes

Fronius Frigyes

Fronius Márk (M.)

Fronius Márton Gottlieb

Fronius Mátyás

Fronius Mihály

Fronius Mihály

Fronius Mihály Traugott

Fronius Péter

Frosch (Froschius) János

Frosch Károly

Fröhlich Adolf

Fröhlich Dávid

Fröhlich Farkas

Fröhlich Ignácz

Fröhlich Izidor

Fröhlich József

Fröhlich Márton

Fröhlich Róbert

Fröhlich Tamás

Frölich Dávid

Frölich Jakab

Frölich Tamás

Frusics Demeter

Früewirdth József

Frühauff Keresztély

Frühbeck Ferencz

Frühwirth Károly

Frühwirth Lajos

Frühwirth Sámuel

Frühwirth Sándor

Fuchs Ádám

Fuchs Albert

Fuchsz Bonifácz Ferencz

Fuchs (Fuksz) Emil

Fuchs (Xaver) Ferencz

Fuchs Frigyes

Fuchs Gottfried Zsigmond

Fuchs Ignácz

Fuchs János

Fuchs János

Fuchs (Faludi) János

Fuchs János Miksa

Fuchs János Sámuel

Fuchs Károly

Fuchs Márk

Fuchs Mátyás

Fuchs Miksa Viktor

Fuchs Pál

Fuchs Rudolf

Fuchs (Kador) Sándor

Fuchs Tamás

Fuchs Tivadar

Fuchs Vilmos

Fuchshoffer Damian

Fugger Károly

Fuhrmann Pál

Fuker (Fucker) András

Fuker András

Fuker Frigyes Jakab

Fuker Mihály

Fuksz Emil

Fuksz János

Fuld Keresztély

Funk András

Funk Gyula

Funták Cosmas

Furdek Kelemen

Furiakovics János Ernő

Furlani János András (felsenbergi)

Furmann (Fuhrmann) János

Fusz János

Fusz Károly Adolf

Fusz Keresztély

Fusz Mihály

Futó Ferencz

Futó János

Futó Mihály

Futó Mihály

Futtaky Gyula

Fux Ferencz

Fux János

Fux József

Fux Sámuel

Fuxhoffer Damian

Füger Miksa (rechtborni)

Führer Ignácz

Fülek Henrik (wittinghauseni és szatmárvári)

Füleki András

Füleki László István

Fülepp Ferencz

Fülep (Fülöp) Gábor (őri)

Fülep György

Fülep János (bökényi)

Fülepp József

Fülep Sámuel (őri)

Fülepp Sándor

Fülöp Adorján

Fülöp Alajos

Fülöp Áron

Fülöp Árpád

Fülöp Elek (csernátoni)

Fülöp Elek

Fülöp Ferencz

Fülöp Géza

Fülöp János

Fülöp József

Fülöp (Fülep) Sámuel (felső-őri)

Fülöp Sámuel (deáki)

Fülöp Sándor

Fülöpszállási Gergely

Fünatzy Pál

Fürdök István

Fürdős Lajos

Füredi Ferencz Albin

Füredi (Führer) Ignácz

Füredi (Fuchs) János

Füredi Lajos

Füredi Lajos ügyvéd

Füredy László

Füredi Mór

Fürer Tóbiás

Fürst Károly

Füsi Pius

Füsös János

Füssel János Mátyás Márton

Füssy Tamás (családi nevén Fuchs Alajos)

Füster Ferencz

Fűsűs András

Fűsűs (Fűsős) János (pataki)

Füzéri György

Füzesi L. József

Füzesi Márton

Füzesséry Bertalan (tövisi és füzesséri)

Füzesséry Gábor (tövisi és füzesséri)

Füzesséry Géza (tövisi és füzesséri)

Füzesséry Sándor (tövisi és füzesséri)

Füzi Ferencz (homoród-karácsonfalvi)

Fűzy György

Füzi János (homoród-karácsonfalvi)

Füzy Rudolf Vilmos

Kezdőlap