Kezdőlap

G, GY

Gaál Alajos

Gaál András

Gaál Bernárd

Gaál Damascen

Gaál Dániel

Gaál Endre

Gaál Ferencz

Gaal Gusztáv (Veli bey)

Gaal György

Gaal Gyula (dálnoki)

Gaál Imre

Gaál István

Gaál János (hilibi)

Gaal János

Gaal Jenő

Gaál József (dálnoki)

Gaal József

Gaal József

Gaál József Ignácz

Gaal Karolina (V.)

Gaál Lajos (csikszentgyörgyi)

Gaal László

Gaál László (hilibi)

Gaal Miklós (gyulai)

Gaál Miklós

Gaal Mózes

Gabányi Árpád (olysói)

Gabelhofer (János) Gyula

Gabelkhoven Zsigmond (thurni és schallegi)

Gabelmann Miklós

Gábely Imre Lipót

Gaberle Ignácz

Gabon Antal

Gábor

Gábor János

Gábor János Jakab

Gábor József

Gábor József

Gábor József

Gabriel János Lipót

Gabriel János Sámuel

Gabriel János Teophil

Gábriel József

Gabriel Lajos

Gabriely Kálmán

Gacsári István

Gacser Leo János

Gaibel (Gail) Veit

Gaith Rudolf

Gaitner Menyhért

Gaitner Tivadar

Gáj Lajos

Gajári Lajos (előbb Gairinger)

Gajári Ödön

Gajássy Lajos

Gajdács Pál

Gajdó Dániel (csernatoni)

Gajdos József

Gajdos József

Gajmossy Iván

Gajzágó László

Gajzágó Lukács Marczel

Gajzágó Ödön

Gajzágó Salamon

Gal Anaxius

Gál András

Gál (Gáll) Bernardin

Gál Dániel

Gál Domokos (hilibi)

Gál Imre

Gál István

Gál (Gaál) János (hilibi)

Gál József

Gál Kálmán

Gál Kelemen

Gál (Gaál) László (hilibi)

Gál Miklós (dálnoki)

Gál Péter (mátészalkai)

Gál (csíkszentgyörgyi Gaál) Sándor

Gál Tamás

Galamb István

Galambodi Mihály

Galambos Kálmán

Galambos Márton orvosdoktor

Galambos Mihály

Galbavy János

Galeotto Marzio

Gálfalvy Lajos (nyárád-gálfalvi)

Gálffy Ferencz

Gálffy Ferencz

Gálffy Gyula (sikabonyi)

Gálffy Ignácz

Gálffy János (kocsárdi Gálfi)

Gálffy József (martonosi Gálfi)

Gálffy Sándor (martonosi)

Gálffy Sándor (martonosi)

Galgóczy Ferencz

Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi idősb)

Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi)

Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi)

Galgóczy Ignácz

Galgóczy István (sajó-galgóczi)

Galgóczy János (sajó-galgóczi és ecsegi)

Galgóczy Károly (sajó-galgóczi és ecsegi)

Galgóczy (Galgoczinus) Miklós

Galgóczy Zsigmond (sajó-galgóczi és ecsegi)

Gálik Imre

Gáll Bernárd

Gall István

Gáll József

Gallarati János

Gallauner Ferencz

Galli János Kristóf

Galli Pál

Gallik (Gallikius) András

Gallik (Gallfy) András

Gallik Géza

Gallik János

Gallik Sámuel

Galliny Ferencz

Gallo Tamás

Gallovich István

Gallovich János

Gallovich József

Gallu József

Gallus Vilmos

Gálszécsi István

Gálszécsi Ödön

Galvácsy László

Gály János

Gály Lőrincz

Gámán Zsigmond

Gamauf György

Gamauf Sámuel

Gamauf Teophil (Gottlieb)

Gamauf Vilmos

Gamberszky József

Gambs Vendel

Gampe Illés

Gáncs Jenő (mesteri)

Gancs Pál (gancsházi)

Gánóczy Antal, (kisóczi és gánóczi)

Gánóczy Flóris (kisóczi és gánóczi)

Gans Móricz

Ganster József

Ganzler Lázár

Gara József

Garády

Garai Antal

Garai Ede

Garai János (tolnai)

Garam

Garami (Kadlecsik) Richárd

Garamszeghi L. Ágost

Garas ...

