Kezdőlap

L

Labach Bertold Sándor

Lábady István

Laban Ferdinand

Lábán Károly

Lábas Ferencz

Lábos Imre

Labos János

Labsánszky János

La Casse Benjamin

Lachanosarcus Illés

Lachmann Tódor

Lackics György Zsigmond

Lackner György

Lackner Károly

Lackner Kristóf

Lacsny Gyula

Lacsny Miklós (folkusfalvi)

Lacsny Vincze (folkusfalvi)

Láczai Szabó József

Laczek Gyula

Laczka Ferenc

Laczka János

Laczka Sándor

Laczkó Albert

Laczkó Andor

Laczkó (Ágoston) Dezső

Latzkó Hugó

Laczkó Máté (sepsi)

Laczkovics János

Laczkovich Miklós

Lád Károly

Ladányi Ferencz

Ladányi Béla

Ladányi Elek Zsigmond

Ladányi Gedeon

Ladányi Gergely

Ladáry József

Ladislaus Hungarus

Ladiver Illés idősb

Ladiver Illés ifjabb

Ladiver Sámuel

Ladmóczi István

Lado Ferencz

Ladóczy Leander

Ladomérszky Gyula (ladoméri)

Ladonius Fidalcus

Ladvizsniszki Mátyás

Laffert Ferdinand báró

Lafftsák Mátyás

Lagler Sándor

Lagus Jakab

Lagzay Ferencz

Lahner Ferencz

Laho Ferencz

Laicsák Ferencz

Laisztner Károly József Ignácz

Laitner Ferencz Serafin

Lájer Nándor

Lajos bácsi

Lajos Ferencz

Lajos György

Lajos József

Lajthay János

Lakatos Aladár (csik-szent-simoni)

Lakatos Árpád

Lakatos György (Lajos)

Lakatos György

Lakatos István

Lakatos János

Lakatos József

Lakatos Károly (csikszentsimogyi és ernyesi)

Lakatos Lajos

Lakatos Márton

Lakatos Miklós

Lakatos Ottó

Lakatos Ottó

Lakatos Péter

Lakatos Sámuel

Lakatos Sándor

Lakatos Sándor

Lakatos Vincze

Lakits Ferencz (nemes-szakácsi)

Lakits György Zsigmond (nemesszakácsi)

Lakits Vendel

Lakner Endre

Lakner György

Lakner István

Lakner János András

Lakner József

Lakner Károly és Kristóf

Lakner Mór

Lakner Sándor

Lakos Béla

Lakos János báró

Lakos Lajos

Lakos Péter

Laky Dániel

Laky Dávid

Laky (Ev. János) Demeter

Laky Gábor (alistáli)

Laky Imre (alistáli)

Laky István

Laki Thuz János

Laky János

Laky Károly

Laky Márton

Laky Mátyás

La Langue János

Lamm Frigyes

Lám Jakab

Lám Sándor

Lam Sebestyén

Lám Vilmos

Lamás József

Lambach Elek

Lamberg Ferencz Fülöp gróf

Lammer Ignácz

Lamos József (lipóczi)

Lamos Mátyás

Lampa Antal

Lampach Elek

Lampel Ignácz

Lampérth Géza

Lamy János

Lánay Nep. János

Láncz Ferdinand (lánczoskéri)

Láncz József

Láncz Lajos

Láncz M

Láncz Miksa

Láncz-Hornyák Viktor

Lánczy Béla

Lánczy Gyula

Lánczy József (lánczi idősb.)

Lánczy József (lánczi ifjabb)

Lánczy Leo

Landány Károly Ferencz Vincze

Landau Alajos

Landau Gusztáv

Landau Leo Ráfáel

Landauer Armin

Landerer József

Landerer Oszkár

Landesberg Izsák Áron

Landesberg Lipót

Landesberg Sándor

Landesmann György

Landgraf Ádám

Landgraf János

Landor László

Landovics György

Landovics István

Landoz János

Landshut Sámuel

Láner Antal

Láner Ferencz

Láner Gyula

Lanfranconi Grazioso Enea

Láng Ádám János (jászai)

Láng Adolf Ferencz

Láng Adolf

Lang Ágoston

Láng Béla

Láng Boldizsár (jászai)

Lang Dániel

Lang Ede

Láng Emil Imre

Láng Ferdinand

Lang Ferencz Ede

Láng Ferencz

Lang Frigyes

Láng Gábor

Lang Gottfried

Láng Gusztáv

Lang Gusztáv

Lang Gusztáv

Láng Gusztáv

Lang György (lesesi)

