Kezdőlap

M

Maager József Károly

Maár (János) Bonifácz

Maár József

Maár József

Maár József

Maár Károly

Maár Péter Pál

Maár Péter

Macarius József

Macedoniai László

Machay Antal

Machay Boldiszár Károly (makai)

Machek Macarius

Macher Ede

Macher János

Machik Béla

Machik József

Machold Fülöp

Machowetz József

Machovich (Csápori) Gyula

Mack Ede

Mack József

Mack Márton József

Mack (Maach) Mátyás

Mackai Pál

Maconius János (honigdorfi)

Macrus János

Macsal György

Mácsai Lukács idősb

Mácsai Lukács ifjabb

Mácsai Mihály

Mácsay Sándor

Mácska Lajos

Macskásy Antal

Maczanek (Haskó) Amalia

Maczanek István

Máczay Sándor

Maczki Valér

Maczonkay Kristóf

Maczunda Pál

Máczy Imre

Madách Aladár (alsó-sztregovai és kiskelecsényi)

Madách Emanuel (alsó-sztregovai is kiskelecsényi)

Madáts Gáspár (sztregovai)

Madách Gáspár (alsó-sztregovai)

Madách Imre (sztregovai és kiskelecsényi)

Madách Imre (alsó-sztregovai és kiskelecsényi)

Madách János (sztregovai és kelecsényi)

Madách János (sztregovai és kelecsényi)

Madách János (alsó-sztregovai és kiskelecsényi)

Madács József

Madách Pál (alsó-sztregovai és kiskelecsényi)

Madách Péter

Madách Sándor (alsó-sztregovai és kiskelecsényi)

Mádai

Madaras Elek

Madarassy Antal

Madarassy Ferencz (gojzesti)

Madarassy János (gojzesti és mezőmadarasi)

Madarassy Klotilda (Szigethy Béláné)

Madarassy László

Madarassy Mór (gojzesti)

Madarassy Pál (gojzesti és mezőmadarasi)

Madarász Ernesztin

Madarász Flóris (Géza)

Madarász Gyula (kisfaludi)

Madarász Imre

Madarász Jenő (kisfaludi)

Madarász József (felső-pulyai)

Madarász József (kisfaludi)

Madarász László (kisfaludi)

Madarász Márton (Domonkos, epersjei)

Madarász Rezső

Madarász Zsigmond Ede (kisfaludi)

Madary Gábor

Madari István

Madas Ferencz (köleséri)

Máday Andor (marosi)

Máday Dániel (mádai)

Mádai Dávid Sámuel (mádai)

Máday György

Máday Izidor (marosi)

Máday Károly

Máday Mátyás

Mádai Mihály

Máday Sándor

Máder Raoul (Rezső)

Maderspachné Fadgyas Etelka

Maderspach János

Maderspach Livius

Maderspach Viktor

Mády Ferencz

Mádi János

Mádi János (literati)

Madius Michas de Barbazanis

Mádi Sámuel (S.)

Madiera Antal

Madocsányi András

Madocsányi Antal (horóczi)

Madocsányi Pál (madocsáni)

Madocsányi Zsigmond (horóczi)

Madurkay István

Madzsar Gusztáv

Madzsar János

Madzsar Károly

Maehrl Jeremiás

Maendl Miksa

Maestro d'Is. M

Mága János

Magay Károly (szentgyörgyvölgyi és asszonyfai)

Magarasevics György

Magasházy Antal (Béla)

Magassy Annuska

Magassy Dávid

Magda Károly (chani)

Magda Pál

Magdics Ignácz

Magdics István

Maghi Sebestyén

Magin János

Magnus

Magnus György Frigyes

Magó Károly

Mágocsi Béla (Stadelmann)

Mágócsy-Dietz Sándor

Mágocsy Vincze

Magóry Endre

Magos Ernő

Magoss József

Magulács Péter

Magvassy Károly

Magvassy Mihály

Magyar András (Andreas Hungarus)

Magyar Antal

Magyar Árpád

Magyar Balázs (szalkai)

Magyar Bálint (Valentinus Vngarus)

Magyar Dániel

Magyar Ferencz (máskép besenyőberkallai Gerencsér)

Magyar Ferencz

Magyar Gábor

Magyar Gyula

Magyar Helén

Magyar Ignácz

Magyar Imre (ötömösi)

Magyar János

Magyar János (bessenyei)

Magyar József

Magyar Károly

Magyar László

Magyar László

Magyar László

Magyar László (dömsödi)

Magyar László

Magyar Marczell

Magyar Mihály

Magyar Mihály

Magyar Mihály

Magyar Mihály

Magyar Miklós (Nicolaus de Hungaria)

Magyar Pál (boldog), Magister Paulus Hungarus

Magyar Pál

Magyar Soma

Magyar Victor György

Magyar-Kozma István

Magyarász Incze

Magyari Alajos

Magyary Géza

Magyary Gyula

Magyari István

Magyary István

Magyary János

Magyary János

Magyary Károly

Magyari Lajos (szentháromsági)

Magyary Mihály

Magyary Pál

Magyary Szulpicz (Ferencz)

Magyary-Kossa Ferencz (nagysarlói)

Magyary-Kossa Géza (nagysarlói)

Magyary-Kossa Péter (nagy-sarlói)

Magyary-Kossa Sámuel (nagy-sarlói)

Magyaróssy Gyula

Magyarósi Szőke József

Mahács Mihály

Mahl György

Mahler Ede

Mahler Gyula

Mahler József

Mahler Miksa

Máhr Antal

Mai Henrik

Mailand Oszkár

Maholányi Ignácz (pochronczi Szelepcsény)

Maholányi József (pohronczi Szelepchényi báró)

Mahovszky József

Mailáth Antal (székhelyi)

Mailáth Antal (székhelyi gróf)

Mailáth Béla

Mailáth Gusztáv (székhelyi gróf)

Mailáth György (székhelyi)

Mailáth György (székhelyi idősb)

Mailáth György (székhelyi ifjabb)

Mailáth István

Mailáth János (székhelyi gróf)

Mailáth József

Mailáth József (székhelyi gróf)

Mailáth Kálmán József (székhelyi gróf)

Mainsperg Ottó

Maior Péter

Maiorescu János

Mair József

Maislis Ferencz

Maislis Mór

Maister József

Maithényi

Maizner János, idősb

Maizner János, ifj

Májai István (májai)

Majba János Vilmos

Majdik Árpád

Májer Alberik

Majer Antal

Majer Endre

Májer Ferencz

Majer Fidél

Majer Imre

Májer István

Majer János

Májer József

Majer Károly

Majer Károly

Majer Manó és Miksa

Májer Móricz

Majerfi Károly

Majerhold Antal

Majláth Antal

Majláth Béla (székhelyi)

Majlát István

Majláth József (székhelyi gróf)

Major Antal

Major Bálint

Major Béla

Major Endre

Major Ferencz és István

Major Ferencz (visi)

Major Gábor

Major J(akab) Gyula

Major Gyuláné (Glücklich Ida)

Major István

Major János

Major József

Major József

Major Károly

Major Mátyás (szikszai)

Major Pál

Major Pál

Major Pál

Major (Maior) Péter (dicső-szent-mártoni)

Major Zsigmond

Majoros András

Majoros István

Majoros József

Majorossy Géza

Majorszky János

Majos Károly

Majovszky János

Majovszky Mátyás

Majovszky Pál

Majovszky Vilmos

Majthényi Ádám (kesselőkeői)

Majthényi Adolf (kesselőkeői)

Majthényi András (kesselőkeői)

Majthényi Antal (kesselőkeői)

Majthényi Dezső (kesselőkeői)

Majthényi Fernand (kesselőkeői)

Majthényi Flóra (kesselőkeői)

Majthényi István (kesselőkeői)

Majthényi József (kesselőkeői)

Majthényi József

Majthényi Károly (kesselőkeői)

Majthényi László kesselőkeői)

Majthényi László idősb (kesselőkeői báró)

Majthényi Pál (kesselőkeői)

Majthényi Péter (kesselőkeői)

Majthényi Sándor (kesselőkeői)

Majthényi Tádé (kesselőkeői)

Majzik Farkas Imre (tarcsai)

Mak Domonkos

Makai és Makkai

Makar András

Makara György

Makara Lajos

Makáry Gerő

Makáry György

Makay Antal (makói és geleji)

Makay Dániel

Makay Dezső (makói és geleji)

