Kezdőlap

N, NY

Nabiach György

Nabinger Neméz (József)

Nábráczky Sándor

Nachtigal Jakab

Nachtmann Jakab

Nacinovich Hermann

Nácz József

Nádai Gyula

Nadányi Emil

Nadányi Imre (kőrös-nadányi)

Nadányi János (kőrös-nadányi)

Nádas Mihály, családi nevén Neumann Miksa

Nádasdy Boldizsár

Nádasdi Demeter

Nádasdy Ferencz (nádasdi gróf)

Nádasdy (Paulai) Ferencz (nádasdi gróf, Fogarasföld örökös ura)

Nádasdy Ferencz (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasdy Lipót (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasdy Mihály (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasdy Mihály (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasdy Pál (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasdy Tamás (nádasdi és fogarasföldi báró)

Nádasdy Tamás (nádasdi és fogarasföldi gróf)

Nádasi János

Nádaskai András

Nádaskay Béla (nádaskai)

Nádaskaj Dániel

Nádaskay József

Nádaskay Lajos (nádaskai)

Náday Ferencz (családi nevén Ujhelyi Nauratyill)

Nadenitsch Domokos

Nádherny Károly

Nadler Ferencz

Nádor Gyula

Nádor Gyula

Nádor Lajos

Nádory Nándor

Nádosy István (nádasi)

Nádosy Sándor (nádasi)

Nádudvari K. András

Nádudvari Béla

Nádudvari Beniamin

Nádudvari Elek

Nádudvari (Szabó) Gergely

Nádudvari K. Gergely

Nádudvari P. Mihály

Nádudvari Péter

Nádudvari Sámuel

Nagel Arnold

Nagel Emil

Nagel I

Nagel Junius

Nagel Móricz

Nagórski Bodógnő

Nagórski Henrik

Nagy A. G

Nagy Ábrahám

Nagy Aladár (felső-győri)

Nagy Alajos

Nagy Alajos

Nagy Albert (szindi)

Nagy Albert

Nagy Albino

Nagy András (péli)

Nagy András

Nagy András

Nagy Antal

Nagy Antal

Nagy Antal (dadai)

Nagy Antal (alsó-szopori)

Nagy Antal

Nagy Antal

Nagy Antal

Nagy Áron

Nagy Áron

Nagy Bálint

Nagy Barna

Nagy Barna

Nagy Béla

Nagy Béla

Nagy Béla

Nagy Béla I

Nagy Béla

Nagy Béla

Nagy Benedek

Nagy Benedek (vásárhelyi)

Nagy Benedek

Nagy Benő (kulini)

Nagy Benő

Nagy Béni

Nagy Boldizsár (felső-büki)

Nagy Dániel

Nagy Dániel (K.)

Nagy Dénes

Nagy Dezső

Nagy Dezső

Nagy Elek (káli)

Nagy Elek (alsó-szopori)

Nagy Elek

Nagy Elek

Nagy Elek (losonczi)

Nagy Elek

Nagy Elek, ifj

Nagy Endre

Nagy Endre

Nagy Endre

Nagy Ernő (felső-eőri)

Nagy Ernő (K.)

Nagy Ernő

Nagy Ferdinand (Nándor)

Nagy (Szabó) Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz, (vályi)

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz (ürögdi)

Nagy Ferencz (nyiri)

Nagy Ferencz (hegyaljai)

Nagy Ferencz (eötevényi)

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz

Nagy Ferencz (verseghi)

Nagy Ferencz

Nagy Fortunatus

Nagy Gábor

Nagy Gábor

Nagy Gábor

Nagy Gábor (tokaji)

Nagy Gáspár

Nagy Gáspár (pathi)

Nagy Gedeon (tolcsvai)

Nagy Gergely

Nagy Gergely

Nagy Gergely (szotyori)

Nagy Géza

Nagy Géza

Nagy Géza

Nagy Gizella

Nagy Gusztáv (peremartoni)

Nagy Gusztáv

Nagy György

Nagy György (öttevényi)

Nagy György (nagy-ajtai)

Nagy György János

Nagy György, (köpeczi)