Lang Henrik

Lang Ignácz

Lángh Ignácz

Láng Incze Pál

Láng István

Lang Jakab

Lang Jakab Ambrus (langenthali)

Lang János

Lang János Kristóf

Lang János

Lang János

Lang János Gottfried

Lang János Fortunat

Lang Nep. János (hanstadti)

Láng Jenő (Jágó)

Láng József

Láng József

Láng József

Lang Kristóf

Láng Lajos (jászi)

Láng Lajos

Lángné Lehotzky Ida

Láng Márton

Láng Mátyás

Láng Mátyás, ifjabb

Láng Menyhért

Lang Mihály

Láng Mihály

Láng Nándor

Láng Nándor

Láng Sándor

Lang Tóbiás

Langa Márk

Lange János Kristóf

Lange János

Lange Márton

Lange Mihály

Lange Péter Traugott (burgenkroni)

Lange Tódor

Langendorff Remig Péter

Langer Emanuel

Langer István

Langer János

Langer Károly

Langer Viktor

Langfelder Dávid

Langhoffer Ágost

Langhoffer Károly

Lánghy István

Langmajer Ignácz József

Langovics Ignácz

Langraf Móricz

Langsfeld Dániel

Langsfeld János György

Lani

Lanik György

Lanossovich Márián (orbuniczai)

Lantay Sándor

Lanstják András

Lantos Sebestyén diák

Lányi Aladár

Lányi Adolf (rónaszéki)

Lány (kézsmárki Jakoby) Bertalan

Láni Dániel

Láni Dávid

Lányi (kézsmárki Jakoby) Ernő

Lányi Ernő

Lányi Ferencz

Lani Gergely

Lani Godofréd (beszterczei)

Lani György

Lani Illés

Lani Illés

Lami Izsák

Lányi János

Lani Jónás

Lányi József (kis-szántói)

Lányi József

Lányi Károly

Lani Mihály (szepsi)

Lani Mihály

Lányi Mór

Lányi Pál

Lányi (Jakoby) Pál

Lányi Pál

Lányi Sámuel

Lányi (Jacoby) Teophil (késmárki)

Lani Zachariás

Lani Zachariás

Lányi Zsigmond (Löwenherz Pál)

Lanz Benedek

Lanzhotsky György

Lanzmar Ferencz

Lapedat Demeter

Lapedatu János

Lapinski Theophil

Lapis Mihály

Lapónyi Alajos

Lapsánszky János

Lapsánszky János

Lapsinszky János

Laranus Mihály

Larisch Tamás

La Rose (Marie) Ferencz

Lasitz Pál

Laskai Gáspár

Laskai István

Laskai János

Lasskai János

Laskai (Matkó) János

Laskai Csókás Péter

Laskai Sámuel (zilahi)

Lasko Osvald

Lasky János Gyula

Lasky Jeromos

Lassel Ferencz, ifjabb

Lassel Jenő

Lassú István

Lassú Lajos

Lassu Pius

Lástnyi Ádám

Las-Torres János

Lasz Samu

Laszáb György

Laszberg Rudolf gróf

Laszczik Bernát Alajos

Laszgallner Ágost Gottlieb

Lászi Vilmos

Laszkallner Antal

Laszkó János

Laszky Jeromos

Laszlávik Imre

Laszlavik Károly

Laszlávik Ödön (Jenő) András

László

László

László (vak Laczi)

László Ákos

László Alajos (Antal)

László Andor

László Antal

László Antal

László Béla (kászon-jakabfalvi)

László Boldizsár (Mihály)

László Domokos

László Ede

László Elek (kászon-jakabfalvi)

László Elek

László Elek

László Ferencz (dálnoki)

László Ferencz

László Imre

László János

László József

László József

László József (osdolai)

László Károly

László Károly, ifjabb

László László János

László László

László Lázár

László Mátyás (altorjai)

László Mihály

László Miklós

László Pál (kis-kászoni)

László Sándor

László Zsigmond

Lászlóffy Ádám

Lászlóffy Antal

Lászlóffy János

Lászlófy M

Lászlóffy Pál

Laszlovich Ágost Károly

Laszlovszky József

Laszly István Gábor

Lasztóczi D. István

Lasztókay László (danéczi)

Latabár Endre

Latinovits Benő (borsodi)

Latinovits Gábor (borsodi)

Latinovits Géza (borsodi és katymári)

Latinovits Szaniszló (borsódi)

Latinovits Vincze (borsódi)

Latkóczy Imre (latkóczi)

Latkóczy Mihály (latkóczi)

Latkóczy Zsigmond (latkóczi)