Makkai Domokos

Makai (Fischer) Emil

Makai Ferencz

Makai Gergely

Makkay Imre (geleji)

Makai Imre

Makay István

Makay István (geleji és makói)

Makay István

Makai János

Makai László

Mackai Máté

Makkai Sámuel

Makaj Sándor (makói és gelei)

Makay Tamás

Makay Zádor

Makfalvy Ferencz

Makfalvay Géza

Maklári János

Maklári Pap Lajos

Maklári Pap Miklós

Makó Lajos

Makó Pál (kerek-gedei)

Makódi János

Makoldy Sámuel (ákosi)

Makovetz János

Makovinyi Ernőné

Makovitzky Ferdinand

Makovicky János Drahotin

Makoviczky József

Makra Imre

Makray Aladár (víz-szentgyörgyi és felpestesi)

Makrai Benedek

Makray László (viz-szentgyörgyi és felpestesi)

Makray László

Makrantzi István

Makróczy (Ferencz) Gábor

Makróczy János

Makrus Gergely János

Maksai Őse Péter

Maksay Zsigmond

Maksimovics Ábrahám

Malács György

Malatides Dániel

Malatides Dániel (kis-babóthi)

Malatides János

Malatinszky János

Malatinszky Lajos

Malcomes Béla (reicheneggi báró)

Malcomes Jeromos (reicheneggi báró)

Malcomes Jeromosné (báró), Brettner Gizella

Malesevics Emil

Malesevics Manuel

Maleter (Mileter) János

Málhitz Stiván (István)

Málik Alajos

Málik Ferencz

Málik József

Málik Mihály

Málik Vincze (András)

Malina Gyula

Malinák Gusztáv

Malits (József) György

Mallár Imre

Mallár József

Mallász Antal

Mallechich Gáspár

Maller Ferencz

Maller Péter

Málly Ferencz

Mally János

Mally Nándor

Mallyo Antal

Mallyó József

Malmer Márton

Malmosi Károly

Málnássy Ferencz (kökösi)

Málnási László (málnási)

Málnay Ignácz

Málnai Mihály

Malocsay Antal

Malocsay Gáspár (nemes-jáczi és kuzmiczi)

Malocsay József (nemes-jáczi és kuzmiczi)

Malom János

Malom Luiza (borbereki)

Malom Zsigmond (malomvízi)

Malomfalvay (Mártonfalvai) Gergely

Malomhegyi István

Malonyay Dezső

Malonyay János Alajos (kis-malonyai és nyitra-vicsápi báró)

Malovetzky János (mező-berényi)

Maltás Károly

Malus (Jablonovszky) Pál

Malvina

Mály Sándor

Mályus Károly

Mán József (sajói)

Mán László (sajói)

Manardus János Jakab

Manchen György

Mancini Antal

Mandel F

Mandel Joachim

Mandel Kristóf

Mandel Pál

Mandelli Dávid

Mandelbaum Áron

Mandelló Gyula

Mandello Károly

Mandello Vilmos

Mandik (Mandich) Alajos Aladár

Mandik (József) Mátyás

Mandikics Péter

Mandis János (sólyomvári)

Mandl Ármin

Mandl Bernát

Mandl Immanuel Koppelmann

Mandl (Mandel) Kristóf

Mandl Lajos (Lázár)

Mandl Móricz J

Mandl Móricz

Mándli Miklós

Mándoky Béla

Mándoky Sándor (alfalvi)

Mandola József

Mandonnet Antal József

Mandovszky Richard

Mandreanu Vazul

Mándy Imre

Mándy Istán (mándi)

Mándy Lajos (mándi)

Mándy Péter (mándi idősb)

Mándy Sámuel (mándi)

Mándy Sándor

Mangen Károly

Mangin József János

Mangin Károly

Mangiuca Simon

Mangold Béla Kolos

Mangold Gusztáv

Mangold Henrik

Mangold Károly

Mangold Lajos

Mangold Salamon

Mangold Sándor

Mangra (Vincze) Vazul

Manigay György

Manigai János

Manikati Saphrani János

Maniu Aurél

Maniu Vazul

Maniutin Demeter

Mankesch János

Mánkóczy István

Mann Emilián János

Mann Honór Henrik

Mann Jakab

Mannaberg Gyula

Mannhardt Ignácz

Mannheim József

Mannheimer (V.) Frigyes

Mannó Alajos

Mannus György

Manoilovics Emil (alvárai)

Manojlovics Szvetozár

Manovill Miksa

Manovitz Lipót Imre

Mantan György

Mantskovics Bálint

Mantuano Rezső

Mányai Miksa

Mányi Péter

Manyik János

Mányoki S. István

Mányoki P. János

Mányoki Tamás

Manzoni Mihály

Már Péter

Mara Lőrincz (felső-szálláspataki)

Mara Lőrincz (felső-szálláspataki idősb)

Mara Lőrincz (felső-szálláspataki ifj.)

Márai (J.) Lajos

Marán János

Maráz Ferencz

Maráz István

Marbach Ernő (Potier Gulya báró)

Marc Ferencz

Marceglia József

Marcellides Dániel

Marchhart József

Marchiai sz. Jakab

Marchisiu György

Marci János

Marckl Mátyás

Marcsa György

Marcsiss János

Marcu Izidor

Marcus István

Marczali Henrik

Marczali (Morgenstern) Mihály

Marczali Pál

Marczell Ákos

Marczell Antal József György

Marczell Géza (kis-udvarnoki)

Marczell György

Marczell István (kis-udvarnoki)

Marczell János

Marczell Joákim (kis-udvarnoki)

Marcziányi György (marziani), sacilei lovag

Marczibányi Antal (puchói és csókai)

Marczibányi István (puchói és tornyai)

Marczibányi Lőrincz (puchói és csókai)

Marczibányi Lőrincz (puchói és csókai)

Marczibányi Lőrincz (puchói és csókai)

Marczinka Imre

Marczinkey Elek

Márczy József

Marek Gusztáv

Maresch Antal

Maresch József

Mares László

Márffy Ede (szentkirály-szabadjai)

Márffy Oszkár

Márgai Károly

Margalits Ede

Margit (szent)

Margitay Dezső (margitai, sámsoni és menyői)

Margitai Gábor (margitfalvi)

Margitay Gyula (margitfalvi)

Margitay István (margitfalvi)

Margitai József

Margitay Maris (sámsoni és menyői)

Margitay Miklós

Margitai Péter (margitfalvi)

Margó Emilian

Margó Tivadar

Margócsy Gyula

Margócsy József

Margócsy Kálmán

Margonyai Gábor

Mari néni

Mária Valeria főherczegnő

Máriaffi Dávid (maxai)

Máriaffi József (maxai)

Máriafi István

Mariay Albert Sándor

Máriássy Ágoston (márkus- és batizfalvi)

Máriássy Aladár (márkus- és batizfalvi)

Máriássy András

Mariásy Béla (markus- és batizfalvi)

Máriássy Béla (márkus- és batizfalvi)

Máriási István

Máriásy István (márkusfalvi)

Máriássy János (márkus- és batizfalvi báró)

Máriássy József (márkus- és batizfalvi)

Máriásy Pálné (márkusfalvi), Sighér Anna

Máriássy Sándor (márkusfalvi)

Máriássy Zsigmond (márkusfalvi)

Mariay Albert Sándor

Marich Ágoston

Marich István Dávid (szolga-egyházi)

Marienburg Adolf Waldemar

Marienburg György Frigyes

Marienburg Lukács József

Marienescu Marián Athanáz

Marikovszky B

Marikovszky Gábor (nagy-toronyai)

Marikovszky Gusztáv (nagy-toronyai)

Marikovszky György (nagy-toronyai)

Marikovszky György (nagy-toronyai)

Marikovszky Márton (nagy-toronyai)

Marikovszky Menyhért (nagy-toronyai)

Marikovszky Pál (nagy-toronyai)

Marinkovits Farkas

Marinkovics Konstantin

Mariosa Jakab

Mariska Vilmos

Márits Sándor

Marjalaky Károly

Marjay Albert Sándor

Marjay Péter

Márk Ferencz

Márk János

Márk Márkus

Márk Pál

Marka János

Markbreit Dezső

Markbreiter Emil Lajos

Markbreiter Fülöp

Márkfi-Bauer Hermann és Lőrincz

Márkfi József

Márkfi Sámuel

Markhót Imre (vittenczi)