Garay Alajos

Garay Dezső

Garay János

Garay János

Garay József

Garay József

Garay Károly

Garay Pál

Garbitius Mátyás

Garda József

Garda Samu

Gárdonyi Géza, (családi nevén Zigler)

Gárdos János

Garstenauer Leonard

Gartemann János

Gartner Theodosius

Garzó Gyula

Garzó Imre

Garzó Mihály

Gasner Tódor

Gaso (Gazsó) István

Gaspar Pestiensis

Gáspár András

Gáspár Ferencz

Gáspár Imre

Gáspár István (kőszegi)

Gáspár János

Gáspár János Tódor

Gáspár József

Gáspár Lajos

Gáspár Terézia

Gáspárdy Géza (könyöki)

Gasparich Kilit

Gasparides Vladár János

Gaspárik János

Gáspárik Kázmér

Gasparóczky Ferencz

Gasparotti Hilarius

Gasparótzi János

Gáspáry Ferencz

Gasperi Antal

Gasser György

Gassitius György

Gassner János

Gassur Sámuel

Gastinger Antal

Gaszner Antal

Gászner Lajos

Gaszner Lőrincz

Gaszner Tódor

Gáthy Bálint

Gáti Győző

Gáti István

Gáty István (sámsoni)

Gáthy János

Gattus János

Gaudi György

Gaudi Vilmos Károly

Gaul Károly

Gauss Viktor

Gauzer János

Gávay Sándor

Gave Keresztély Gottlieb

Gavlovics Hugolin

Gavora Gizela

Gávra Sándor

Gavrilovics Bogdán

Gavrilovski Döme

Gazaffy Anakletus

Gazda Antal Adalbert

Gazdagh György

Gazdgyik Methodius

Gazius Antal

Gazotto (Gasothus) Ágoston

Gazsik Ferencz

Gazsó István

Gazsur (Gassur) Sámuel

Gazur Mátyás

Gärtner Henrik

Gärtner Vilmos

Gebauer Simon

Gebaur Izor (József)

Gebb János (geroltzhofeni)

Gebé Andor, ifj

Gebé János

Gében Ferencz Xav

Géber Ede

Gebhardt (Xavér) Ferencz

Gebhardt Lajos

Gebhart János

Gecse Dániel

Gecsei Pál

Gecsér Béla

Géczi András

Gedeon Ferencz

Gedeon György

Gedeon János

Gedeon László

Gedő János (etédi)

Gedő József (homoród-szent-mártoni)

Gedrák Remig

Geduly Bogyoszló

Geduly János

Geduly Lajos

Geduly Tivadar

Gegő Elek

Gegő József Adolf (oroszfái)

Gegus Beniamin

Gegus Dániel (kis-gézseni)

Gegus Ida

Gegus János

Gegus Sámuel (kis-gézseni)

Gegus Zachariás

Geidler József (farkasmezei)

Geidler Pál

Geiger A. Mór

Geiger Bernát

Geiger Gyula

Geiger Mátyás

Geinberger Terézia

Geispitzheim C. H báró

Geiss János

Geist Károly

Gejza (Gejzanovics) József

Gejzanovics János

Gelbstein Leopold

Gelcich Ferencz

Gelei (Katona) István

Gelei József

Gelei József

Gelenus Jónás

Geleus Zsigmond

Gélich Rikárd

Gellei Mihály Ráfael

Gellén Endre (gellénfalvi)

Gellén István (gellénfalvi)

Gellér Móricz

Gelléri Mihály

Gelléri Miksa

Gelléri Mór

Gellért (szent)

Gellért (János) Jenő

Gellértfi János (aranyasi)