Lator Bálint

Lator Géza

Latosinius János

Latsny Ádám

Latsny Ádám

Lattyák János

Látzai Szabó József

Latzkó Hugó

Latzkovits János

Latzkovits Ádám

Laubhaimer Ferencz

Laubner Károly

Lauchsz Lőrincz

Laucsek Dániel Zab

Laucsek Jónás

Laucsek Márton

Laudon István

Laufenauer Károly

Lauka Gusztáv

Laukó Albert

Laukó Károly

Laukó Mihály

Launer István

Lauran Ágoston

Laurenchich Miklós

Laurenchik Keresztély

Laurenti János

Laurenti József

Laurentian Arnold

Laurentzy János

Laurer János György

Laurianu Trebonius Ágoston

Lauro Gáspár

Lauro Sámuel

Lauschmann Gyula

Lauseker József (luseki)

Lausman Boldizsár

Lauterwald Mátyás

Lautschek Márton

Lávay Jenő

Layer Antal

Laykauf Miksa Emil

Lazánszky Tamás

Lázár Ádám (csik-vacsári)

Lázár Ádám (szárhegyi gróf)

Lázár Albert (szárhegyi gróf)

Lázár Bálint

Lázár Béla

Lázár Dénes (szárhegyi gróf)

Lázár Elek

Lázár Ernő

Lázár Eszter (szárhegyi gróf), csernátoni Bernáld Dénesné

Lázár Ferencz

Lázár Ferenczné (szárhegyi gróf) berivói Boér Zsófia

Lázár György (deési)

Lázár György

Lázár György (csikvacsárcsi)

Lázár György

Lázár Gyula

Lázár Gyuláné

Lázár Imre (gyalakuti gróf)

Lázár István (nagy-ajtai)

Lázár István

Lázár Jakab (tordai)

Lázár János (gyalakuti gróf)

Lázár János

Lázár János

Lázár (Lazaru) János

Lázár József (szárhegyi gróf)

Lázár József (szárhegyi gróf)

Lázár Kálmán (szárhegyi gróf)

Lázár Mihály (dálnoki)

Lázár Miklós

Lázár Miklós (szárhegyi gróf)

Lázár Mór (szárhegyi gróf)

Lázár L. Pál

Lázár Tamás

Lázár Vilmos

Lázár Vincze (szárhegyi gróf)

Lazarevics Miklós

Lazari Ágoston

Lázi Péter (veresmarti)

Lázics Gergely

Lázics István

Laziczki János

Lazicius Keresztély

Lázius Ádám

Lazó János

Lähne Frigyes

Lähne Miksa

Leakovics Bernát

Leban Fülöp

Lebel János

Lebo István

Lebovits József

Lebrecht Mihály

Lechenmayer J. C

Lechner Ágost

Lechner Dániel

Lechner Gyula

Lechner Gyula (von der Lech)

Lechner Károly

Lechner Lajos

Lecnher László

Lechner László

Lechner Ödön

Lechner Vilmos

Léczfalvy László

Ledai Lénárt

Lederer Ábrahám

Lederer Béla

Lederer Ede

Lederer (Gábor) Ignácz

Lederer Sándor

Ledna György

Lednensky Miklós

Ledniczer Dezső

Ledniczky (József) Ipoly

Ledniczky János

Lednitzky János

Ledniczky Mihály (kisledniczei)

Leeb Ferencz

Leéb Károly

Leel-Őssy Albert (Csintalan Bertalan)

Leffler Sámuel

Legányi Gyula

Legeza Viktor

Légrády Imre

Légrádi János

Légrády Károly

Légrády László

Lehmann Ágoston

Lehmann Ferencz

Lehmann Mózes

Lehmann Oszkár

Lehmann Róbert

Lehmann Tófor János

Lehner Adolf

Lehner András

Lehner Mihály

Lehotzky András (lehotkai, magyarosítva kis-rákói és bisztricskai)

Lehotzky Dániel (lehotkai, máskép kis-rákói és bisztricskai)

Lehoczky Dániel

Lehotzky Egyed (király-lehotai)

Lehotzky Ferdinand

Lehoczky György (kis-lehotai és bisztricskai)

Lehóczky József (lehotai, most kisrákói)

Lehóczky László (király-lehotai)

Lehotszky Márton (király-lehotai)

Lehoczky Mátyás (lehotkai, most kisrákói)

Lehoczky Pál (király-lehotai)

Lehoczky Tivadar (lehotkai, magyarosítva kis-rákói)

Lehoczky Vilmos (kis-rákói és bisztricskai)