Markhót János (vittenczi)

Markhót József

Márki István

Márki József

Márki Lajos

Márki Sándor

Markievics János

Márkli József

Marklowski Pál

Márko András

Markó Károly

Markó Lajos

Markó László

Markó Miklós

Markó Sándor

Markoja Samu

Markorsány Ferencz

Márkos György

Markos György (bedői)

Markos (Matkovits) Gyula

Markos Imre

Markos István

Markos Mihály (bedői)

Markos Pál (ramocsai)

Markosfalvi János

Markovich Antal

Markovits Arnold

Markovits Iván

Markovich Jakab

Markovits Jakab

Markovits Janez

Markovics János

Markovics János

Markovics Kálmán

Markovics Márton

Markovits Mátyás

Markovics Mátyás Antal

Markovits Miklós

Markovics Pál

Markovits Rókus

Markovics Sándor

Markovich Zsigmond

Markstein Ignácz Móricz

Markus András

Márkus Dezső

Márkus Emilia

Márkus Endre

Markus Gyula

Markus István

Márkus István

Markus János (ifjabb)

Márkus József

Márkus József

Márkus József

Márkus Miklós

Márkus Miksa

Márkus Sámuel

Markus Sándor

Márkus Sándor

Márkus Sándor

Márkus Zsigmond

Markusovszky Béla

Markusovszky Gusztáv

Markusovszky Lajos

Markusovszky Sámuel

Markussiewits János Nep

Marlin József

Marmák István Sándor

Marmorstein Salamon

Marmula János

Mármüller János Capistranus

Maróczy Géza

Marosan András

Marosán Jakab

Marosán Kornél

Marosán Viktor

Maroshalmi Gyula

Marosi Albert

Marosi Gergely

Marosi István

Marosi Kálmán

Marosi Mór Lajos

Marosvásárhelyi Gergely

Marosvásárhelyi János

Maróthy Dániel

Maróthi György

Maróthy István

Maróthy János (marótegyházi)

Maróthi János

Maróthy János

Maróthy Károly

Maróthy Mátyás

Marotti Imre

Marquis Géza

Marsall Gusztáv

Marschall Lajos

Marschall Lajos

Marschall Márton Ferdinand

Marschalkó János Pál

Marschalkó Konstantin Antal

Marschalkó Tamás (csépánfalvi)

Marschalko Theophil

Marschan József Vilmos

Mársits Rozina

Marsói Pál

Marsovszky Endre

Marsovszky János

Marsovszky József (marsovai)

Marsovszky József (marsovai)

Marsovszky József (marsovai), ifjabb

Marsovszky Lajos

Marth János

Marth János Mátyás

Marthi Mihály

Martin és Martén Frigyes

Martin Ferdinánd

Martin Imre

Martin Lajos

Martin Ottó

Martin Péter

Martinetz Ferencz

Martini Alajos J

Martini Dániel

Martiny Dániel

Martiny Frigyes

Martiny István

Martini János

Martiny Kálmán

Martini Károly Vilmos, lovag

Martini Lénárt

Martini Lukács

Martini Márton

Martini Mátyás

Martiny Mihály

Martiny Sámuel

Martinovics Ignácz József (Domonkos)

Martinovics Iván

Martinovits József

Martinszky Mihály

Martinuzzi (Utyeszenich Frater) György

Martinyi József

Martius János

Martio Galeotto

Marton Andor (meszlényi)

Márton Dávid

Marton Ferencz

Márton Ferencz

Márton Gábor (mándi)

Márton Gábor (mándi)

Márton Imre

Márton István

Márton István (mándi)

Márton István

Márton János

Marton János Nep

Marton János

Márton Jenő

Márton Jeromos

Márton József (mándi)

Márton (Szoboszlai) József

Márton József

Marton József

Márton Lajos

Marton Lajos

Márton Mátyás

Marton Sándor (markodi)

Marton Sándor

Martonfalvay Elek

Martonfalvai Gergely

Martonfalvay (Lukács, máskép Lacza) beteges Imre deák

Martonfalvi György

Martonfalvi János

Martonfalvy Kornél Lajos

Martonfalvi Sámuel

Mártonffi Antal

Mártonffy Frigyes

Mártonffy György (csik-karczfalvai)

Mártonffy Ignácz (csik-szent-györgyi és mindszenti)

Mártonffy Imre

Mártonfi József (csik-mindszenti)

Mártonffy Károly (csik-szent-györgyi)

Mártonffy Károly

Mártonffy Károly

Mártonfi Lajos

Mártonfy Márton

Mártonffy Zsigmond

Martonosi Mihály

Martony Károly (kőszeghi)

Mártonyi Lukács (Mihály)

Martonyos Sándor

Martos Ferencz, ifj

Martsek Illés

Martzinkei Elek

Marulus Marcus

Marusák Pál

Marussy András

Marussy István (kóbori)

Marussi Mihály

Marzloff Lőrincz

Masch Antal, lovag

Maskovics Mihály

Masnicius (Masznyik) Tóbiás

Massa Alajos

Massa Simon

Massai Ágnes

Massai Eulalia (Lilla)

Massányi Mihály

Masseur Gyula

Massiczay Róbert

Maszák Elemér (pesti Szegedy-Maszák)

Maszák Húgó (Szegedy-Maszák)

Mászárik Sándor

Maszarik Viktor

Maszkalay Tivadar

Maszlaghy Ferencz

Maszny Sándor

Másznyi József Miklós

Masznyik Endre

Masznyik Tóbiás

Masztelyák Pál

Matákovics Teréz

Matavovszky Béla Antal

Matavovszky Béla

Matavovszky Ferdinand (Nándor)

Máté (Matthaeus Escandelinus)

Máthé Antal

Máthé Domokos (bikafalvi)

Máthé György

Máthé János

Máté János

Máthé József (vargyasi)

Máté I. Lajos

Máthé László

Máthé Miklós

Máthé Sándor

Máté Sándor

Máté Zsigmond Sándor

Mátéfy Domokos

Mátéfy Ferencz

Mátéffy Ferencz

Mátéffy István

Mátéfy János (czeczei)

Mátéfy József

Matejka József

Matékovits Lajos

Mateovich Márton

Matern György Keresztély (Maternus de Cilano)

Matthäi Frigyes

Matthaeides György

Matthaeides Sámuel

Matthesius Dániel

Matthesius János

Matthesius János

Mathesius János

Mathes Nep. János

Mattheus Sebestyén

Mathézer Márton

Mathia Károly

Matthiä György

Mathiae Lajos

Mathiasz Arthur

Mathiász József

Mathon Ferencz

Matics M. András

Matics Imre

Matiegka Lipót

Matirkó Bertalan, ifj

Mátis Ferencz

Matisz János

Matisz Pál

Matkó István (Kézdi-Vásárhelyi)

Matkó János (Lascovius)

Matkovics Adolf (Lukács)

Matkovics György

Matkovich Gyula

Matkovich Henrik

Matkovich János

Matkovich Pál (szemerei)

Matkovich Pál

Matkovich Pál

Matkovich Sándor

Matkovics Solanus (Antal)

Matkovich Tivadar (szemerei)

Matlekovics Sándor

Matók Béla (szecsóri)

Matók József (sánta)

Matók Sámuel

Matolay Elek (zolnai és nagy-szalatnyai)

Matolai Ede (zolnai és nagy-szalatnyai)

Matolay János (zolnaí)

Matolay József

Matolay Viktor (zolnai és nagy-szalatnyai)

Matolcsi István

Matolcsi Cs. Jeremiás

Matolcsy Károly

Matólcsi László

Matolcsy Miklós

Matolcsy Pál

Matovits József

Mátray Arnold

Mátrai Aurél

Mátrai B. Béla (családi neve: alcsiktusnádi Betegh Béla)

Mátrai Ernő

Mátrai (Rothkrepf) Ferencz, idősb

Mátray Ferencz, ifjabb

Mátray Gábor

Mátrai Gábor

Mátrai Győző

Mátray Lajos

Mátray Lajosné (Márk Aranka)

Matsai Sándor

Matschal György

Mátsár István

Matschkal Károly

Matskásy Ferencz

Matskássy József

Matskó János Mátyás

Mattachich Péter

Matter János

Matter Rezső

Mattersdorfer-Marschalik

Matthes József

Mattyasovszky Béla

Mattyassovszky Dániel (felső-mattyasóczi)

Mattyasovszky György (felső-mattyasóczi)