Geltch János Frigyes

Gemmarius Tamás

Gemmingen Eberhard György báró

Gemmingen Zsigmond báró

Gencs József

Gencsy László

Gencsi Samu

Genersich Antal, (szepes-szombati)

Genersich Gusztáv

Genersich János

Genersich Jenő

Genersich Keresztély

Genersich Sámuel

Gensel János Ádám

Genta József

Gentsy László (gencsi és mihályfalvi)

Geodri János

Georch Illés (etre-karchai)

Georgescu János

Georgi András Gábor

Georgievich Áron

Georgievics Bertalan

Georgievics János

Georgievics Mihály

Georgius de Hungaria

Geöcz László

Geőcze Aladár (szendrői)

Geőcze István (szendrői)

Geőcze Sarolta (szendrői)

Gera Konrád

Geramb Ferdinand (József Mária) báró

Geramb Ferencz Károly

Gérán János

Gerando

Gerber Arnold

Gerber Lipót

Gerber Ödön idősb

Gerber Ulrik

Gercsics Jakab

Gerdenics István (jerebicsi)

Gere János

Geréb Béla (ára-pataki)

Geréb János

Geréb József

Geréb László (wingarti)

Geréb Márton

Geréb (Gräf) Mihály

Gérecz Károly

Gérecz Károly

Gerecze Péter

Gerenday Antal

Gerenday József

Gerenday Tivadar

Gerengel Simon

Géresy Imre

Géresi Kálmán

Gerevich Emil

Gerevics Gusztáv

Gergel Albert

Gergely

Gergely deák

Gergely (Frater Gregorius Pannonius)

Gergely

Gergely. (P.)

Gergely Imre (családi nevén Giergl)

Gergely János

Gergely Károly

Gergely Lajos

Gergely Sámuel

Gergely Vazul de Ciocotisiu

Gergelyffi András

Gergelyi József

Gergelyi Kálmán

Gerger Ede

Gergye Lénárd

Gerhárt György (királyfalvai)

Gerháth Mihály

Gerics Dömötör

Gerics Pál

Gerlach Benjamin Lajos

Gerlach Ferencz

Gerley András

Gerley Ignácz

Gerley János

Gerley Mátyás

Gerley Szeverinné (Győrffy Róza)

Gerliczy Ferencz (aranyi és szent-gerlistyei báró)

Gerliczy Vincze (aranyi és szent-gerlistyei báró)

Gerlinus Mátyás

Gerlisch János

Gerlóczy Gyula (alsó-viszokai)

Gerlóczy Károly (alsó-viszokai)

Gerlóczy Zsigmond (alsó-viszokai)

Germán József

Germanecz Károly (csitari)

Gernya József

Gerometta Ignácz

Gerometta Jenő

Gerő Ákos

Gerő Attila, (családi nevén Guttmann Ármin)

Gerő György

Gerő Gyula

Gerő Károly

Gerő Lajos

Gerő Ödön

Gerő Viktor

Gersics Gergely

Gerschics István

Gerstel Dávid

Gerster Lajos

Gerstl A

Gerstocker Antal

Gertinger Dániel

Gertinger J. Sámuel

Gerzsetics Miklós

Gerzsó János

Gesell Sándor

Gesellius György

Gestalter Mihály

Gestetner Adolf

Gesztessy Etelka

Gestessy László

Geszti B. Ferencz

Geszthy László

Geszti Mihály

Geszthi Pál (kaposi)

Gévay Antal (rajkai)

Gevich Mihály

Geyer (Gusztáv) Gyula

Geyer Ignácz

Geyer Sámuel

Geyger Dániel

Géyza (Geyzanowits) József

Gezell Sándor

Gheaja Titus Vespasianus

Ghillány György Ferencz (lázi)

Ghillány Károly (lázi és berniczei báró)

Ghimessy Zsigmond

Ghyczy Géza (ghiczi, assa- és ablanczkürthi)

Ghyczy Ignácz (ghiczi, assa- és ablanczkürthi)

Ghyczy Kálmán (Ghiczi, assa- és ablanczkürthi)

Ghyczy Mátyás (giczi, assa- és ablanczkürthi)