Nagy György

Nagy György

Nagy György

Nagy György

Nagy György, ifj

Nagy Győző

Nagy Gyula

Nagy Gyula (tasnádi)

Nagy Gyula

Nagy Gyula

Nagy Gyula

Nagy Gyula

Nagy Idus

Nagy Ignácz (séllyei)

Nagy Ignácz

Nagy Ignácz

Nagy J. Ignácz

Nagy Ignácz

Nagy Ignácz

Nagy Imre

Nagy Imre (csécsi)

Nagy Imre

Nagy Imre (csányi)

Nagy (Gulyás) Imre

Nagy Imre (csik-szent-léleki)

Nagy Imre (alsó-szopori)

Nagy Imre

Nagy Imre

Nagy Imre

Nagy Imre (regéczi)

Nagy Imre (T.)

Nagy Imre Károly

Nagy Imre (branyicskai)

Nagy Irma

Nagy István (szentgyörgyi)

Nagy István (szőnyi)

Nagy István (azari)

Nagy István

Nagy István

Nagy István (szerencsi)

Nagy István (debreczeni)

Nagy István (zámolyi)

Nagy István

Nagy István (csányi)

Nagy István

Nagy István (hidaskürti)

Nagy István (felső-büki)

Nagy István

Nagy István

Nagy István

Nagy István

Nagy Iván (felső-győri)

Nagy Jakab (harsányi)

Nagy János

Nagy János

Nagy János

Nagy Ker. János

Nagy János György

Nagy János (mesterházi)

Nagy János

Nagy János (némethi)

Nagy János

Nagy János

Nagy János

Nagy János

Nagy János

Nagy János (szotyori)

Nagy János

Nagy Jani

Nagy János (várfalvi)

Nagy János (nagy-magyari)

Nagy János

Nagy János

Nagy János

Nagy (Nepomuki) János

Nagy (Berze) János

Nagy János (turi)

Nagy János

Nagy Jenő

Nagy Jenő

Nagy Józsa

Nagy József

Nagy József

Nagy József

Nagy József (tasnádi)

Nagy (Levél) József, idősb

Nagy József

Nagy (Tóth) József

Nagy József

Nagy József (alsó-szopori)

Nagy József

Nagy József

Nagy (Chrenóczy-) József

Nagy József

Nagy József (szotyori)

Nagy József

Nagy József

Nagy József

Nagy József

Nagy József

Nagy Kálmán (árvai)

Nagy Kálmán

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy (Pathy) Károly

Nagy Károly

Nagy Károly (szotyori)

Nagy Károly

Nagy Károly (endrédi)

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Károly

Nagy Kornélia (Seper Lászlóné)

Nagy Lajos (felső-büki)

Nagy Lajos

Nagy Lajos (nyári)

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos (tokaji)

Nagy Lajos (gálfalvi)

Nagy Lajos

Nagy (Hajdu) Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos (ráczkevi)

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos (árvátfalvi)

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos (sassi)

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy Lajos

Nagy (Soltész) Lajos

Nagy László (perecsényi)

Nagy László (branyicskai)

Nagy László (alsó-szopori báró)

Nagy László (bokszegi)

Nagy László

Nagy László

Nagy László

Nagy László

Nagy László

Nagy László (lázári)

Nagy László

Nagy László (nagy-flórisi)

Nagy Lázár

Nagy Leopold

Nagy Leopold (branyicskai)

Nagy Margit

Nagyné (Karay) Mária

Nagyné-Farkas Mariska

Nagy (Borosnyai) Márton

Nagy Márton

Nagy Márton

Nagy Máté

Nagy (Bánkai) Mátyás

Nagy Menyhért

Nagy Mihály (komádi)

Nagy Mihály, (abrudbányai)

Nagy Mihály

Nagy Mihály

Nagy Mihály (psenyeczki)

Nagy Mihály

Nagy Mihály (sarkadi)

Nagy Mihály

Nagy Mihály

Nagy Miklós (csécsi)

Nagy Miklós

Nagy Miklós

Nagy Miklós (ürögdi)

Nagy Miklós (kövendi)

Nagy Miklós

Nagy Miklós

Nagy Miklós

Nagy Mira (Bodonyi Zsuzsánna)