Lehotay András

Lehotay Elemér (király-lehotai)

Lehr Albert

Lehr András

Lehr Benő

Lehr Vilmos

Lehr (Lőrinczi) Zsigmond

Lehrer János Károly

Lehrer Péter

Leibiczi János Márk (szepesmegyei)

Leibiczi Márton

Leibitzer János, idősb

Leibitzer János, ifjabb

Leibitzer Joakim

Leich József

Leidelius György

Leiden József

Leidenfrost Gyula

Leidenfrost Róbert

Leidesdorf Ferdinánd

Leilacher János

Leiningen-Westerburg Ármin gróf

Leiningen Westerbury Károly gróf

Leinwatter Mátyás

Leipniker Márkus

Leipziger Vilmos

Leisner Miklós

Leistner József Károly Ignácz

Leitersdorfer Henrik Simon

Leitersdorfer Lipót, ifjabb

Leitgeb Gábor

Leitgeb Imre

Leithner Antal báró

Leitner Ferencz

Leitner Ferencz

Leitner Gottlieb Vilmos

Leitner Herman (Armin)

Leitner Herman

Leitner József

Leitner Sándor

Leitner Tódor Ignácz (leitentreui)

Lejtényi Károly

Lejtényi Sándor

Lekky István

Lekly Gyula

Lekovits Ferencz

Lelkes Adolf

Lemberger Armin

Lemberger Henrik

Lemberger Hermann

Lemberger Lipót

Lemény (Pap) János

Lemhényi Bálint Ferencz

Lemle János

Lemouton Emilia

Lemouton Ker. János (de Boisdeffre)

Lenard Fülöp

Lénárd István

Lénárt József

Lénárt Sámuel

Lenau (Strehlenaui Niembsch) Miklós

Lencsés (József) Antal

Lencsó Mihály János

Lencz Ödön

Lendl Adolf

Lendvay Benő

Lendvai Károly

Lendvai Márton

Lendvay Márton (Ignácz)

Lendvay Márton, idősb

Lendvay Mártonné (utóbb Latkóczyné), Hivatal Anikó

Lendvay Márton, ifjabb

Lendvai Miklós

Lendvay Pál

Lendvai Sándor

Lengey Károly

Lengyel Adolf Titusz

Lengyel Alajos

Lengyel Béla

Lengyel Constantin Mihály (szakállosfalvi)

Lengyel Dániel (przmysli) vagy ősi lengyel nevén Lubomirski

Lengyel Dánielné (Schisszel Jozefa)

Lengyel Elza

Lengyel Endre

Lengyel Félix

Lengyel Gáspár (lengyel-tóti)

Lengyel Géza Dezső

Lengyel Gizella

Lengyel György (szakállasfalvi)

Lengyel István (tordai)

Lengyel István

Lengyel János (bagotai)

Lengyel János

Lengyel János

Lengyel János

Lengyel József

Lengyel József

Lengyel József

Lengyel József

Lengyel József

Lengyel József

Lengyel Katicza

Lengyel Lajos (tóti)

Lengyel Laura (családi neve Pollák Laura)

Lengyel Miklós (szakállosfalvi)

Lengyel Samuné (Matákovics Teréz)

Lengyel Sándor

Lengyel Sándor

Lengyel Zsigmond

Lengyelfalvi István

Lenhardt Ede

Lenhardt Jakab

Lenhardt József

Lenhardt Károly

Lenhossék József

Lenhossék Mihály Ignácz

Lenhossék Mihály

Lenk Adolf

Lenk Ignácz (treuenfeldi)

Lenke Manó

Lenkei Ferencz

Lenkei Henrik

Lenkey Károly (zádorfalvi lenkei)

Lenkei Lajos

Lenkei Sámuel

Lenkey Sarolta

Lenkey Zsigmond

Lenner Gyula Nándor (jászóvári)

Lente Pongrácz

Lentényi Márk

Lenty István

Lenthi (Pápai) János

Lentsch József

Lentschó Mihály János

Lényey István

Lenz Valeria

Lenzsér Ignácz

Leo Bernát

Leonhard Dániel József

Leonhard Gusztáv

Leonhard János András

Leonhard János

Leonhard Márton Frigyes

Leopold Samu

Leosgott Szaniszló

Leövei (Pellionis) T. György

Leövey Gyula

Leővey Klára (lövői és lövőpetrii)

Leövey Miklós és Sándor

Leövey Sándor (lövői és lövőpetrii)

Lepenyei János

Lépes Bálint

Lepies András

Leporini János

Leporini Miklós

Lepossini György (hodossi)