Ghyczy Miklós (giczi, assa- és ablanczkürthi)

Ghyczy Rafael (giczi, assa- és ablanczkürthi)

Giacich Antal Bódog, lovag

Giay Frigyes

Gibárti Keserű Mátyás

Gida József

Gidófalvi Dienes (gidófalvi)

Gidófalvi Gergely

Gidófalvi István

Gidófalvi János

Gidófalvi János

Gidófalvi (V.) Péter

Gidófalvi (S.) Vazúl

Gierend János András

Giergl Imre

Giergl István

Gieseke Miklós

Giesel János György

Giesswein Sándor

Gigler József

Gilg Ferencz (gilgenburgi)

Gilitze István

Gillig Alajos

Gillyén Sándor

Gilszberth János

Gily Ede

Gindery János

Gindl Gáspár

Gindl József Ágoston (tapolczai)

Gindl Lőrincz

Gindly Rudolf (tengeliczi)

Ginter Károly

Girald (Gothard) Mihály

Girischer János

Girk György

Girókuti Ferencz

Girzik Ferencz (Xavér)

Giseke (Kőszeghy) Miklós Detre

Gladich Pál

Gladischefsky Károly

Glaser Ferdinand

Glaser Marczel Henrik

Glasz József

Glatter Ede (Ignácz)

Glatz Ede

Glatz György

Glatz Gyula

Glatz Henrik

Glatz Jakab

Glatz Menyhért

Glatz Sámuel

Glatzinger János Mihály

Glavach István

Glavanich Gáspár

Glazer Gyula

Gleichgross György Ferdinand

Gleidura Géza

Gleinizer Rupert

Glembay Károly

Gleviczky Sándor

Glezinger Zsigmond

Glocker Károly

Glodariu Vazul

Glos Hugo

Glósz Miksa

Glós Sámuel Lajos

Glosius András

Glosius Dániel

Glosius János

Glosius János

Glosius Sámuel

Gluczkiewicz János

Glück Antal

Glück Frigyes

Glück Soma

Glückswerth Mihály

Gnadt Péter

Gnaedinger Ferdinand

Gnamb Antal

Gnidkofszky Kornél

Góbi Imre

Gobius Mihály

Gobóczy Károly

Gockhetz Gábor (tarnói)

Gockler Lajos

Gócs József

Gocz József

Goczig Ignácz

Góczy Károly

Goda Kelemen

Godall István

Godenich Venantius (godenbergi)

Gódin József

Godol István

Godra Mihály

Godra Sámuel

Goebel János

Goedri János

Goger Ferencz

Gogolák Imre

Gogreff Mento

Goics Lázár

Gokesch Bálint

Gokesch Bálint

Gold János

Goldberg Rafael

Goldberger Adolf

Goldberger Móricz

Goldberger Zsigmond

Goldis János (papi nevén József)

Goldschmid Ignácz

Goldschmidt Albert

Goldschmied Lipót

Goldstein Dávid

Goldstein József

Goldstein M. A

Goldzieher Vilmos

Goldziher Ignácz

Golenich Károly

Golessény Pantaleo

Golgovich György

Goll János

Gollner Bálint

Golubics Zozim

Gombás János

Gombási István (marosvásárhelyi)

Gombássy Imre

Gombkötő György

Gombos Dániel

Gombos Imre (gombosfalvi)

Gombos József

Gombos Mihály

Gombossy András

Gond Ignácz

Gonda Béla

Gonda Béláné (Nagy Irma)

Gonda Dezső

Gonda László

Gonda László

Gondár József

Gondol Dániel

Gondosch Mihály

Gondos Miksa

Goosz Károly

Gopcsa László

Gorgias András

Georgias Bálint

Gorgias (Jorgias) János

Gorgiás János

Gorjupp Ferdinánd

Góró Lajos (agyagfalvi)

Gorove István (gattájai)

Gorove László (gattájai)

Gorup Ferencz

Gory Zsigmond

Gosárvári Ambrus

Gosárvári Mátyás

Gosnovicer Mátyás ifjabb

Goszthony Mihály

Gosztony Pál (gosztonyi és krencsi)

