Kezdőlap

J

Jablanczy Ignácz

Jablanczy Ignácz

Jabloniczky (Jablanszky) Ignácz

Jablonkay Géza

Jablonowski József

Jablonovsky Pál

Jablonszky János

Jablontai János

Jabornik Károly

Jabroczki Ádám

Jabroczki Pál

Jackisius Illés

Jacob János Frigyes

Jacobaei Jakab

Jacobaei Jakab

Jacobaei János

Jacobaei Pál

Jacobei János

Jacobi Gyula

Jacobides Miklós

Jacobinus János

Jacobovics Antal

Jacobovics Fülöp

Jacobovics Miksa Móricz

Jacobus Montanus

Jacobus a S. Theodoro

Jacquin József Ferencz báró

Jacquin Miklós József

Jácz Alajos

Jácz Ferencz

Jácz Kálmán

Jaczek József

Jáderni Mátyás

Jády József

Jaeger

Jagachich Péter Ignácz

Jagicza Lajos (László)

Jágócsi Péterfi József

Jagodics Péter

Jagschitz Ferenc Xavér

Jahn Lénárd

Jaich (Jaics) Marian

Jakab András

Jakab Antal

Jakab Antal

Jakab Elek (szent-gericzei)

Jakab Endre

Jakab Ferencz

Jakab Géza

Jakab István (galantai)

Jakab István

Jakab János (homoród-almási)

Jakab József (szent-gericzei)

Jakab Lajos (nagy-gericzei)

Jakab László (lippai)

Jakab Mihály

Jakab Mihály

Jakab Ödön

Jakab Péter (russori)

Jakab Péter ifj

Jakab Sándor

Jakabfalvy András, (jakabfalvai)

Jakabfalvy Ferencz (jakabfalvai)

Jakabfalvy Gyula (jakabfalvai)

Jakabfalvy Román

Jakabffy Ferencz

Jakabfi János (József)

Jákáczicz (Pápay) József

Jakisch (Jackisius) Illés

Jakkó László (szalárdi)

Jaklin Balázs (elefanti)

Jáklin István (elefánti)

Jaklin József (elefánti)

Jákó János

Jakobaei

Jakobaeus és Jakobei Jakab

Jakobinus János

Jakobovics Antal, Fülöp és Miksa Móricz

Jakobovits Gyula

Jakobovits Rupert

Jakocsevics Jeromos

Jakoljevics János

Jakossith (Jakusith) Imre (orbovai)

Jakosics József

Jakovcsics Antal Pál

Jakovszky Demeter

Jakschi Dániel

Jaksics Gergely (nagylaki)

Jaksics József

Jaksits Pál

Jakubovits Ferencz

Jakubovich János

Jakubowics Pál

Jakusith Imre

Jakussich György (orbovai báró)

Jakwitz Kristóf

Jáky Ferencz

Jalics Máyás

Jallosics Endre (János)

Jaloveczky Miksa

Jalovics György

Jalsovics Aladár(Alfréd) Károly (egri)

Jalsoviczky Géza (jalsovai)

Jámbor Endre

Jámbor Géza

Jámbor Gyula

Jámbor Gyula (szabolcsi)

Jámbor János

Jámbor Jenő

Jámbor Lajos

Jámbor Lajosné, Székely-Tasnády Julia (Lilla)

Jámbor (Hiador) Pál

Jámborszky Lőrincz (olsaviczai)

Jambressich András

Jambressich György

Jamrisska György

Jamriska Lajos

Jamriska Sámuel

Janacs Gáspár

Jancsó Ádám (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó András

Jancsó Áron (gidófalvi)

Jancsó Benedek (nagy-nyujtódi)

Jancsó Dezső (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó Emánuel (nagy-nyújtódi)

Jancsó Géza (nagy-nyújtódi és esztelneki)

Jancsó György (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó Gyula (nagy-nyújtódi)

Jancsó Irma (nagy-nyújtódi)

Jancsó Jakab (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó József (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó Károly (esztelneki és nyújtódi)

Jancsó Lajos (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó Lajos (kézdi-vásárhelyi)

Jancsó Mihály

Jancsó Pál (gidófalvi)

Jancsó Sándor (széplaki)