Nagy Mór (branyicskai)

Nagy Mózes (esztelneki)

Nagy Nándor

Nagy Norbert István

Nagy Olivér (eöttevényi)

Nagy Pál (borosnyai)

Nagy Pál (beregszászi)

Nagy Pál

Nagy Pál (alsó-szopori)

Nagy Pál

Nagy Pál (felső-büki)

Nagy Pál (szőkefalvi)

Nagy Pál

Nagy Pál (fogarasi)

Nagy Pál (vályi)

Nagy Pál (felső-vályi)

Nagy Pál

Nagy Pál

Nagy Péter

Nagy Péter

Nagy Péter

Nagy Péter (István)

Nagy Péter

Nagy Piroska

Nagy R. H

Nagy Rochus

Nagy Sámuel

Nagy Sámuel

Nagy Sámuel (pathi)

Nagy Sámuel (dálnoki)

Nagy Sámuel

Nagy Sámuel (K.)

Nagy Sámuel (radnótfái)

Nagy Sándor (dési)

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor (psenyeczki)

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor (szegedi)

Nagy Sándor

Nagy Sándor (Sz.)

Nagy Sándor (nagyrévi)

Nagy Sándor (kereki)

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor (szentesi)

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor (galánthai)

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy (Hajdu) Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor (debreczeni)

Nagy Sándorné (Szücs Rebeka)

Nagy Sarolta (rápolti), okányi Szlávy Miklósné

Nagy Soma

Nagy Tamás

Nagy Tamás (kövendi)

Nagy Tekla

Nagy Teréz

Nagy Titusz

Nagy Vilmos (alsó-szopori)

Nagy Vincze

Nagy Virgil

Nagy Zoltán (tasnádi)

Nagy Z

Nagy Zoltán (aldobolyi)

Nagy Zsigmond (borosnyai)

Nagy Zsigmond

Nagy Zsigmond (bélteki)

Nagy Zsigmond (kisfaludi)

Nagy Zsigmond (vecsei)

Nagy Zsigmond

Nagy-Almási (Pastoris) Márton

Nagy-Ari Benedek

Nagy-Ari József

Nagy-Bánkai Mátyás

Nagy-Bányai P. István

Nagy-Enyedi Frencz

Nagyfalvi Gergely

Nagyfejeő Mihály

Nagy-Fileki Sándor (szucsáki)

Nagy-Idai Mihály

Nagy-Ölvedy Károly

Nagy-Rácz György (kupai)

Nagy-Radnótfái Zsigmond

Nagy-Solymosi Mihály

Nagy Szabó Ferencz (marosvásárhelyi)

Nagy-Szabó Ignácz

Nagyszapi A. Károly

Nagyszeghi András

Nagyszigethi Kálmán

Nagy-Szombathi György

Nagy-Szombati Izsák (Ájzek Tirnau)

Nagy-Szölösi Mihály

Nagyvárady Mira (özv. Makovinyi Ernőné, nagyváradi Fekete Mária)

Nagy-Váti János

Nagyváthy János

Nagyváthy Kálmán

Nagyvendégi Elek

Náhlik Henrik (Lajos)

Nahlik János

Nais (Ker.) János

Najmajer Ignácz

Najmájer Mária

Nákó Kálmán gróf (nagy-szent-miklósi)

Naláczy István (naláczi báró)

Naláczi József (naláczi báró)

Naldius (Naldi)

Naményi István

Naményi Lajos

Namer Alajos

Namer Antal

Nánási Lovász András

Nánási Lovász András

Nánásy Beniamin

Nánási P. Gábor

Nánási Fodor Gerzson

Nánássy Ignácz (kiskarandi)

Nánási Lovász István

Nánási István

Nánási János

Nánási Lovász József

Nánássy Lajos

Nánássy Lajos

Nánási Lovász Mihály

Nánási Lovász Mihály

Nánási N. Miklós

Nánássy Ödön

Nánay S

Nándory Mátyás (nándori)

Náni Domokos

Naprágyi Demeter (naprágyi)

Náray Antal (nárai)

Náray Dávid

Náray Dezső

Náray György

Náray Imre (nárai)