Gosztonyi Fábián Károly

Gosztonyi János

Gosztonyi Jenő

Gosztonyi Miklós (gosztonyi és krencsi)

Gosztonyiné - Biró Kornélia

Góth Henrik József

Góth Manó

Gothard Endre

Gothard Jenő (berényi)

Gothard Sándor (herényi)

Gótsch József

Góts Móricz

Gotschetz Gábor

Gotterbarmet Jakab

Gottgeisel János

Gotthard Gergely

Gotthard György

Gotthard Mihály

Gotthardt Károly

Gottier Lajos

Gottier Lipót

Gottlieb Elek V

Gottschling Dániel József

Gottschling Pál Rudolf

Gottvald Gáspár

Gottvald János Gáspár

Gottvald József

Gottwaldt Ferencz

Gottwalt Ignácz

Gotz József (kovásznai)

Gotzigh Ignácz

Gótzy Károly

Govrik Gergely

Gózon Antal

Gózon Gyula (halasi)

Gózon Imre

Gózon István (halasi)

Gózony Dániel

Gózony György

Gózony János

Gozovits György

Gozsdu Elek

Gozsdu Manó

Göbbel János

Göbel Celestin

Göbel Farkas

Göbel (Goebel) János

Gőbel János György

Gőböl Gáspár

Gőcze Aladár

Göde István

Göde István (csík-szent-simoni)

Gődér István

Gödölley József

Gödör György (gödörházi)

Gödör József (gödörházi)

Gödör Lajos (gödörházi)

Gödri Ferencz

Gödri Ferencz ifjabb

Gödri (Geodri) János

Göhring Tódor

Göldner Dániel

Göldner Károly

Göldner Nándor

Göllner Károly

Gömbös Antal (jákfalvai)

Gömbös János (jákfalvai)

Gömöry Dávid

Gömöry Dávid

Gömöry Frigyes

Gömöry István

Gömöry Károly

Göncz Miklós

Göncz (Pálházy) Miklós

Gönczi Ferencz

Gönczi (Fabricius vagy Kovács) György

Gönczi István

Gönczi József

Gönczi Lajos

Gönczi Mátyás

Gönczi Miklós (Pálházy)

Gönczi Mór

Gönczy Pál (sebesi)

Gönczy Sámuel (Soma)

Göndöcs Benedek

Göndöcs Lajos

Göntér Gábor Endre

Göőz István

Göőz József

Görbe Geyza

Görcsei (Gvercse) János

Görcsönyi (Gercseni) Ambrus

Görgey Arthur (görgői és toporczi)

Görgey György (görgői és toporczi)

Görgey György (görgői és toporczi)

Görgey István (görgői és toporczi idősb)

Görgey István (görgői és toporczi ifjabb)

Görgey Kristóf (görgei és toporczi)

Görgey Márton (görgői és toporczi)

Görgei Pál

Görög Demeter

Görög Gyula (Remetei Filep)

Görög Imre

Görög István

Görög Joachim

Görömbei Péter

Götffy Borbála (mátisfalvi)

Göttner Ferencz

Götz Károly

Götz Mária Magdolna

Götz Sándor

Götze Ferencz

Gőzsy Ferencz Xavér

Grabarits Ernő (czeczei és györkönyi)

Grabovieczky Leó

Gracza György

Gracza János

Gradnay Tamás

Graeffel János

Graegory Jakab

Graenzenstein Gusztáv

Graeser

Graf Gyula

Graf Jakab

Graf János Mihály

Graff

Graff Emilian (Lambert)

Graff Gábor

Graff Gottfried

Graff István

Graff (Graffius) Simon

Graffheiden Ferencz

Graffinger Farkas

Graffius András

Graffius Dániel

Graffius György

Graffius János

Graffius János

Graffius Lukács

Graffius Simon

Gráger Gábor

Grail Erzsi (Torday)