Lepseny Gergely

Lepsényi Miklós József

Lerchenfeld József (raditschnigi)

Lers Vilmos

Leska István

Leska János

Leska Károly

Lesskó István

Leskó József

Lesnyánszky András

Lessák György

Lessenyey Ferencz

Lestyán János

Lestyán Moizes

Lészai Dániel (fogarasi)

Lészai Ferencz (fogarasi)

Lészay Lajos (fogarasi)

Lészay Lőrincz (fogarasi)

Leszer Antal

Leszkay Gyula

Leszkóczy Miklós (leszkóczi)

Leszlényi Bernát

Leszlényi Imre

Leszner Rudolf

Letavay (György) Sándor

Lethenyei István

Lethenyei János

Letenyey Lajos

Letenyei Pál

Letko János

Létmányi Nándor

Letz Márton

Leutmann Márton

Leutmann Márton

Leutner Ferencz

Leuttner József

Leutsch Albert (Béla) báró

Leutsch György

Levakovich Rafael

Lévai Adolf

Lévai Bálint

Lévai Dezső

Lévay Ede

Lévay Ferencz

Lévay Henrik báró (kisteleki)

Lévay Imre

Lévai Imre

Lévay István

Lévay István

Lévai Izor

Lévai H. János

Lévay József

Lévai József

Lévay Lajos

Lévay László

Lévay Mihály

Lévai Miksa

Lévay Pál

Lévai Péter

Lévay Sándor

Lévai Sándor

Lévai (Suba) Tamás

Leviczky Miklós

Levitschnigg Henrik lovag

Lévy Béla

Lewandowski István

Lewdesit György

Lewenberg Weichard

Lewin Jakab

Lewis Lajos

Lex Ferencz

Ley János

Leydecker Ádám

Leyrer József

Lezó Ferencz, Xaver

Libay Gusztáv Theophil

Libécz Mihály (vilmányi)

Libenitzki János

Liber István

Liber József

Libercsey Ferencz (kis-libercsei)

Libertiny Gusztáv

Libertini József

Libertiny Sámuel (domonyiki)

Libieczek Adalbert

Liborcenus János

Lichard Dániel G

Lichner Pál

Lichtenberg Kornél

Lichtenegger József

Lichtenstein Ferencz Lajos

Lichtenstein György

Lichtenstein Hillel

Lichtenstein J

Lichtenstein József, idősb

Lichtenstein József, ifjabb

Lichtenthal Péter

Lichtmann Mór

Lichtner (Világosi) Gáspár

Lichtschein Lajos

Lichvártsik Mihály

Lidy Ferdinand (Nándor)

Lieb Ignácz

Lieb (Amicinus) Imre

Lieb Mihály

Liebald Pál

Liebbald Béni

Liebbald Gyula, Tamás

Liebbald Gyula

Liebenberg János

Liebergott János

Liebermann Leó

Liebezeit György Zsigmond

Liebfried Kristóf

Liebhardt Ede

Liebhardt Ignácz (lichtenaui)

Liebhart Lukács (János)

Lieblein Kristóf (liebensteini)

Liebleitner János

Liebmann Mór

Liechtl Jakab

Liedemann György

Liedemann János Sámuel

Liedemann Márton

Liedl Hyppolit

Liefmann Frigyes

Liefmann Mihály

Lienbacher György

Liesganig József

Lieszkovszky József (lieszkó)

Ligárt János

Ligárt Mihály

Ligeti Antal

Ligeti (Landauer) Ármin

Ligeti Vidor

Ligur Pál

Ligvándi Zosimus

Lihan Paulin

Lihán Szilárd

Lihotzky Gusztáv

Lihr Péter

Lilien Antal

Lilienthal Béla

Lill Károly (lilienbachi)

Limbay Elemér, családi nevén Limbeck Ferencz

Limbek Antal

Limbek János

Limp Ferencz Xaver

Limmpp János

Limp József

Linerger István Károly

Linberger I. G

Linczegh János

Linczing István

Lintzy János

Lind Jakab

Lindenberger János

Lindenmayr Imre P

Linder György

Linder Károly

Lindner Ernő

Lindner Gusztáv

Linhart Ferencz Xaver

Linhart György

Link Tódor

Linke Frigyes

Linkess J. Miksa

Linksz Ignácz

Linseter Gergely

Lintner Imre

Linzbauer Ferencz Xaver

Linzer Dénes

Lipcsey Ádám (bilkei)

Lipcsey Bernát (bilkei)

Lipcsey Gábor (bilkei)