Mattyasovszky Ignácz

Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi)

Mattyasóvszky Lajos, (felső-mattyasóczi)

Mattyasovszky László (felső-mattyasóczi)

Mattyasovszky László

Mattyasóvszky Sándor (mattyasóczi)

Mattyók Bencze

Máttyus Arisztid (alistáli és padányi)

Máttyus Nep. János (alistáli és padányi)

Máttyus Uzor (Izidor, alistáli és padányi)

Matula Miklós

Matulay János

Matunák Mihály

Matusek András

Matusek Antal

Matussek István

Matusik András

Matusik János

Matuska Alajos

Matuska János

Matuska János

Matuska János

Matuska József (felső-rásztokai)

Matuska Károly

Matuska László, gróf

Matuska Lászlóné (gróf), Bradl Izabella

Matuska Péter (felső-rásztokai)

Matuskovics Polykarp József

Matyaczkó Tódor

Mátyás király

Mátyás Eusebius, (Vercel. Őzséb)

Mátyás Flórián

Mátyás József Ignácz

Mátyás Mihály

Mátyás Sámuel

Mátyás Sándor

Mátyás Zsigmond

Mátyási (Kovács) János

Mátyási József

Mátyéka Károly

Matyi Márk Mihály

Matyó Sándor

Mátyus György

Mátyus István (Kibedi)

Mátyus István

Mátyus Péter, (alistáli és padányi)

Matz Sámuel

Matzek József (radnai)

Matzki Valér (Ignácz)

Mauchs Mihály

Mauks Endre

Mauksch János Dániel

Mauksch Tamás

Mauksinszky Antal

Maurach Lukács

Maurach Máté

Mauranics János

Maurer Antal Engelbrecht

Maurer György János

Maurer (Nep.) János

Maurer János

Maurer János

Maurer Károly

Maurer Keresztély Frigyes

Maurer Márton

Maurer Mihály

Maurer Mihály

Maurer Mór

Maurer Vilmos

Mauritius József

Mauritz Rezső

Maurovich Fábián

Maurovich Rudolf (vojnovichi)

Maurus (szent)

Mauthberger Vilmos

Mautner Ede

Mautner János

Mauthner Lajos Vilmos (mauthsteini lovag)

Mauthner M

Mauthner Ödön

Max József

Maxai Mihály

Maxilian Frigyes Antal

Maximilianus Transylvanus

Maximovics Ábrahám

Maximovics Moises

Maximovics Vazul

Maximovics Vazul

Maximu János

May Árpád

May Ferencz

May János

May József

Maydon Antal

Mayer Adalbert

Mayer Adolf

Mayer András

Mayer András

Mayer Antal

Mayer Antal

Mayer Arno

Mayer Béla

Mayer Benedek

Mayer Emil

Mayer Endre

Mayer Ernő

Mayer Ferencz

Mayer Ferencz

Mayer Ferencz Andor

Mayer Frigyes

Mayer Gusztáv Adolf

Mayer György

Mayer György

Mayer Gyula (kocsi)

Mayer Henrik (neyenbeyrni)

Mayer Henrik

Mayer Ignácz Fidel

Mayer Imre Lipót

Mayer István

Mayer János

Mayer József

Mayer József Alajos

Mayer József

Mayer Károly

Mayer Károly

Mayer Lajos Ernő

Mayer Lambert Ferencz

Mayer Manó

Mayer Mária

Mayer Maritta

Mayer Mátyás

Mayer Miklós Róbert

Mayer Miklós

Mayer Miksa

Mayer Móricz

Mayer Nándor (Ferdinand)

Mayer Péter

Mayer Sándor (kocsi)

Mayer Sándor

Mayerffy Ferencz Xav

Mayerffy István

Mayerfi J. C

Mayerffy Károly

Mayerfi Zoltán

Mayerhofer András

Mayerik Jenő

Mayerl Benedek

Mayers Károly

Maygraber Ágoston

Maylath Antal

Mayoor Zsigmond

Mayr Aurél

Mayr Ferencz

Mayr Godofred

Mayr György

Mayr Ignácz

Mayr Ignácz

Mayr János

Mayr János

Mayr János

Mayr (Mair) József

Mayr József

Mayr Károly

Mayr Kristóf

Mayr Otto

Mayr Péter

Mayrberger Camillus

Mayrberger Károly

Mayrhofer György

Mayrhoffer Ignácz

Mayrhófer József

Mayrhoffer László

Maytzen Gergely

Maywald József

Mazari Dániel

Mazary József Boldizsár

Mazari (Mazarius) Kristóf

Mazek

Mázoly István

Mázor Béla

Mazsar Kristóf

Mazsuranics Iván

Mazuch Ede

Mazur Ernő

Mazurek Pál

Mázy Engelbert (Nándor)

Mägest Hans (Johannes de Megies)

Mätz János

Maencsek István

Mébold Frigyes Jakab

Mechtler Ferdinand

Mecich Simon

Meciu Demeter

Meczger János Honorius

Meczner Ágost

Medák Erzsébet

Medákovics Dániel

Medakovits V. M. G

Mede Pál

Meder Asarela

Meder (Mederus) Péter

Mederschitzky József

Medgyaszay István

Medgyaszai József

Medgyes Ferenczé, özvegy (Csernátoni Beke Lóra) asszony

Medgyes Lajos (nyarád-szent-imrei)

Medgyesy Adalbert (Albert)

Medgyesy Béla

Medgyesi Ferencz

Medgyesy Ev. János

Medgyesi (Béla) József (családi néven Gruber József)

Medgyesi Lajos

Medgyesi L. Mátyás

Medgyesi Tatai Mihály

Medgyesi Ödön

Medgyesi Pál

Medgyesi Pál

Medgyesi Sámuel

Medics Mátyás Ferdinand

Mednyánszky Alajos (mednyei és medgyesi báró)

Mednyánszky Antal (aranyos-medgyesi báró)

Mednyánszky A. (mednyei)

Mednyánszky Dénes (mednyei és medgyesi báró)

Mednyánszky Ferencz (medgyesi báró)

Mednyánszky János (medgyesi báró)

Mednyánszky Jónás

Mednyánszky Márton (medgyesi)

Mednyánszky Sándor (medgyesi)

Medre Damaszkin

Medve Albert

Medve Imre (dálnoki és mező-madarasi, írói nevén: Tatár Péter)

Medve Mihály (mező-madarasi)

Medveczky Frigyes (medveczei és kisbisterczei)

Medveczky Gyula

Medvetzki János

Medzihradszky Lajos

Meedt Pál

Megele Ágoston

Megerle Terézia

Megyaszay Gyula János

Megyeri Dezső (családi nevén Jámbor)

Megyery István (vas-megyeri)

Megyeri Károly (családi nevén Stand)

Megyeri Károly (családi nevén Merkl)

Megyeri Zsigmond

Méhely Lajos (kis-apsai)

Méhely Nándor (kis-apsai)

Méhely Pál (kis-apsai)

Méhes András

Méhes György

Méhes István

Méhes Rezső

Méhes Sámuel

Méhes Sámuel

Mehrbrot Frigyes (Antal)

Mehrer András

Mehrverth Ignácz

Meichsner Gyula (mechsenaui)

Meilmer János

Meinert Hermann Ágost

Meisel Farkas Alajos

Meisels Salamon

Meisermann Ignácz

Meislseder Ferdinand

Meissner Alajos

Meiszner Ernő

Meiszner Károly Lajos, lovag

Meissner Pál Traugott

Meiszner Sándor

Meister György Antal

Meitz József

Meixner János

Meizel Jehudah

Melas Henrik

Melas Lukács Keresztély

Melchior Miklós

Melchior Vilmos

Melchioris János

Melcsiczky Lajos (melcsiczai)

Melczer Andor (kellemesi báró)

Melczer Ferencz

Meltzer Gergely

Melczer György (kellemesi)

Melczer Gusztáv

Melczer Gyula

Melczer Gyula

Melczer István (kellemesi)

Melczer Jakab

Melczer (Eperieszy) János

Melczer János

Melczer János

Melczer József

Melczer Károly

Melczer Károly

Melczer Lajos

Melczer Vilmos

Melegh Béla

Melegh Dániel

Melegh Gyula

Melegh János

Meleghi Ferencz

Melha Kálmán

Melháné-Szaák Luiza

Melhárd Gyula

Meliboeus

Melich János

Melichár Kálmán

Melik (Melicikius) Sámuel

Meliórisz Béla (deménfalvi)