Grailich Ágoston

Grailich András

Grailich Frigyes József

Grailich Vilmos József

Grama Károly

Grama Sándor

Gramanetz Kálmán

Gramantik György

Grand Miklós

Grandjean János

Granichstaedten Zsigmond Mihály

Grassalkovics Antal (gyaraki gróf)

Graszel János

Grászly Sándor

Grattenauer Kristóf Frigyes

Gratz Mihály

Gratz Mór Károly

Grau Bálint

Grau Remigius

Grau Vilmos

Grawer Albert

Gräf Mihály

Gräff Nikáz

Gränzenstein Gusztáv

Gräser András

Gräser Dániel

Gräser Dániel

Grecsák Károly

Gréger Jakab

Greger Miksa (budavölgyi)

Gregor József

Gregoriancz Pál

Gregorics Gábor

Gregorius Pannonius

Gregorovics Ferdinand

Gregory Jakab

Greguska Antal

Greguss Ágost

Greguss (Gregusch) György

Greguss Gyula

Greguss Mihály

Greguss Mihály

Greincz Simon János

Greiner Lajos

Greissing Bálint

Greissing János

Greissing József

Greissing Károly

Greissing Kristóf

Greissing Pál

Greksa Kázmér

Grell András

Grell Gáspár

Grell Gergely

Grelnertius Timót

Gremsperger István

Grenitz Simon János

Grenndszky Sámuel

Greschner Elek Innoczenz

Greschner János

Gresits Miksa

Greskovics András

Greskovics Ignácz

Gresskovits Sámuel

Grész János

Grets József

Gretzmacher Gyula

Gretzmacher János

Gribóczi Mihály

Griesbach Ágost

Grieskircher Ferdinand Ignácz

Grigely József

Grill József

Grimm Gusztáv

Grimm János

Grimm József A

Grimm Vincze

Griselini Ferencz

Grissaphanus György

Grisza Ágost

Grisza (Gryssa) János

Griszl Gábor

Grittner Gyula

Groag Simeon

Groch Roman

Grocsánszky János

Grócz Béla

Grócz Ernő (ugróczi)

Groder Antal

Groeber Ferencz Gyula

Grofcsik János

Grófft János

Gróffy Sándor

Groisz Gusztáv

Groisz Gusztáv

Groll Adolf

Groller Balduin, (családi nevén Goldscheider Béla)

Groó Vilmos

Grósz Adolf

Grósz Albert

Grósz Antal

Grósz Emil

Grósz Ernő

Grósz Frigyes

Grosz Fülöp

Grósz Gizella

Grosz Gyula

Gross János

Grósz János

Grosz József

Gross Károly

Grósz Lajos

Grósz Lipót

Grósz Mihály

Gross Pál

Grosschmid Gábor

Grosse András Károly

Grosser Ker. János

Grossing (Grossinger) Ferencz Rudolf

Grossinger János

Grossinger József

Grossinger Károly

Grossinger Károly

Grossmann Ignácz

Groszmann Illés

Grossmann Lipót

Grossmann S. L

Grotenbeck Reinhold

Grotovszky János Szaniszló

Grozescu Julián

Gröningen Erneszt

Grubanovics József

Gruber Ábrahám

Gruber Ádám

Gruber János

Gruber József

Gruber József

Gruber József

Gruber Károly Antal (grubenfelsi)

Gruber Lajos

Gruber Lajos

Gruber Péter

Gruber (Grueber) Tobiás

Grubicy Geyza (dragoni)

Grubicy György (dragoni)

Grubicy László (dragoni)

Grubinger Ferencz

Gruby (Ferencz) Dávid

Grueber Alajos József

Grueber (Gruber) Antal

Grueber Tobiás

Gruics János

Gruics Mihály

Gruics Nikanor

Grulich J. A

Grundel György

Grundl Ignácz

Gruner Lajos

Grúsz Antal

Grün Israel

Grün Salamon

Gründler Ferencz Xavér

Grüner Frigyes Zsigmond

Grünfeld Dávid

Grünfeld Vilmos

Grünhut Ede

Grünhut Herman

Grünhut Jakab

Grünhut Jakab

Grünschneck János

Grünwald Adolf

Grünwald Béla

Grünwald István

Grünwald Jakab

Grünwald József

Grünwald Manó

Grünwald Mór

Grünwald Pál

Grünzweig Adolf

Grüzmacher G

Grynaeus Alajos

Grynaeus Simon

Gryssa János

Gschwandtner Ferencz

Gschwandtner Gusztáv

Gualbert János

Guáry Miklós (guari és felső-szelestei)