Náray Iván

Náray János

Náray József

Náray Talamér (nárai)

Narcis Ferdinand György

Nasch Fülöp

Naschér Simon

Naszády József

Nászai Mór

Naszál Jenő

Naszályi István

Naszályi (Szász) János

Naszluhácz Lajos

Naszluhácz Ödön

Naszvady Ádám (gútori)

Nátafalussy Kornél (nátafalvi)

Nathanael C. C

Nátly József

Natonek Dezső

Natonek József

Natorp Tivadar

Natosevics György

Natterer Konrád

Nátz József

Nautilus

Navarra József

Návay Aladár (földeáki)

Návay Lajos (földeáki, ifjabb)

Návay Tamás (földeáki)

Návay Tivadar

Navratil Ákos (szalóki)

Navratil Imre (szalóki)

Neckel Dániel (német-prónai)

Neckesch (Nekesch) András

Nécsey István

Nedbal Fr. Ignácz

Nedeczei Antal

Nedeczey János

Nedeczky András (nedeczei)

Nedeczky Elek (nedeczei)

Nedeczky Ferencz (nedeczei)

Nedeczky Gáspár (nedeczei és lábatlani)

Nedeczky Gáspár (nedeczei és lábatlani)

Nedeczki István (nedeczei)

Nedeczky István (nedeczei)

Nedeczky István Károly (nedeczei)

Nedeczky István (nedeczei)

Nedeczky János (nedeczei)

Nedeczky Jenő (nedeczei)

Nedeczky Károly (nedeczei)

Nedeczky László (nedeczei)

Nedeczky Sándor (duna-nedeczei és lábatlani)

Nedeczky Tamás (nedeczei)

Nedeljkovics István

Nedelko Döme (Demeter)

Nedics Bono (tolisanini)

Nedics Márton

Nedolyi János

Nedomansky Ferencz

Neff Felix

Neff János Frigyes

Negedly János

Negovetich Artur

Negrutiu (Fekete) János

Negrutiu (Fekete) Miklós

Negyedes Pál

Négyesy László

Nehéz Imre

Nehéz Károly

Nehr Loránt

Nehrebeczky György

Nehrer Antal Ede

Neichel Ferencz

Neichel Károly

Neideck György

Neidel Kristóf

Neidel Pál

Neier A

Neiger Sándor

Neistius Keresztély

Neiszer György

Nejedli J. J

Nejedly József

Nékám Lajos Sándor

Nékám Sándor

Nekesch András

Nekesch Dániel

Neklam K

Nekrep János (de Deo)

Nekula Gyula

Nell Ráfael (nellenbergi és damenackeri), cseh lovag

Némai József

Némai József

Nemcsák János

Nemcsényi Adolf

Nemcsics Antal

Nemcsik János

Nemecskay István

Nemecz Ferencz

Némedy Imre

Némedi István K

Némedy Jenő (némedi)

Némedy József

Nemegyei János Miklós (nemegyei)

Neményi Ambrus

Neményi Dezső

Neményi Imre

Nemes Albert

Nemes Amalia (gróf Nemes Gáborné)

Nemes András

Nemes Antal

Nemes Antal

Nemes (Nyácsik) Béla

Nemes Benjamin

Nemes Ede

Nemes Elek

Nemes D. Felix

Nemes Ferencz (hidvégi gróf)

Nemes Ferencz

Nemes György

Nemes György

Nemes Imre

Nemes István

Nemes János (hidvégi idősb)

Nemes József

Nemes József

Nemes Károly

Nemes Lajos

Nemes László

Nemes Menyhért

Nemes Mihály

Nemes Nándor (hidvégi gróf)

Nemes Ödön (ribiczei)

Nemes (Literáti) Sámuel

Nemess Sándor (szent-györgy-völgyei)

Nemes Sándor

Nemes Sándor

Nemes Soma

Nemes Tivadar

Nemes Vincze (hidvégi gróf)

Nemes-Bikki Felix

Nemeskey Andor

Nemesovics Antal

Nemessányi János

Nemessányi Károly

Nemessányi Samu

Nemesszeghy Endre (nemesszeghi)