Melius (Horhi Juhász Péter)

Meller Simon

Melles Demeter

Melles Emil

Mellyes Belizár (ó-budai és pócs-megyeri)

Mellyes Irén

Melotai (Milotai) Nyilas István

Meltzell János

Meltzer Tamás

Meltzl Hugó

Meltzl Oszkár

Mélyacsai Ad

Melzer Jakab

Melzer Vilmos

Menapace Florian, lovag

Menczer Ignácz

Mende Bódog (felső-gallói)

Mendelényi Béla (meszleni)

Mendelényi István (meszleni)

Mendelsohn Márton

Mendl Lajos

Mendl Lajos

Mendlik Ágoston

Mendlik Alajos

Mendlik Ferencz

Mendlik János

Mendlik Mihály

Mendlik Teréz

Menich Antal

Menich János

Menner Adolf

Menner Adolf

Menner Ignácz

Mennyei Ferencz

Mennyey József

Mentberger Vilmos

Mentelli

Mentovich Elek

Mentovich Ferencz

Mentovich Ferencz

Mentovich Gyula

Mentsik Ferencz

Mentzel Tobiás

Menyhard János

Menyhárt János

Menyhárt László

Menyhért János

Menyői Tolvaj Ferencz

Meonius Florid

Méray-Horváth Károly

Merchich Máté

Mercurianus Gábriel

Mercz Pál

Mérei Adolf

Mérei (Schoepf) Ágost

Mérei Ágost (József)

Mérey Gáspár Mihály (kapos-mérei)

Mérei Kálmán (Lajos)

Mérey Károly (kapos-mérei)

Mérei Károly

Mérey Lajos

Mérey László (kapos-mérei)

Mérei Mihály (kapos-mérei)

Mérei Mihály (kapos-mérei)

Mérei Mór (kapos-mérei)

Mérey Sándor (kapos-mérei)

Merényi Dezső

Merényi Kálmán

Merényi Lajos

Merényi László (losonczi)

Merényi Lipót

Meress József Antal

Mergl Ödön

Mérhelyi Lajos

Meritzay Antal

Meritzay János (Nep.)

Mericzayné (Karossa Irma)

Merkel Emil

Merkl Adolf

Merkl Ede

Merkl Károly

Merklas Venczel

Merkler Andor

Merkler József

Merl Ferencz

Mersich János

Mersich József

Mersich Simon

Mertl József

Mertz Ferencz

Mertz Frigyes Vilmos

Mervaldt Zsigmond

Méry Etel (József)

Méry Károly

Merza Gyula

Merza Márton

Merze József (szinyei)

Merzse László (szinyei)

Meschendörfer József T

Meschner György

Mesics György

Mesics Mátyás

Mesiota G. I

Meskó Jakab (széplaki és enyiczkei báró)

Meskó János Kristóf (felső-kubini)

Meskó János (csanádi)

Meskó László (felső-kubini)

Meskó Márton (felső-kubini)

Meskó Mihály (felső-kubini)

Meskó Miklós (felső-kubini)

Meskó Pál (felső-kubini)

Meskó Pál (felső-kubini ifjabb)

Meskó Sándor (felső-kubini)

Messi Antal

Messinger Károly

Messinger Simon

Mester Gyula

Mester István

Mester Pál

Mesterfy Ferencz

Mesterffy János

Mesterházy Ernő

Mesterházy Nagy János

Mesterházy József (mesterházi)

Mesterházy Sándor (mesterházi)

Mestrovits György

Mész Sándor

Meszarich András

Mészáros Alajos

Mészáros Armand

Mészáros András

Mészáros Antal

Mészáros Caesar

Mészáros Dániel (keczeli)

Mészáros Ferencz

Mészáros Ferencz

Mészáros Ferencz

Mészáros Ferencz

Mészáros Ferencz

Mészáros György

Mészáros György

Mészáros György

Mészáros Gyula

Mészáros Gyula

Mészáros Ignácz (bodo-baári és nagy-lucsei)

Mészáros Imre

Mészáros Imre

Mészáros Imre

Mészáros István

Mészáros István (túri)

Mészáros István

Mészáros János

Mészáros József

Mészáros József

Mészáros Kálmán

Mészáros Kálmán

Mészáros Kálmán (bodó-baári és nagy-lúcsei)

Mészáros Károly (bodó-baári és nagy-lucsei)

Mészáros Károly (hajdú-doroghi)

Mészáros Károly

Mészáros Károly

Mészáros Lajos (bodó-baári)

Mészáros Lajos József

Mészáros László

Mészáros Lázár

Mészáros Mátyás (nagy-lucsei és bodó-baári)

Mészáros Mátyás

Mészáros Nándor

Mészáros Rupert Ignácz

Meszáros Sámuel

Mészáros Sándor

Mészáros Sándor

Meszárovics Miklós

Meszarovits Nesztor

Meszéna János

Meszer Artur

Meszes Ferencz

Meszes László

Meszes Polykarp

Meszessy Domonkos

Mészey Géza

Meszlényi Adrienne

Meszlényi Antal (meszleni)

Meszlény Artur

Meszlényi Gyula (meszleni)

Meszlényi Ignácz (meszleni)

Meszlényi Ilona (meszleni), Ambrozovics Béláné

Meszlény Lajos (meszleni)

Meszlényi Rudolf (meszleni)

Mesznil Viktor báró

Mészöly Győző

Mészöly Gyula

Metelka Ferencz

Meth József (treuschildi)

Metianu János

Metske Ditrich János

Métzely József

Metzger Ede

Metzger Kristóf Dániel

Metzingh Lajos

Metzl Henrik

Metzner Antal

Metzner (Magyar) Miksa (Mihály)

Metzner Pál György

Meyer Ferencz Seraphius

Meyer Henrik

Meyndt János György

Meyr Ignácz

Mezarthim

Mézesy Serb Melenti

Mezey Albert

Mezey Cyrill József

Mezei Ernő

Mezey Ferencz

Mezey Ferencz

Mezey Gyula

Mezey Gyula

Mezey István

Mezey János (öreg)

Mezey János (ifjabb)

Mezey József

Mezey Kálmán

Mezey Miksa (Konrád)

Mezei Miksa (ditrói)

Mezey Miksa

Mezei Mór

Mezei Pál

Mezekey Ridekár Ferencz

Mezger Kristóf Dániel

Mezibrodszky Gottlieb

Mezner Rudolf Pál

Mező Dániel

Mező Dániel

Mező István (simai)

Mezőfi Manó

Mezőfi Vilmos

Mezőlaki Jänos

Mezőssy Béla

Mezőssy László

Mezrjcki Ezechiel Jabjna

Mezriczky Péter

Mialovich Mór

Miavecz László

Michael de Hungaria

Michaelides Sámuel

Michaelis Frigyes

Michaelis György

Michaelis Gyula

Michaelis Jakab

Michaelis János

Michaelis János Frigyes

Michaelis Lajos János

Michaelis Pál

Michaelis Vilmos

Michailovics Konstantin

Michailovics István

Michailovitch János

Michajlovits Eustach

Michálek János

Michalek Manó (bugaczi)

Michalitska János

Michálko Pál

Michalovicz Károly

Michalovics Lázár

Michelazzi Ágoston

Michnay Endre Dániel

Micseh Endre

Micskey Imre

Micu Simeon

Miculescu Gergely Tamás (alsó-kosállyi)

Miehl Jakab

Mieka Miklós Ferencz

Miel Péter

Mienz Mózes

Miess János Keresztély

Migazzi Kristóf Bertalan Antal (walli és sonnenthurmi gróf, római birodalmi herczeg)

Migazzi Vilmos (walli és sonnenthurmi gróf)

Migray József

Mihájlovics Eustatius

Mihajlovics Miklós

Mihajlovics János

Mihajlovics Pál Roža

Mihajlovics Pantaleimon

Mihál Farkas

Mihalcsics György

Mihálcz

Mihalevics György

Mihálffy Ernő

Mihálffi (Kecskeméti) János (V.)