Lipcsey Mihály

Lipcsey Tamás

Lipkos József

Lipócz Miklós

Lipóczy György

Lipoinus P. Jeremias

Lipovcsevics (Mihály) Laurus

Lipovcsevics Péter

Lipovcsich Jeromos

Lipovniczky Imre (lipovnoki)

Lipovniczky István (lipovnoki)

Lipovniczky János (lipovnoki)

Lipp Vilmos (János)

Lippay Ferencz

Lippay Gáspár (zombori)

Lippay György (zombori)

Lippay György

Lippay Imre

Lippai János

Lippay Károly

Lippay Lajos

Lippay Lajos

Lippay Miklós Ferdinand Antal gróf (zombori)

Lippay Prokóp (Procopius Bananus)

Lippai Sámuel

Lippe Ch. D

Lippe Farkas

Lippe Salamon

Lippe Vilmos

Lippert Károly

Lippi Zsigmond

Lippich Elek

Lippich Ferencz Vilmos

Lippisch Dániel

Lippisch János György

Lippóczi Miklós

Lippoldt Ferencz

Lipsics Mihály

Lipszky János (szedlicsnai)

Lipszky Pál

Lipták György

Liptay Albert

Liptay Andor

Lipthay Antal (lubellei és kisfaludi)

Lipthay Béla báró (lubellei és kisfaludi)

Lipthay Imre (lubellei és kisfaludi)

Lipthay István (lubellei és kisfaludi)

Liptay János Mihály

Liptay János Gyula

Litphay Károly (kisfaludi)

Liptay Kornél

Liptai Pál

Liptay Pál

Liptay Sámuel

Lipthay Sándor (lubellei és kisfaludi)

Lipthay Sándor (kisfaludi)

Lischovini András Ferencz

Lischovini János

Lischoviny János

Lischoviny László

Lischoviny Sámuel

Lischoviny Sámuel Dávid

Liska János

Lisska Péter (martonfalvai)

Liska Samu

Liska Sámuel

List Sámuel

Listi Ferencz (köpcsényi, prellenkircheni és kaboldi báró)

Listi János (köpcsényi báró)

Listi László (köpcsényi és jánosházai gróf)

Listi Sebestyén, báró

Liszka Béla

Liszkay Alajos

Liszkai P. András

Liszkai B. Demeter

Liszkay Ferencz (olaszi-liszkai)

Liszkay Gusztáv

Liszkai István

Liszkay József

Liszkay Károly

Liszkai Miklós

Liszkai B. Pál

Liszkai Pál

Liszkay Sámuel

Lisznyay Damó Endre

Lisznyai Incze Ferencz

Lisznyay (Damó) Kálmán

Lisznyai (Kovács) Pál

Liszt Ferencz

Liszták Kristóf

Liszy István

Liszy Mátyás

Literati András

Literathy János (tordai Finta)

Literáti Jánosné (Kovács Terézia)

Literáty Ödön (tordai Finta)

Literáti Nemes Sámuel

Lithvay Viktoria

Litkay Andor

Litkei Ferdinand

Litkei (Tóth) Péter

Lits Antal

Lits Gusztáv

Lits Gyula

Lits Lieb Rosenbaum Moses

Litschauer Károly

Litschauer Lajos, idősb

Litschauer Lajos, ifjabb

Litschel János

Littmann Zsigmond

Littrow József János

Liuba P. M

Livák Ferencz Xaver

Lobmayer János Ferencz

Lobmayer Jenő

Lobsinszky Dénes

Lochmann János

Lochmann Mátyás

Lochmann Mátyás

Lochmann Pál

Lochner János András

Lochner Kristóf

Lócskay József

Lóczi Franczi

Loczka József

Lóczy Lajos (lóczi)

Lodomér

Lody Péter

Loeblin Ignácz

Loew

Loewe Gyula

Leowy Mór

Lohrer Jakab

Lojda József

Lojka Hugó

Lojkó Mihály

Lokodi György (homoród-szent-mártoni)

Lokodi János (homoród-szent-mártoni)

Lóky Béla

Lollok József

Lollok Károly M

Lombard Mihály

Lombardini Sándor

Lombay Imre

Lombay János

Lombai Jenő

Lomniczi A. és Lomnitz Hugó

Lomnitzer Sámuel

Lomniczy Endre

Lomnitzy Vilmos

Londesz Elek

Longay János

Longinus

Lonkay Antal (lovag)

Lonovics Imre

Lonovics József (krivinai)

Lonovics Miklós

Lónyai Albert (naményi)

Lónyay Albert (nagy-lónyai és vásárosnaményi)