Nemesszeghy István (nemesszeghi)

Nemesszeghy Kálmán (nemesszeghi)

Németh A

Németh Ádám

Németh Albert (dömötöri)

Németh Ambrus (Géza)

Németh Antal

Németh Antal Károly

Németh Antal

Németh Antal (bejczi)

Németh Béla

Németh Béla

Német Béla

Német Dániel

Németh Endre

Németh Engelbert

Németh Ferencz

Németh Ferencz

Németh Gy. Gábor

Németh Gábor

Németh Gellért

Németh Gergely

Németh György (dömötöri)

Németh Gyula Kálmán

Németh Gyula

Németh Ignácz

Németh Ignácz

Németh Ignácz (ketyei)

Németh Imre (nyéki)

Németh Imre Gellért

Németh István

Németh János

Németh János

Németh János (Szentirmay Elemér)

Németh János

Németh János

Németh József

Németh József

Németh József

Németh József (kanyári)

Német Károly

Németh Károly

Német Károly

Németh Lajos

Németh Lajos

Német (Deutsch) Lajos

Németh László

Németh László

Német Lipót

Németh Melanie

Német Mihály

Németh Ödön

Németh Pál

Németh Pál

Németh Péter

Németh Péter

Németh Péter (dömötöri)

Németh Péter (dömötöri)

Németh Rudolf, (bejczi)

Németh Sándor

Németh Sándor

Németh Sándor

Németh Viktor

Németh Vilmos (Mihály)

Németh Zsuzsánna (Wigandné)

Németi András

Némethy András László (némethi)

Némethy Emil

Némethy Emma

Némethy Ernő

Németi Ferencz

Némethy Ferencz

Némethy Ferencz

Némethi Géza

Némethy György

Némethy Gyula

Németi Imre

Némethy Imre

Némethy (Pap) István

Némethy Jakab

Németi János

Némethy József

Némethy József

Némethy Kálmán

Némäti Kálmán

Némethy Károly

Némethy Károly

Némethy Károly

Némethy Lajos (ujfalusi)

Némethy Lajos

Némethy Lajos (némethi)

Némethi Mihály

Némethi Mihály

Némethy Miklós

Németi Pál

Némethy Pál

Némethi Sámuel

Némethi Sámuel

Némethy Samu

Némethy Samu

Némethszeghy Ignácz (almási)

Némethszeghy István (almási)

Németországi bold. János (B. Joannes Teutonicus)

Nemetz József János

Nemoian János

Nemsovai László

Nendtvich Gusztáv (cserkuti)

Nendtvich Károly Miksa (cserkuti)

Nendtvich Tamás

Nenner Frigyes

Neoscovi Mihály

Népessy Károly

Nepomucky József

Nera Dániel

Nérei Ödön

Nerodoli János

Nesko Gyula (littmanovai)

Neskovics Athanáz

Neskula Ferencz

Nesnera Aladár

Nessi Pál

Nestor Szilveszter

Nestorovits C

Nestorovics Strefanovics Uros

Neszkovics Ádám

Neszmély Artur

Neszveda István

Neszveda Tamás

Néthy Jean de

Netoliczka Ágoston

Netoliczka Jenő

Netoliczka Oszkár Ferencz József

Neubauer Adolf

Neubauer Ferencz

Neubauer János

Neubauer János

Neuberger István

Neubürger Frigyes

Neudeck Gyula

Neudörfer Ignácz

Neugebauer József

Neugebauer László (aszódi)

Neugeboren Dániel György

Neugeboren Emil Gyula

Neugeboren Emil Gyula Gusztáv

Neugeboren Henrik

Neugeboren János Lajos

Neugeboren Károly

Neuhausz Malvin

Neuhauser Ferencz

Neuhauser Ferencz

Neuheller János Jakab

Neuhold János Jakab

Neuländer Manó

Neumann Ármin

Neumann Ármin

Neumann Ede

Neumann Ferdinand

Neumann Hermann

Neumann József

Neumann József

Neumann Károly

Neumann Károly (gárdonyi)

Neumann Lajos

Neumann Miksa

Neumann Mózes Sámuel

Neumann Salamon A

Neumann Sámuel

Neumann Samu

Neumann Sándor (ifjabb)