Jancsó Sándor (kézdi-vásárhelyi)

Jancsovics Emil

Jancsovics István

Jancsovics János

Jancsovics Pál

Janda Ferencz

Jándl Antal

Jandó Antal

Jandrisits János

Janessich Ferencz Xaver

Janics Ferencz

Janics János

Janicsek József

Janik Ferencz

Janisch Antal

Janiss János Nep

Jánisch Janscha József

Janka Gyula (ardai)

Janka József (ardai)

Janka Kálmán (ardai)

Janka Sándor

Janka Viktor (bulcsi)

Jankai (Csizmadia) József

Janki Károly

Janki Péter

Jankó András

Jankó Antal

Jankó István

Jankó János

Jankó János

Jankó János

Jankó Pál

Jankó Vilmos

Jankó Vincze (enyedi)

Jankovics Anna

Jankovich Antal

Jankovich Antal Pál

Jankovich Béla (jeszeniczei)

Jankovics Emánuel

Jankowics G

Jankovich Gellért

Jankovics György

Jankovich György (jeszeniczei)

Jankovich Gyula (jeszeniczei)

Jankovits Imre

Jankovics József

Jankovich Károly (csalmai)

Jankovich Lajos

Jankovics Marczel

Jankovich Márton

Jankovich Miklós (vadasi és jeszeniczei)

Jankovich Miklós (jeszeniczei és vadasi)

Jankovics Milos

Jankovits Pál

Jankovich Péter

Jankovits Terézia, Kalocsán

Jankovics Tódor (miryevoi)

Jankovich Vincze (jeszeniczei)

Jankovszky Demeter

Janku (Jánk) Ábrahám

Jankura László

Janky Károly

Janny Gyula

Janny Imre

Janny József

Jánó Lajos

Janóczi András

Jánoki Anna Mária (jánoki és nagyszuhai), báró Hellenbachné

Jánoky Gyula (madocsányi)

Jánoky Károly (ráhói)

Jánoky Miklós (ráhói)

Jánosch István

Jánosházy Zsigmond

Jánosi Béla

Jánosi Boldizsár

Jánosi Ferencz (fojfalvi)

Jánosi Gusztáv

Jánosi György

Jánosi György

Jánossi János

Jánossy József Alajos

Jánossi Miklós

Jánosi Péter

Jánosi Zoltán

Janosska György

Jánoska Mihály

Jánoska Nándor (felső-lóczi)

Janotyckh János (adlersteini)

Janovcsik István

Janovecz Lajos

Janovszky István

Janowszky József

Janovszky László

Janovszky Pál

Jansekowitsch Miksa

Jansetich Lukács

Janson János Nepomuk

Janszky Adolf

Jantschius János

Jantsó

Jantsovits Emil

Janus Arrabonensie

Janus Pannonius

Janza Ferencz

Járai Sámuel

Jaranyi Antal

Jarányi István

Jaritz Alajos

Jarius Vilmos József

Jármay Gusztáv

Jármay László

Jarnevics Dragoila

Jarno József, (családi nevén Colner József)

Jarolimek Egyed

Jaross Innoczent

Jaros István

Járosi Károly

Jaroslaus (a S. Alexio)

Jaroslaus

Járossy Mihály

Jarotta György Ignácz

Járy (Tretter) György

Jaskai János

Jassik Menyhért

Jassniger J

Jástfalvi (Török) György

Jász Ágoston

Jász Géza

Jászai István

Jászai Károly

Jászai Mari

Jászay Mihály

Jászay Pál

Jászai Rezső

Jászberényi Adolf

Jászberényi P. János

Jászberényi Mátyás

Jászberényi P. Pál

Jászberényi Tamás

Jászi (Jakubovits) Ferencz

Jaszlinszky András

Jásznigi Sándor (Oskar v. Krücken)

Jásztfalvi György

Jattka Ferencz

Jauch Ferencz

Jauernek József

Jausz György

Jausz János

Jausz József, (kergenthali)