Guáry Zsigmond (guari és felső-szelestei)

Gubernáth Antal

Gubicza István

Gubiczer Ferencz

Gubody Sándor

Guerche (Goricensis) János

Gueth György

Guggenberger János

Guggenberger Károly

Guilleaume Domokos

Guist János Károly

Guist Móricz

Gulácsi Albert

Gulácsi Imre (gulácsi)

Gulden István

Gull András

Gullik Gáspár

Gulner Ferencz Xav

Gulner Gyula

Gulyás Benő

Gulyás Elek (Kálmán)

Gulyás István

Gulyás János

Gulyás Lajos

Gundhart István

Gundhart János Sámuel

Gundy Mihály

Gunesch András

Gunesch András

Gunesch János

Gunszt József

Gurdélyi Endre

Gurovits Tamás

Gusbeth Ede

Gusbeth Kristóf

Gusich Miklós

Gusztinyi (Zubralovszky) János

Gúta József

Guth János

Guthi András

Gúthy (Országh) Elek

Gúthy Károly

Guthi Soma

Gutius

Gutkopf György

Gutmann Joakim

Gutmann József

Gutmann József

Gutth Jakab

Guttmann Adolf

Guttmann Miksa

Guttovieni József

Guul (Gúl) János

Guzics János (mokrágyi)

Guzman Dénes

Guzmics (László) Izidor

Gündesch János

Gündisch György

Günsz Áron

Günther András

Günther Antal

Günther Antalné (Kégl Emerika)

Günther József

Günther Richard

Gütsch Mihály

Gvadányi József gróf

Gvozdanovics János

Gwóth (Guóth) Jónás Theophil

Gyalai (Korpos) Béla

Gyalogi János

Gyalókay Lajos (szentgyörgyi és gyalókai idősb)

Gyalókay Lajos (szentgyörgyi és gyalókai ifjabb)

Gyalókay Mózes

Gyalui Farkas

Gyapay Dénes

Gyárfás Domokos

Gyárfás Ferencz

Gyárfás Gáspár

Gyárfás István (léczfalvi)

Gyárfás István Tihamér (nagy-abonyi)

Gyarmathy Endre

Gyarmati Gábor

Gyarmati Imre

Gyarmathy (Chrys.) János

Gyarmathy József

Gyarmathi Miklós

Gyarmathy Miklós (gyarmathi)

Gyarmathi Sámuel (gyarmathi)

Gyarmati Sándor

Gyarmati Zsigmond

Gyarmathy Zsigmondné (érsekújvári), Hory Etelka

Gyattel Antal

Gyene Gusztáv (eketyukodi)

Gyene Károly

Gyeness József

Gyenes Pál

Gyenge Imre (miklósvári)

Gyenge István (váraljai)

Gyergyai Albert

Gyergyai Árpád

Gyergyai Ferencz (kis-solymosi)

Gyergyai Pál

Gyerőfi György (gyerő-vásárhelyi)

Gyertyánffy Béla (bobdai idősb)

Gyertyánffy Dávid (bobdai)

Gyertyánffy István (bobdai)

Gyikó János

Gyikos Péter

Gyirwa Venczel

Gyomai Zsigmond

Gyomlay Gyula

Gyorgyevics Fülöp

Gyorgyevics János

Gyorgyevics János

Gyorgyevics Vladimir

Gyöke Ferencz

Gyömbéri Darázs Jónás

Gyöngyi Izsó

Gyöngyösi (Kisiri) András

Gyöngyösy András

Gyöngyössy Benjamin

Gyöngyössi Dániel (pettyeni)