Neumann Soma

Neumann Szigfried

Neumann William

Neumann Vilmos (alias Farkas Ujassi)

Neumann Vilmos

Neumann Vilmos

Neumann Zsigmond

Neumayer (Kornél) Dezső

Neumayr János

Neumayr Lipót

Neumeister Rudolf

Neunachbar Pál

Neupauer János

Neuschel Tamás

Neuschlosz Ödön

Neuschloss Tivadar

Neusiedler (Newsidler) János

Neusiedler János

Neussel (Splenyi) Illés

Neustadt Adolf

Neustädter János Károly

Neustädter Márton

Neustädter Mihály Gottlieb

Neuwirth E. Adolf

Neuwirth Ferencz

Névery Sándor

Névy László (Antal)

Névy Zoltán

Newsidler János

Ney Béla (pilisi)

Ney Dániel

Ney Ferencz (pilisi)

Ney Ferencz

Ney József

Neymayr Ferencz

Niameszny Mihály (almánfalvai)

Niceforu G. E

Niciphor János

Nickel József

Nickel Zsigmond

Nicletzius Sámuel

Nicolaus de Mirabilibus

Nicoletti András Leopold

Nicoletti Károly Romuald József

Nicolics Aristid sat

Nicolich Sándor

Nicora János

Niczky Kristóf, (niczki gróf)

Niczky-Tarnóczy Malvina grófnő

Niczky Sándor (niczki)

Niedermann Gyula

Niedermann József

Niedermayer Ádám

Niedermayer Tóbiás

Niederrist József

Niemandz Vilmos

Niembsch (Edler von Strehlenau) Miklós

Nieper Keresztély

Nieszner István

Niger (Schwartz) Péter

Nigrini Jónás

Nigrini Miklós

Nigrini Sámuel

Nigris Emma

Nigris Justus

Nikel Zsigmond

Nikelszky Géza

Nikházy Géza

Nikházy László

Nikkel Illés

Nikl Sándor

Nikléczi Sámuel

Nikolényi István

Nikolényi József

Nikolics Aristid

Nikolics Atanáz

Nikolics Döme

Nikolics Fedor (rudnai báró)

Nikolics Gábor

Nikolics Gergely A

Nikolics Ignácz

Nikolics Izidor

Nikolics Lázár

Nikolics Miron

Nikolics Pál

Nikolics Sándor (rudnai)

Nikolics Sándor

Nikolics Sándor

Nilvan Miklós

Nimethi István

Nimez N. János

Ninity Sakrak György

Nisnyánszky Menyhért

Niszl József

Nith János (Norbert)

Nitsch Antal

Nitsch Károly Dániel

Nitschmann-Coryli Sámuel

Nittray Gábor

Nittray Mátyás

Noák Moyses (vajda-hunyadi)

Nobel József

Nobl József

Noë Vilmos

Nogáll Janka

Nogáll János

Nogall Károly

Nogáll László

Nogel István

Nogel István

Nogely István

Nográdi B(ajomi) Benedek

Nográdi B(ajomi) István

Nógrádi Jenő

Nógrádi László

Nográdi Mátyás

Noisser Richard

Nónay Dezső

Nolly Kristóf

Nopcsa Elek (felső-szilvási báró)

Nopcsa Elek (felső-szilvási báró)

Nopcsa Ferencz (felső-szilvási báró)

Nopcsa Ferencz (felső-szilvási báró)

Nostitzius (Ker.) János

Nostitius Zsigmond

Nosz Gusztáv

Nosz Gyula

Noszág János

Noszák Timót (írói néven Nezabudov)

Noszkó Alajos

Noszky József

Noszlopy Antal (noszlopi)

Noszlopy Antal (noszlopi)

Noszlopy Constantia (noszlopi)

Noszlopy Ignácz (noszlopi)

Noszlopy Kálmán (noszlopi)

Noszlopy Sándor (noszlopi)

Noszlopy Tivadar (noszlopi)

Noszlopy Zsigmond (noszlopi)