Jaussner Hermann

Jawornik Mátyás

Jäger (Jaeger) Ádám

Jäger (Jaeger) Ágoston

Jäger Antal

Jäger Ferecz József

Jäger József

Jäger (Jaeger) Miksa

Jeck György

Jeckel (Jekel) Gyula

Jeckelius Jakab

Jeckelius Márton

Jedlicska Pál

Jedlicska Tamás

Jedlik Ányos István

Jegenyei József

Jáger Emanuel

Jéger József

Jeitteles Lajos Henrik

Jeitteles Lipót

Jékey Aladár (porcsalmai)

Jekel Gyula

Jékel László

Jekelfalussy József (jekel- és margitfalvi)

Jekelfalusy Vincze (jekelfalusi és margitfalvai)

Jekelfalusy Zsigmond (jekelfalusi)

Jelenffy János Pál, (csejtei)

Jelenffy Károly

Jelenffy Zoltán (csejtei)

Jelenik (J.) Antal

Jelenik Elek

Jelenik Imre (csetneki)

Jelenik Mihály

Jelky András

Jellachich József

Jellinek Arthur

Jelinek Henrik (haraszti)

Jellinek Mór

Jemelka József

Jemicius János

Jenamy Vilmos

Jendrássik Ernő

Jendrássik Jenő (Lipót András)

Jendrolovics János

Jene C. A

Jenei Benedek

Jeney Ernő Lajos

Jeney György

Jeney György

Jenei Imre

Jenei G. István

Jeney József (nagyenyedi)

Jeney Lajos (borosjenői)

Jenei Márton

Jenei Mihály

Jenei Viktor (nagyenyedi)

Jenevai László

Jeniss János

Jenny Károly

Jenovay Károly

Jenőfi

Jentsch Keresztély

Jeny József

Jeremiae János

Jeremiás István

Jeremiás Sámuel

Jeremits Iván

Jerney Antal (mérlaki)

Jerney János (mérlaki)

Jessénim György (családi neven Jessenyák)

Jessenius János

Jeszenák Pál (királyfiai)

Jeszenák Ráfael

Jeszenszky Antal (megyefalvi)

Jeszenszky Béla (nagy-jeszeni báró)

Jeszenszky Dániel (nagy-jeszeni)

Jeszenszky Danó

Jeszenszky Ferencz

Jeszenszky Géza

Jeszenszky Ignácz

Jeszenszky István (jeszenői)

Jeszenszky István (nagy-jeszeni báró)

Jeszenszky István (kis-jeszeni)

Jeszenszky János (nagy-jeszeni)

Jeszenszky Károly, idősb

Jeszenszky Károly, ifjabb

Jeszenszky László (nagy-jeszeni)

Jeszenszky László

Jeszenszky Mihály (nagy-jeszeni)

Jeszenszky Miklós (nagy-jeszeni)

Jeszenszky Pál (nagy-jeszeni)

Jeszenszky Pál

Jeszenszky Sándor, (nagy-jeszeni báró)

Jeszenszky Sándor (nagy-jeszeni)

Jetteur János Joakim (de grand-voir)

Jetting Károly

Jewey Xav. Ferencz

Jezerniczky J

Jezerniczky Károly (jezerniczi és báhonyi)

Jezerniczky László (jezerniczei)

Jezsó István

Jezsovics Károly

Jezsovitsch Pál

Jezsovics Pál

Jickeli Károly Frigyes

Jikeli Frigyes

Jikeli Julia

Jilg J. Ede

Jilk J. Károly

Jilly Alajos

Jilly Gusztáv

Jirka Faustin József

Joachim Ágoston

Joachim György (vorarlbergi)

Joachim Vilmos

Joannovics Demeter

Joannovics György

Joannovich György

Job Gábor

Jób János

Jobbágy János

Jochmann Sámuel

Joffe Antal

Joffe Hermann

Johannides Venczel

John József

John Konrád, (johnesbergi)

John Lajos

Jókai Eszter, (Váli Ferenczné)

Jókai Etelka, (Ihász Lajosné)

Jókay (Ásvay) József

Jókai Károly, (ásvai)

Jókay Lajos

Jókay Lajos

Jókai Mór, (ásvai)

Jókély János

Jólsvaj János

Jónás

Jónás Bernát

Jónás János

Jónás József

Jónás Ödön (K.)