Lónyay András (naményi)

Lónyay András (naményi)

Lónyay Anna

Lónyay Béla (nagy-lónyai és vásárosnaményi gróf)

Lónyay Etelka (nagy-lónyai és vásárosnaményi), Szirmay Ödönné

Lónyay Ferencz (nagy-lónyai és vásárosnaményi)

Lónyay Gábor (nagy-lónyai és vásárosnaményi)

Lónyay Gábor (nagy-lónyai és vásárosnaményi)

Lónyay János (nagylónyai és vásárosnaményi)

Lónyay Jánosné (nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Florentina)

Lónyay János (nagylónyai és vásárosnaményi)

Lónyay László (nagylónyai és vásárosnaményi)

Lónyay Menyhért (nagylónyai és vásárosnaményi gróf)

Lónyay Zsigmond (nagy-lónyai s naményi báró)

Loock János

Loog László

Loósz István

Loosz József

Loos József

Loósz József

Loosy Adolf

Lo Presti Lajos (Fontana d'Angioli báró)

Lo Presti Lajos Álmos (Fontana d'Angioli báró)

Lopussny Ferencz

Lopussny Gyula Ágost

Lorand János

Lorántffy Zsuzsánna (serkei)

Lorántházi Ferencz

Lorberer György

Lorberer János Konrád

Lord Albert

Lord József

Lorenz Norbert (liburnai lovag)

Lorinser Gusztáv

Lorx Sándor

Losárdi Zsuzsánna

Losgott Szaniszló

Lósi

Loska György

Lóskay Bekény (József)

Lóskay Gábor

Lóskay Placid (István)

Losonczi András

Losonczi Dániel (József Farkas)

Losonczi Gergely

Losonczy Gyula

Losonczi István

Losontzi (Hányoki) István

Losonczi (Farkas) János

Losonczy József

Losonczy József

Losonczy Lajos

Losonczy László

Losonczy (Hányoki László)

Losonczi Lipót

Lossai Péter

Lossits István

Lóstáiner Antal

Losteiner Károly

Lóstájner Lajos

Lostainer Lénárt

Lósy Imre

Losy Pál (császári)

Lotits Ljubomir

Lováky Antal

Lovárday

Lovas (Röszler) Gyula

Lovas (Röszler) Izsó

Lovas Sándor

Lovassy Andor

Lovasi (Szakál János) Benedek

Lovassy Emma

Lovassy László

Lovassy Márton

Lovassy Sándor

Lovász András (nánási)

Lovász Imre

Lovász Jaroslaus

Lovászy István

Lovászy Sándor

Lovcsányi Alajos Gyula

Lovich Ádám

Lovik Károly

Loy Simon

Loykó Mihály

Loysch Imre

Löbl József

Löbl Károly

Löbryn Dániel

Löcherer Andor

Lőcsei Emma, családi nevén Seltenreich

Lőcsei (Spielenberg) Imre

Lőcsei János

Lőcsei (Spielenberg) Lajos

Lőcsei (Spielenberg) László

Lőcsei (Spielenberg) Sámuel

Lőcsei (Spielenberg) Sándor

Löffler Jónás

Löherer Andor

Löhner Kristóf

Lőley Sándor (nagy-lőlei)

Lönhart Ferencz

Lőrenthey Imre Pál

Lörenz János

Lőri Ede

Lőrincz András

Lőrincz András

Lőrincz András

Lőrincz Béla

Lőrincz Endre

Lőrincz Ferencz (gecseli)

Lőrincz Gyula

Lőrintz József

Lőrincz Károly

Lőrincz Károly

Lőrinczi Ferencz

Lőrinczy György

Lőrinczi István (szatmári)

Lőrinczi József

Lőrinczi József

Lőrinczy Rezső

Lőrinczy Sándor

Lőrinczi (Lehr) Zsigmond

Löschardt Ferdinand

Lőte József

Lőte Lajos

Löv

Lővárdy (Ferencz) Alajos

Lövenstein Adolf

Lövényi József

Lövészy György

Lövey Balázs

Lövey (Pellio) György

Lövey Gyula

Lövey József (lövei)