Notter Antal

Novac Soranul Mózes

Nováczky András

Novák Antal

Novák Antal Róbert

Novák Antal

Novák Antal Viktor

Novák Antal

Novák Antal

Novák Béla

Novák Béla

Novák Bertalan

Novák Chrysoston (János)

Novák Dániel

Novák Ede György

Novák Endre

Novák Gergely

Novák György

Novák Imre

Novák István

Novák István

Novák János

Novák József

Novák József István

Novák József

Novák József

Novák Lajos

Novák Lajos

Novák Lajos

Novák László

Novák László

Novák Márton

Novák Mihály

Novák Miklós

Novák Ödön (Ármin)

Novák Pál Ferdinand

Novák Pál Sámuel

Novák Péter

Novák Péter

Novák Sámuel

Novák Sándor Ágoston

Novák Sándor

Novák Sándor

Novák (Antal) Viktor

Novakovich Dénes

Novakovics István

Novákovits Izidor

Nováky József

Novalé F. V

Novelly József István

Novics Joksim (otocsáni)

Novich József

Novinsky Szevér

Novitzky N. László

Novobaczky Ferencz

Novobátzky Károly

Novoszel János

Novoszelich József

Novoth István

Novotha István

Novotny Ferencz

Novotny Frigyes

Novotny Honorius

Novotny Lajos

Novotny Lajosné (Horovicz Szeréna)

Novotny Mátyás

Novotny (Sándor) Alfonz

Nozdroviczky Jenő (nozdroviczi)

Nozdroviczky Miklós

Nömisch Ferencz Seraph

Nösner (Schwarz) Simon

Nuber Sándor

Nunkovics Antal

Nunkovich József

Nuricsán József

Nuritsán Kristóf

Nussbächer Frigyes

Nussbacher György

Nussbächer Károly

Nusz József

Nuszbek Sándor

Nuszer Lajos

Nuth Ferencz Antal

Nyácsik Béla

Nyácsik Endre

Nyárády Aladár

Nyárády László (toldalagi)

Nyáry Albert (nyáregyházi báró)

Nyáry Albert (nyáregyházi báró)

Nyáry Antal (bedeghi gróf)

Nyáry Antal (nyáregyházi báró)

Nyáry Béla (nyáregyházi báró)

Nyári Bernárd (bedeghi)

Nyári Ferencz (bedeghi báró)

Nyári Ferencz

Nyáry Ferencz (nyáregyházi)

Nyáry Gyula (nyáregyházi báró)

Nyáry Jenő (nyáregyházi báró)

Nyáry József

Nyári Krisztina (bedegi, Eszterházy Miklós gróf nádor neje)

Nyári László

Nyáry Pál (nyáregyházi)

Nyáry Péter

Nyáry Rudolf (bedeghi gróf)

Nyári Sándor

Nyáry Simon (bedeghi és berencsi gróf)

Nyás Dömötör

Nyegre László

Nyéky Vörös Mátyás és Mihály

Nyéky (Szőke) Pál

Nyéky Pál

Nyérő Mihály

Nyeviczkey Antal

Nyeviczkey Kristóf

Nyicske

Nyikora József

Nyikos János

Nyikos Mihály

Nyilas István

Nyilas Mihály

Nyilas Samu

Nyilassy Károly

Nyilasi Rajmund

Nyirák Ede

Nyirák Ignácz

Nyirák Lajos

Nyirák Sándor

Nyiredy Géza

Nyiri Elek

Nyiri Ferencz

Nyiri István

Nyiri (Czeglédi) János

Nyiri Károly

Nyiri Klára

Nyiri Péter

Nyirkállai Tamás

Nyirő Ádám

Nyirő Gábor

Nyirő Sándor

Nyíry István

Nyiry Klára

Nyiry Lajos

Nyiry Ödön

Nyitrai Gábor

Nyitray József

Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz

Nyitske Alajos

Nyizsnyay Gusztáv (családi neve Nyizsnyánszky)

Nyizsnyay Iván (családi neve Nyizsnyánszky)

Nyizsnyánzsky Menyhért Ignácz

Nyujtó Pál

Nyulas Ferencz

Nyulassy Antal (Ignácz)

Nyulászi János

Nyürő Zsigmond

Kezdőlap