Jóni Ádám

Jóny János (jamniki)

Joó Gyula

Joó Imre (munkácsi)

Joó István (bágyi)

Jóo István (munkácsi)

Joo János

Joób Lajos, (fancsali)

Joób Tóbiás Mihály

Joós Imre

Jordán Ferencz (szentgyörgyi)

Jordán Károly (szentgyörgyi)

Jordán (Jordanus) Tamás (kolozsvári)

Jordán Tamás

Jordánszki Elek

Jorgias János

Jorgovics Pál

Jorkovich Ágoston

Jory János

Jósa András (nagybányai)

Jósa Dániel (bodosi)

Jósa Ferencz (csikszentkirályi)

Jósa Gergely

Jósa István

Jósa istván (nagybányai)

Jósa János

Jósa János

Jósa János

Jósa Mihály

Jósa Péter (nagybányai)

Jósa Rudolf (nagybányai)

Jóseffy Vilmos

Josephi Mihály Traugott

Josics Balázs

Josics Kozma

Josifovics Antal

Josifovics Simeon

Jósika Gábor (branyicskai báró)

Jósika Géza (branyicskai báró)

Jósika Julia, (báró Jósika Miklósné)

Jósika Kálmán (branyicskai báró)

Jósika Lajos (branyicskai báró)

Jósika Mária (branyicskai báró)

Jósika Miklós (branyicskai báró)

Jósika Sámuel (branyicskai báró)

Jósika Sámuel (branyicskai báró)

Josintzi Sándor (nagyváradi báró)

Josipovich

Jovanovics János

Jovánovits János

Jovanovics Milán (A.)

Jovanovics Milán (A.)

Jovanovics Péter

Jowitsits Pál

Jozeffy György

Jozeffy Pál

Jozepacz János

Jozgits János

Jozics Kozma

Jozipovich Antal, túrmezei gróf

Jozipovich György

Józsa András

Józsa Antal

Józsa Dániel és Ferencz

Józsa György

Józsa István

Józsa János (farczádi)

Józsa János

Józsa János

Józsa Károly

Józse László

Józsa Menyhért

Józsa Mihály

Józsa Mihály

Józsa Oszkár

Józsa Pál (szárazajtai)

Józsa Pál

Józsa Péter és Rudolf

Józsa Sándor

Józsa Zsigmond

József Antal János

József Károly Lajos

Juba Adolf Gyula

Jucho Ferencz

Juckel Gyula

Judenhoffer Mihály

Juga C. J

Jugovits Dávid

Jugovits István

Juhász András

Juhász Ferencz

Juhász György

Juhász Gyula (Alajos)

Juhász Gyula

Juhász István

Juhász Izidor

Juhász József

Juhász József

Juhász Kálmán

Juhász László

Juhász Máté

Juhász Mihály Medard (nemes-páni)

Juhász Norbert

Juhász Ödön, (panfalvi Hajas)

Juhász Péter

Juhász Péter

Juhász (Kaposi) Sámuel

Juhász Sándor

Juhász Sándor

Juhay Antal

Juhos Béla

Juhoss János Gyula

Juhos János

Juhos Márton

Jukovits Antal

Julensis Paulus

Julian

Julinácz Pál

Jummerspach Frigyes

Junák István

Junck Mihály

Jung Ferencz

Jung János

Jung János

Jung Márton

Junk Mihály

Junker László

Junus Ignácz

Jura György, ifjabb

Jura Lajos

Juranics Antal

Juranits György

Juranics László

Jurany Gusztáv

Jurányi Lajos

Juraschek Ferencz

Juraszek Ferencz

Jurenák Sándor

Juretich Márton

Juricskai Lajos, (bölcsi és nyüvedi)

Jurisich Miklós

Juriss János

Jurjevich E. B

Jurjevich József (tuóli)

Jurkiny Emil

Jurkovics Aladár

Jurkovich Emil

Jurkovics János

Jurkovics János

Jurmann Győző

Jursa Jakab

Jursich György

Justh András, (neczpáli)

Justh Béla, (neczpáli)

Justh Ferencz

Justh Gyula, (neczpáli)

Justh József (neczpáli)

Justh Zsigmond (neczpáli)

Justiniani Sebestyén

Justus

Jutassy József

Jutiu Vazul

Juvul Gábor

Jüngling Frigyes

Jüngling János

Jüngling Károly

Jüraszek János

Jüttner Viktor

Kezdőlap