Mihálfi József

Mihalich József

Mihalicska János

Mihalik Dániel

Mihalik György

Mihálik János (madunitzi)

Mihalik József

Mihalik József

Mihalik Sándor

Mihálka Antal

Mihálkovics Árpád

Mihalkovics Géza

Mihálkovics János

Mihálkovics József

Mihalkovich József

Mihalkovich László

Mihálkovics Tivadar

Mihálóczy György

Mihalovits Béla

Mihalovics Ede

Mihalovics János

Mihalovics János

Mihalovics József

Mihalovics Ödön

Mihalovits Risto

Mihálovits Sándor

Miháltz Elek (gelenczei)

Miháltz Elek (gelenczei)

Miháltz István

Miháltz János (gelenczei)

Miháltz Ödön (gelenczei)

Mihály deák

Mihály deák

Mihály Antal

Mihály Endre

Mihály J. Endre

Mihály Gábor

Mihály József

Mihály Lőrincz (apsai)

Mihályfi Ákos (István)

Mihályffy Gyula

Mihályfy József

Mihályfi József

Mihályfi József

Mihályi Béla

Mihályi (Imre) Caesar

Mihályi Gábor (apsai)

Mihályi Hugó

Mihályi Imre

Mihályi János (apsai)

Mihályi Károly (bögözi)

Mihályi Lajos

Mihályi Mihály (bögözi)

Mihályi Péter (apsai)

Mihályi Viktor (apsai)

Mihályi Vincze

Mihályik Dániel

Mihályik Izidor

Mihályik Viktor Sándor

Mihálykó János

Mihálykó Pál

Mihanovics Antal

Mihatz

Mihelics János

Mihelics Károly

Mihelyes János (abrudbányai)

Mihich József

Mihó László

Mihók Sándor

Mihotsa Mihály

Mihulec Márton

Mijátovics János Aurél

Mika Károly

Mika Károly

Mika Ottokár

Mika Sándor

Mikár (Mikán) Zsigmond

Mike István

Mike József (csomorfáni)

Mike Sándor (al-torjai)

Mike Simon (csomortáni)

Mikecz Dezső

Mikecz János

Mikecz József

Mikes Gyula

Mikes Kelemen (zágoni)

Mikes Lajos

Mikes Róza

Mikita Sándor

Mikler Gusztáv

Mikler Károly

Mikler Sámuel

Miklitz Róbert

Miklós

Miklós Elemér (miklósvári)

Miklós Ferencz

Miklós Ferenczné (monói Nagy Ida)

Miklós Gergely

Miklós Gyula (miklósvári idősb)

Miklós Gyula (miklósvári ifjabb)

Miklós Gyula

Miklós István

Miklós László

Miklós Mihály

Miklós Miklós (sófalvi)

Miklós Ödön (miklósvári)

Miklós Sámuel

Miklósffy Imre (csik-vacsárcsi)

Miklósfi János (világosvári)

Miklósi Ferencz (radványi)

Miklósy Gyula

Miklósy József

Miklóssy Pál (radványi)

Miklósi Sándor (zetelaki)

Miklositza Lőrincz

Miklosovich Alajos (érmihályfalvai)

Miklosvári Sebe János

Miklósvári Rácz Tamás

Miklovich János

Miklovits Mihály

Miklovicz Lajos

Mikó Árpád (oroszfai)

Mikó Bálint (csik-zsögödi)

Mikó Béla (bölöni)

Mikó Dezső (bölöni)

Mikó Ferencz (hidvégi)

Mikó Ferencz (hidvégi)

Mikó György (hidvégi gróf)

Mikó Imre (hidvégi gróf)

Mikó János (zsögödi)

Mikó Lőrincz (bölöni)

Mikó Mihály (oroszfáji)

Mikó Miklós (bodoki)

Mikó Miklós (oroszfai)

Mikó Pál

Mikocz Jakab Antal

Mikocz Iiginio

Mikoczi József

Mikola György

Mikola István

Mikola János (szamosfalvi)

Mikola László (szamosfalvi báró)

Mikola László (tordai)

Mikola Sándor

Mikolay István

Mikolai (Tóth) István

Mikolai Hegedüs János

Mikolay János

Mikolay József

Mikolay László

Mikoletzky József

Mikolik Kálmán

Mikos János (tarródházi báró)

Mikosevich József

Mikovényi Károly

Mikowics András

Mikovics György

Mikoviny Sámuel

Miksa György (diodváraljai)

Miksa István

Miksiczek Anasztáz

Miksik Imre

Miksits Imre

Miksó István

Miksó Mihály (kis-magyari)

Miksó Pál (kis-magyari)

Miksó Sándor

Mikszáth Kálmán (kis-csoltói)

Mikula Antal

Mikulás D. E

Mikulics Károly

Mikulich Sándor Ignácz (brukonoczi báró)

Mikulik József

Mikusay János

Mikuska Károly

Milaikovics Gábor

Milakovszky Anna

Milassin Ottokár

Milassin Vilmos

Mild János Gottlieb

Mildt János

Mile Gábor

Milecz

Milenkovic Sándor

Miles Mátyás

Miles Mátyás

Milesz Béla

Milesz József

Mileter

Miletics János

Miletics Szvetozár

Miletics Szvetozár

Miletz György

Miletz Illés (tarnói)

Miletz János (tarnói és draskóczi)

Miletz Mária (Kemény Józsefné)

Miletz Mihály

Milhoffer Sándor

Milius (Bonfininál Aemilius) Gyula

Milkó Izidor

Milkó Lipót

Milkovics Mihály

Millakovich (Nepomuk) János

Milleker Bódog

Miller Antal

Miller Ferencz

Miller Jakab Ferdinand (brassói)

Miller János (Alamizsnás) Ferdinánd (brassói)

Miller János

Miller János

Miller János

Miller József

Milleter János

Millig Lukács

Millitzer Károly

Milloradovich Péter

Milloradovics Péter

Milner Sámuel

Milochowski (Milochovinus) János

Milodanovits Simon

Milos János

Milosevitsch János

Milotai Ferencz

Milotai Nyilas István

Milotay József

Milovanov István

Milunovits Sándor

Milutinovics Gergely

Milutinovits Simon (serajevói)

Milutinovits Uros

Mina János

Minarich József

Minas Ferencz Xav

Mindszenthy András

Mindszenti Antal

Mindszenthy Antal

Mindszenty Dániel

Mindszenthi Gábor

Mindszenty Gedeon

Mindszenti Cz. Imre

Mindszenti Imre

Mindszenti Imre

Mindszenti János

Mindszenty László

Mindszenthy Sámuel

Minikus Vincze

Minke Béla (nádudvari)

Minnich Ede

Mircse János (barátosi)

Mirilovits János

Mirnyk Tamás

Miron Pompiliu

Miroslavich Ferencz

Mirsvinszky Ignácz

Mischlei György

Misík István

Miskatovics József

Miske Imre (magyar-csesztvei báró)

Miske József

Miskey Ádám

Miskey Antal

Miskey (- Jugovics) Béla

Miskey Rezső (miskei)

Miskey Vilma

Miskolczy András

Miskolczi Arnold

Miskolczi P. Boldizsár

Miskolczi Ferencz

Miskoltzi Ferencz

Miskolczi C. Gáspár

Miskolczy György

Miskolczi Henrik

Miskolczi (P.) István

Miskolczi István

Miskólczi István

Miskolczy István (roglaticzai)

Miskolczi (Szigyártó) István

Miskolczy István

Miskolczi János (S.)

Miskolczy (Szigyártó) János

Miskolczi János (roglaticzai)

Miskolczy János (eörsi és jasziczay)

Miskolczi József (zalányi)

Miskolczy Károly

Miskolczy Károly

Miskolczy Lajos (mező-telegdi)

Miskolczy László

Miskolczi Márton

Miskolczy Márton

Miskolczi Mihály

Miskolczy Mihály

Miskolczi Puah Pál

Miskolczi Puah Pál

Miskolczi Pál

Miskolczy Pál

Miskolczi Sándor

Miskovits Cyrinus

Miskovits István

Miskovics József

Miskovicsew Miksa

Miskovszky

Mislei György

Misley Károly

Misley Lukács

Misner Ignácz

Missics János (zamobori)

Missovicz Mihály

Mistét István

Miszlai András

Miszlay Mátyus

Misztótfalusi Kis Miklós

Mitrák Sándor

Mitrovics Gyula

Mitrovics Gyula, ifjabb

Mitrovszky József gróf

Mittelmann Bernát

Mittelmann József

Mittelmann Nándor

Mitterdorfer Ferencz

Mitterdorfer Gusztáv

Mittermayer Ferencz

Mittermayer Frigyes

Mitterpacher József (mitternburgi)

Mitterpacher Lajos (mitternburgi)

Mittli Kálmán

Mittuch Ádám

Mittúch József

Mitzger Imre

Mitzger Tivadar

Mitzschke Pál

Mixich János

Mixich Kálmán

Mizsey Endre

Mizsey Mari

Mizsér (Pesti) Gábor

Mladoniczky Ferencz

Mladoniczky Ignácz

Mladossovich Mátyás

Mleynek János

Mlinarowich Illés

Mlinecius Ferencz

Mlinkay Alajos

Mnich József

Mochnyai József

Mocko János

Mockovcsák János Tivadar

Mócs Szaniszló Gyula

Mócs Zsigmond

Mocsáry András (bocsári)

Mocsáry Antal (bocsári)

Mocsáry Béla

Mocsáry Béláné (Fáy Mária)

Mocsáry Dániel (bocsári)

Mocsáry Ferencz (bocsári)

Mocsáry Géza

Mocsáry Imre (bocsári)

Mocsáry István (bocsári)

Mocsáry Lajos (bocsári)

Mocsáry László (bocsári)

Mocsáry Miklós (Walter Ferencz.)