Gyöngyösi Gergely

Gyöngyösi György

Gyöngyösi István

Gyöngyösi (N.) István

Gyöngyösi (Árva) István

Gyöngyösi István

Gyöngyösi István

Gyöngyösi (Fazekas) János Chrisostomus

Gyöngyösi János

Gyöngyössi János

Gyöngyössi János (pettényi ifjabb)

Gyöngyösi László

Gyöngyösy László

Gyöngyösi Pál (pettyeni)

Gyöngyösi Pál (pettyéni)

Gyöngyösy (József) Pál

Gyöngyössy Sámuel

Györffi Ádám

Győrfy András

Győrfy Antal

Győrffy Balázs

Győrffy Béla

Győrfi Endre

Győrffy Endre

Győrffy Gyula (telekesi)

Győrffy Iván (csík-csatószegi)

Győrffy János

Győrffy János (csík-csatószegi)

Győrffy József

Győrffy József

Győrffy Lajos (csík-csatószegi)

Győrffy Pál (Orbán)

György mester

György Aladár

György Aladárné

György Deák

György Endre

György István

György József

György Lajos

György Lajos

György László (iklándi)

György Ödön

Györgyényi Ignácz

Györgyfy József (szent-imrei)

Györgyi Pál

Györgyössy Rudolf

Győri Bálint

Győry Béla

Győry Dániel

Győry Elek

Győry Ferencz

Győry Ferencz (radványi gróf)

Győry Ilona

Győri István

Győri István

Győry István

Győri János

Győry János

Győri János

Győry József

Győry Lajos

Győry Lajos

Győry Loránd

Győry Miklós

Győri Miklós

Győri Pál

Győry Sándor

Győry Vilmos

Győrik Márton

Györkönyi Károly (családi nevén Arnhold)

Györök György (alsó-eőri)

Györök Leó György (alsó-eőri)

Gyújtó István (sepsi-martonosi)

Gyújtó Izabella

Gyújtó Sándor

Gyukics Ábrahám

Gyula János (megyaszai)

Gyula (Szigeti) György sat

Gyulafi Endre

Gyulafi János

Gyulafi Lestár (ráthóti)

Gyulay Béla (gyulai)

Gyulai Ferencz (maros-némethi)

Gyulai Ferencz (maros-némethi és nádaskai gróf)

Gyulai Ferencz grófné (gróf Bánffi Mária)

Gyulai Ferencz (maros-némethi és nádaskai gróf)

Gyulay Ignácz (maros-némethi és nádaskai gróf)

Gyulai István

Gyulai János

Gyulay Lajos (maros-némethi gróf)

Gyulai Márton

Gyulai Mihály

Gyulai Pál (abafáji)

Gyulai Pál (nagy-váradi)

Gyulai Rezső (Gyula)

Gyulai Sámuel (maros-némethi és nádaskai gróf)

Gyurátz Ferencz

Gyurcsák Ignácz

Gyurcsányi Gábor (moysfalvi)

Gyurcsányi Imre

Gyurgyevics Vasul

Gyurgyik Gyula

Gyurián István

Gyurichich György

Gyurics Antal és Gyula

Gyuricsics (Gyurischits) Sándor

Gyurikovics Ferencz Xavér

Gyurikovits György (ivanóczi)

Gyurikovits Mátyás

Gyurinka Antal

Gyurits Antal

Gyurits Gyula

Gyurka József

Gyurkó Imre

Gyurkovechki József

Gyurkovits Béla

Gyurkovics Ferencz

Gyurkovics György (rózsa-lehotai)

Gyurkovich Jenő

Gyurkovits Márton

Gyurkovits Mátyás

Gyurkovics Sz. N

Gyurkovszky István

Gyurmán Adolf

Gyurmán Andor

Gyurói Pál (kevi)

Gyürky Antal (gyürkii)

Gyürky István

Gyürky Lajos

Gyürky Ödön (gyürkii)

Gyürky Pál (losonczi)

Kezdőlap