Lővey József

Lövey Klára

Lövey Miklós

Lövey Sándor

Lövinger Adolf

Löw Albert

Löw (Leöw) András

Löw (Loew) Antal

Löw Dezső

Löw Henrik

Lőw Immánuel

Löv Julia

Löw (Loew) Károly Frigyes

Löw Lipót

Lőw Sámuel

Lőv Tivadar

Lőv Tóbiás

Löw Vilmos

Lőw (Loew) N. Vilmos

Löwe Gyula

Löwensohn Izsák

Löwentritt Miksa

Löwinger Mór

Löwisohn Salamon

Löwy Adolf

Lőwy Adolf

Löwy Anna

Lőwy Árpád

Löwy Ferencz

Löwy Ignácz

Lövi Jónás

Lövy László

Lövy Lipót

Löwy Márk

Löwy Miklós

Lőwy Mór

Lővy Mór

Löwy Mór

Löwy Moses A

Lőzschardt Ferdinand

Lubik Imre

Lubik Zoltán

Lubinszky György

Lubsits Ignácz

Lubóczi Zs

Lubrich Ágost

Luby Gyula (benedekfalvi)

Luby Károly (benedekfalvi)

Luby Sándor (benedekfalvi)

Luby Zsigmond (benedekfalvi)

Lucaciu László

Lucae András

Lucae Miklós

Lucas a S. Edmondo

Lucas F. a S. Nicolao

Lucich Géza

Luczius Jeremiás

Lucius Lajos

Lucius Vilmos Frigyes

Luck (de Luck) István

Lucskay Mihály

Lúcz Ignácz

Luczenbacher János

Luczenbacher Miklós (szobi)

Ludaics Miksa

Ludányi Antal (ludányi)

Ludányi Miklós

Ludasi (Gans) Mór

Ludig Emanuel

Ludmann Otto

Ludvay

Ludvig Ede

Ludvigh Gyula

Ludvigh János

Ludwigh Miklós

Ludvigh Sámuel

Ludvik Endre

Luga László

Lugerth József

Lugossy Béla

Lugossy József

Luka Gusztáv (luka-nényei)

Luka József

Luka Sándor (luka-nényei)

Lukáchy József

Lukács Adolf

Lukács Antal

Lukács Antal (csik-karczfalvai)

Lukács Béla

Lukács Constantin

Lukács Dénes

Lukács Emil

Lukács Ferencz

Lukács György

Lukács György

Lukács György

Lukáts Gyula (etrekarcsai)

Lukács Gyula

Lukács István

Lukács István

Lukács István

Lukács János (borosnyai)

Lukáts János

Lukács János

Lukács János

Lukács János

Lukáts József

Lukács Lajos

Lukács László

Lukács Márton

Lukáts Miklós

Lukács Móricz (vizmai)

Lukács Ödön

Lukács Pál

Lukács Piroska

Lukács Sándor

Lukács Simon

Lukácsék János

Lukátsffy Aurél (küküllőfalvi)

Lukátsffi János

Lukátsffi Lajos

Lukácsy Aladár (hutirai)

Lukácsy Béla

Lukácsi György

Lukácsy István

Lukácsy János

Lukácsy József

Lukácsi Kristóf

Lukácsy Lajos

Lukácsy Miklós

Lukácsy Sándor (hutirai)

Lukácsy Sándor

Lukátsy Tamás (Ferencz)

Lukaschowsky Ferencz

Lukavszky Alajos

Lukics Demeter

Lukinich Imre

Lukovits Aladár

Luksch József

Lulicsek Izidor

Lulik (Kmet) István

Lumnitzer István

Lumnitzer János György

Lumnitzer József

Lumniczer Károly

Lumniczer Sándor

Lumtzer Vilmos

Lunkai Andor

Lunkányi János (lunkászpréi)

Lunzer Ede

Lupini Dániel Márton

Lupinus Farkas Keresztély

Luppa Péter

Lupperger Jakab

Luprecht Ferencz (fahnenthali)

Luprik József

Lupulov Péter

Luracsek János

Lurtz Ferencz Ede

Lurtz Lotte

Lutheritz Péter

Lutskay Mihály

Lutius János

Lutsch Adolf

Lutsch András

Lutsch György

Lutsch István (luchsensteini)

Lutsch János

Lutsch Károly

Luttár Mihály

Luttenberger Ágost

Lutter Ferdinánd (Nándor)

Lutter János

Lutter József

Lutz Ferencz

Lutz Henrik

Lutzius Lajos

Lux András

Lux Jakab

Lux Károly

Lux Terka

Luzsénszky Felix (luzsnai és regliczei báró)

Luzsénszky János (luzsnai és regliczei báró)

Luzsénszky Mihály (luzsnai és regliczei báró)

Lübeck János Károly

Lükő Barna

Lükő Béla

Lükő Géza

Lüley Ferencz (lülei)

Lyci Kristóf

Lycius György

Lyczei János

Lyka Károly

Lyntzius Simon

Lyro Ignácz

Kezdőlap