Mocsáry Sámuel (bocsári)

Mocsáry Sándor

Mócsy Antal

Mocsy Elek

Motsi István

Mocsi Károly

Mócsy László

Mocsi Mihály

Mocskó Lázár

Mocskónyi József

Mocsonyi Péter (fényi)

Mocsonyi Sándor

Móczár Elemér (gesztesi és félegyházai)

Móczár József

Moczkovcsák Henrik Károly

Moczkovcsák Tamás

Mód Károly

Móder Ferencz

Moder Tibor

Modly János

Módly János

Módly (Sándor) Krizsó

Modrach Ottó

Modrányi Iván

Modrányi Károly

Modrányi Károly

Modrovich Ignácz (tergoveczi)

Modrovszky Farkas

Moeckesch

Moelibeus

Moenich Károly

Moenich Károlyné (Czeitler Nina)

Moes Móricz

Moesch Lukács

Moesz Géza (levkóczi és késmárki)

Moesz Gusztáv (levkóczi és késmárki)

Moesz (Mös) Mihály

Moeszner Mátyás

Mogyorósi Árpád

Mogyorosi Elek

Mogyorossy János (idősb)

Mogyorosi Sámuel (debreczeni)

Mohácsy Lajos

Mohai János

Mohay Sándor

Moháry Gyula

Mohl Adolf

Mohl Antal

Mohl Illés

Mohl József

Mohorai Miklós

Mohoritz Tóbiás

Mohovich Emőd

Mohr Frigyes Sámuel

Mohr M. Gáspár

Mohr Mihály

Mohrenfeld József Móricz

Moizes Mihály (kis-kunsági)

Mojsisovics Ágoston (mojsvári)

Mojsisovics György (mojsvári)

Mojsisovics János

Mojsisovics Lajos

Mojsisovics Sámuel

Móka bácsi

Mokány Berczi

Mokchai András

Mokcsay István

Mokony Mihály

Mokos Domokos

Mokos Gyula

Mokos Károly

Mokoschini Jakab

Mokoschinus Lénárt

Mokossinyi Mihály

Mokrai Mátyás Ferencz

Mokry Benjámin

Mokry Endre

Mokry Ferencz

Mokry Sámuel

Moldner András

Moldován Gergely

Moldován István

Moldován István

Moldovan-Micu János

Moldovan (Cigărean) Margit

Moldovan Szilveszter

Moldován Vazul

Moldoványi Antal

Moldoványi István

Moldoványi József

Molecz Béla

Molec Dani

Molecz Károly

Molik Tóbiás

Molitor (Müller) Ágost

Molitor Boldizsár

Molitori János

Molitorisz Adolf

Molitoris Miklós

Moller Czirjék

Moller Dániel Vilmos

Moller Ede

Moller Gáspár (máskép Müller)

Moller Gottfried

Moller György

Moller Károly Ottó

Moller Miklós

Mollik Tóbiás

Molnár Ádám (kaposi)

Molnár Ágoston

Molnár Ákos

Molnár Aladár (nagy-réthei)

Molnár Aladár

Molnár Albert (szenczi)

Molnár Albert (alsó-csernátoni)

Molnár Albert

Molnár András

Molnár András

Molnár András

Molnár András (nemes ifjabb)

Molnár András

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár Béla

Molnár Béla

Molnár Béla

Molnár (Vid) Bertalan

Molnár Borbála (parnói)

Molnár Elek (péterfalvi)

Molnár Endre (felapáti)

Molnár Ervin (Gyula)

Molnár Ferdinand (József)

Molnár Ferencz (örvendi)

Molnár Ferencz (jászberényi)

Molnár Ferencz

Molnár Ferencz (adorjánházi)

Molnár Ferencz

Molnár Ferencz

Molnár Gábor

Molnár Gábor

Molnár Gábor (adorjánházi)

Molnár Gábriel

Molnár Gedeon

Molnár Gedeon

Molnár Gergely

Molnár Géza (Viktor)

Molnár Géza

Molnár György

Molnár György

Molnár György

Molnár György

Molnár Gyula

Molnár Gyuláné (Kornis Aranka)

Molnár Gyula (R.)

Molnár Gyula

Molnár Ignácz

Molnár Ilona (somosi)

Molnár Imre

Molnár Imre

Molnár István

Molnár István (péterfalvi)

Molnár István

Molnár István (agyagosi)

Molnár István (parnói)

Molnár István (agyagosi)

Molnár István

Molnár István

Molnár István

Molnár István

Molnár István Lajos

Molnár János

Molnár János

Molnár János

Molnár Ker. János

Molnár János

Molnár János

Molnár János (müllersheimi)

Molnár János

Molnár János

Molnár János

Molnár János (meszlényi)

Molnár János

Molnár János (adorjánházi)

Molnár János (vajkai)

Molnár János (sepsi-nagy-baczoni)

Molnár János (de Kovachich)

Molnár János (alsó-csernátoni)

Molnár Nep. János

Molnár János

Molnár János

Molnár János

Molnár János

Molnár Jeanette

Molnár Jenő

Molnár Jenő

Molnár Jenő

Molnár Józefin

Molnárné (nagyalásonyi Barcza) Jozefa

Molnár József

Molnár József

Molnár József (müllersheimi)

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár József

Molnár Józsiás

Molnár Károly

Molnár Károly

Molnár Károly

Molnár Károly

Molnár Károly

Molnár Lajos

Molnár Lajos

Molnár Lajos (idősb)

Molnár Lajos

Molnár Lajos

Molnár Lajos

Molnár Lajos

Molnár Lajos

Molnár László

Molnár László

Molnár László

Molnár László

Molnár Lőrincz

Molnár Mária

Molnár Márton

Molnár Márton

Molnár Mihály

Molnár Mór

Molnár Nándor

Molnár Nándorné

Molnár Pál (etelkavári)

Molnár Pál

Molnár Pál

Molnár Pál

Molnár Pál

Molnár Péter (zérczi)

Molnár Rezső

Molnár Rudolf

Molnár Sámuel (agyagosi)

Molnár Sámuel

Molnár Sámuel (agyagosi)

Molnár Samu Pál (szentgáli)

Molnár Sándor (fel-apáthi)

Molnár Sándor

Molnár Sándor Albert

Molnár Sándor

Molnár (Dezső) Szulpicz

Molnár Titus János

Molnár Vid Bertalan

Molnár Viktor (kaposi idősb)

Molnár Viktor

Molnár Viktor (kaposi)

Molnár Vincze

Molnár Zsigmond (csernátoni)

Molnárfy József

Molnos Dávid (nagy-ajtai)

Molschani Mátyás

Moltke Lipót Miksa

Monacis Lőrincz (de)

Monai János

Monai József

Monaki Pál

Monasevics András

Monau (Monavius) Frigyes

Moncovicenus Márton

Monedulatus

Mondok Antal

Monetarius István

Monos Tamás

Monostori Károly

Monoszlói András

Monsperger András

Monstriberg (Szepes-szombati) Bertalan

Montan György

Montedegoi Albert Ferencz

Monyák József (felső-zubriczi)

Monyák Viktor

Moór Anna (alsó-őri)

Moor Emil

Moor Gyula

Mór (szent)

Mor Jenő (Victor), sunnegi és morbergi lovag

Móra István

Morágyi István

Morán Fülöp

Mórász Antal

Mórász István (nagy-mátyási)

Moraucsik András

Moravcsik Ernő Emil

Moravcsik Géza

Moravcsik Gyula

Moravcsik Gyuláné (Vladár Boriska)

Moravcsik István

Moravcsik Mihály

Moravcsik Samu

Moravek János

Moravitz Mátyás

Mordax Jakab

Mordax (Lichtenberg) Wolfgang

Moré (Hermolaus) György

Morelli Károly

Mórfy Zsigmond, családi nevén Weisz

Morgenstern A

Morgenstern Gusztáv

Morgenstern Gyula

Morgenstern Henrik

Morgenstern J

Morgenstern Mihály

Morhardt György

Móricz Aladár

Móricz Antal (técsői)

Móricz Gyula (váradi és sepsi-szentgyörgyi)

Móricz József

Móricz Károly

Móricz Károly (técsői)

Móricz Károly (sepsi-szent-györgyi)

Móricz Pál (móriczhidai és medgyesi)

Móricz Pál (ifjabb)

Morländer Mór (családi nevén Engländer)

Morlin Emil (szent-imrei)

Moro Ferencz

Moró Ignácz

Moro István

Mórocz Emilián (Pál)

Mórocz Ferencz (martosi)

Morócz István (martosi)

Morócz Jenő

Mórotz Kálmán

Morócza Dániel (vámosi)

Morovis Márton

Morres Ede

Morres Vilmos

Mortenson Ede

Morva Miklós

Morva Rezső

Morvay Ákos (alsó-draskóczi)

Morvay Béla

Morvay Ferencz

Morvay Győző

Morvay Gyula

Morvay János (alsó-draskóczi)

Morvay Károly

Morvay Lipót (alsó-draskóczi)

Morvay Pál (alsó-draskóczi)

Morvay (Jakubchich) Ráfael (Rudolf)

Morvay Zoltán (alsó-draskóczi)

Morzsányi Károly

Morzsányi Sándor

Mósa László (sáros-berkeszi)

Mosánszky Győző

Mosbrugger Ferencz

Moscovitz Iván (zempléni)

Moscovitz Móricz (zempléni)

Mosdóssy Imre

Mosdósy József

Mosel Antal (museli)

Moser (Paula) Francziska

Moser Ignácz

Móser János

Moser J

Moser József

Moses Mihály

Moshammer Károly

Moskovitz Ignácz

Moskovitz Iván és Móricz

Moskovits Jakab

Moskovitsch Lajos (zempléni)

Moskovits Miklós

Moslehner Mihály János

Mosolygó Adorján (Lambert)

Mosolygó Sándor

Mosonyi Mihály

Mosoray Antal (mosori)

Mossóczy Gábor Mihály

Mossóczy Mihály

Mossóczi Zakariás

Motesiczky Antal (felső-motesiczi)

Motesiczky György (felső-motesiczi)

Móth Endre

Motossényi Raymund (Ferencz)

Mótusz Géza (alsó-rasztokai)

Motuz Mátyás (alsó-rasztokai)

Mótyán Vilmos

Moussong Géza

Moyses István

Moyzses Mihály (Kis-kunsági)

Mózes András

Mózes Imre

Mozgay Sámuel

Mozog István

Mózsa

Mozsár József

Mózses (Erdős) János

Mozsolics (Milos) István

Möckel János Mihály

Möckel Keresztély

Möckesch Frigyes

Möckesch János Mihály

Möckesch Márton Sámuel

Möckesch Viktor

Möes Móricz

Möhling János

Möller Dániel

Mös

Mösch

Mösz

Möszl Lajos

Mrakitch Antal

Mraovich Sándor

Mráz Elek

Mráz Ferencz

Mráz Gusztáv

Mráz Lajos

Mráz Mihály

Mráz Mór

Mrazovics Ábrahám

Mudran János

Mudrány Márton

Mudrányi János Jakab

Mudron Mihály

Mudrony Pál

Mudrony Soma

Muehr Ferdinánd József

Mueller H. Otto

Muenich Mihály

Muessert Kristóf

Mueszer Sámuel

Muglen Henrik

Muhich Pál

Muhoray András

Mujkos

Mukenhuber Fülöp

Mukits Ernő

Mukits Simeon

Mukits Simon

Mulai Konstantin (Antal)

Mulich György

Mumhárt Dániel

Munk Jakab

Munk Manó

Munkács Izsák

Munkácsi Bernát

Munkácsy Dániel

Munkácsy Elek

Munkácsi János

Munkácsy János

Munkátsy János

Munkácsy Kálmán

Munkácsy Mihály

Munkátsy Mihály

Munkátsy Miklós

Munkácsy (Gaidler) Pál

Munkácsy Sándor (derczeni)

Munkácsy Sándor

Munkás (Miavecz) László

Munkay János

Munkay József

Munteanu Gábor

Muntean György Salamon

Muntean István

Munteanu János

Muntean Joakim

Munteanu Pap Lukács

Muntureanu Hrabovszky Julia

Munyai Antal Lajos

Murai Henrik

Murai János András

Murai Károly, családi nevén Kovács László

Murajda F. Nándor

Muraközy Károly

Muraközi Dus Márton

Muraltus János

Muranszky András

Murányi Ármin

Murányi Ernő

Murányi Ignácz

Murányi Kornélia

Murányi F. Sándor

Murányi Zsigmond

Murányi Zsigmondné Lefèvre Terézia

Muresan (Muresianu) András

Muresianu Aurél

Muresianu Jakab

Muresianu Jakab

Murgács János

Murgu Euthim

Murinyi Endre

Murmann Ágost

Murmann Károly

Musay Gergely

Musculus Farkas

Musicki Bránko

Musicki Luczián (Lukács)

Muskatirovics János

Muskó Sándor

Muskovich János

Muskulus Farkas

Muslay Antal (boros-jenői)

Muslay Sándor (boros-jenői)

Musnai Károly

Musnai Mihály

Mustó Gusztáv

Muszely Károly

Muszka Antal

Muszka Miklós

Muszkalay Tivadar

Musztyánovics István

Mutschenbacher Alajos

Mutschenbacher Béla

Mutschenbacher Gyula

Mutschenbacher Viktor

Muttnyánszky Béla

Mutz Sebestény

Muyszer János

Muzslay Antal

Muzslai János (családi nevén Kampis János)

Muzslay Sándor

Muzsnai Károly

Muzsnai Mihály

Muzsnai Pál

Mücke Ágoston

Müehr Ferdinand József

Müglin (Mügeln) Henrik

Mühle Vilmos

Mühlhoffer József

Mükisch István András

Mülek Lajos

Müller Adolf

Müller Adolf

Müller Ágoston Ernő

Müller András

Müller Bernát

Müller (Xaver) Ferencz

Müller Ferencz József, (reicheinsteini báró)

Müller Frigyes

Müller (János) Godofréd

Müller György

Müller György Ede

Müller György Frigyes

Müller Gyula

Müller Henrik

Müller Henrik

Müller Hugó (mühlwerthi)

Müller Ignácz

Müller Izidor

Müller Jakab Aurél

Müller Jakab

Müller János

Müller János

Müller János Gottlieb

Müller János

Müller János

Müller János

Müller József

Müller József Antal

Müller József

Müller József

Müller József

Müller Kálmán

Müller Károly

Müller Károly

Müller Károly

Müller Károly

Müller Lajos

Müller J. Loránd

Müller Marczel

Müller Mária Anna

Müller Mihály József

Müller Mihály Traugott

Müller Miklóš

Müller Ottó, Hermann

Müller Ottó

Müller Ottó

Müller Pál

Müller Rudolf Mátyás

Müller Sámuel Jakab

Müller Sámuel

Müller Sebestyén

Müller Teréz

Müller Tódor

Müller Vilmos

Müller Vilmos

Müller-Guttenbrunn Ádám

Müllner Ignácz

Müllner Mátyás

Münch Fülöp Sámuel

Münich Mihály

Münnich Adolf (jánosvölgyi)

Münnich Aurél

Münnich Sándor

Münster Antal Hermann Fülöp

Münster Tivadar

Müntzer Farkas

Müntzer Fülöp Antal Herman

Münz Moizes

Myátovich János

Mykwlyth Miklós

Mylius Bertalan Farkas

Mylius János

Mylius János Frigyes

Myskovszky Viktor

Mysz Ede

Mysz Márton

Mytrak Sándor

Kezdőlap