Kezdőlap

O

Obadich Márk

Obelcz József

Oberhauser Lajos

Obermayer András

Obermayer György

Obermayer Lajos

Obermüller Ignácz

Obermüller Lipót

Obernauer Antal

Obernyik József

Obernyik Károly

Obernyik László

Oberschall Adolf

Oberschall Pál

Oberster József

Obert Ferencz

Oberth János

Obholczer Ignácz

Obonyai János

Obradovics Dositheus (Demeter)

Obradovics Gergely

Occhievia Fülöp (családi nevén Lazirich)

Ochaba János

Ochernal Dániel

Ochs Vilmos

Ochsenfeld Vendel

Ockl Caecilián

Ocskay Alajos (Ocskói)

Ocskay Antal (ocskói)

Ocskay Ferencz, (ocskói báró)

Ocskay Gusztáv (ocskói)

Ocskay Károly (ocskói)

Ocskovszky Ágoston

Ocskovszky Ferencz

Ocskovszky János

Ocsovay Mátyás

Ocsovszky Ferencz Ágoston (előbb Ocskovszky)

Ocsovszky János

Ocsovszky Kázmér Ambrus

Ócsváry Ede

Ocsvay Árpád

Ocsvay Ferencz

Oderlitzky Antal

Oderszky Lajos

Odescalchi Arthur (szerémi herczeg)

Odescalchi Incze, (Erba herczege)

O'Donell grófné

Odor János

Odor Mihály

Odörfer Kristóf

Odrai N. János

Odry József (pacséri)

Odry Lehel (pacséri)

Oeconom Naum

Oeffner Ferencz

Oeffner József

Oehl Károly

Oelhofer Henrik G

O-Enyedi Sámuel

Oertel János Gottried

Oertel J

Oertel János Károly

Oertel János Zachariás

Oeser Keresztély (családi nevén Schröer Tóbiás Gottfried)

Oeser Teréz

Oesterreicher Ede

Oesterreicher Illés

Oesterreicher József Manes

Oettinger József

Offenbeck Frigyes

Ognyanovics Illés

Oheroly János

Ohrendi Simon

Okánik Cyrillus Márton

Okányi Pál

Okányik Lajos

Okl Caecilianus

Okolicsányi Elek (okolicsányi)

Okolicsányi György

Okolicsányi János (okolicsányi)

Okolicsányi János (okolicsányi)

Okolicsányi János (okolicsányi)

Okolicsányi József (okolicsányi)

Okolicsányi József (okolicsányi)

Okolicsányi László (okolicsányi)

Okolicsányi Mihály (okolicsányi)

Okolicsányi Pál (okolicsányi)

Okolicsányi Pál (okolicsányi)

Okolicsányi Sándor (okolicsányi)

Okolicsányi Zsigmond (okolicsányi)

Okolycznai János

Okrutzky Aurél

Okrutzky Ferencz

Okruczky Justinián (nemesokruti)

Oláh Béla

Oláh Béla

Oláh Dani

Oláh Gusztáv (landséri)

Oláh György

Oláh Gyula

Oláh János

Oláh (Illucz) János

Oláh József

Oláh Károly (tokaji és nánási)

Oláh Károly

Oláh Károly (tokaji és nánási)

Oláh László (landséri)

Oláh László

Oláh László (deésházi és szilágy-kereszturi)

Oláh Miklós

Oláh Miklós

Oláh Sándor (újfalvi)

Oláh Zoltán (nagyenyedi)

Oláhpataki Pál

Olajos Pál

Olariu Gyula

Olasz József

Olasz Lajos

Olasz László

Olasz Pál

Olaszi Gábor

Olay Lajos

Olchváry Ödön (olcsvári)

Oldal János

Oldal József

Oldal Károly

Oldofredi-Hager Julia, grófnő

Olejovics János

Olert Frigyes

Olert Frigyes

Olexik Pál

Olgyai Bertalan

Olgyay Gáspár (olgyai)

Olgyay Gáspár (olgyai)

Olgyay Pál

Olgyay Titusz (olgyai)

Olivieri Vilmos

Ollop Imre

Olsavszky Jenő

Olsavszky Lajos (Vilmos)

Olsavszky Manó Mihály

Oltard András

Oltard János (idősb)

Oltard János (ifjabb, előbbinek fia)

Oltard János

Olteanu János

Oltványi Gáspár

Oltványi Pál

Omasztha István

Ompolyi

Ompolyi V. Károly

Onadi János

Onadi József B

Onadi Sámuel

Oncs (Onciu) József

Onderliczka János

Ondrejkovics János

Ondrejovics Bálint

Ondriszik János

Onisioru Gábor

Onisor Viktor

Onitiu (Onit) Virgil

Ónodi Adolf

Ónodi András

Ónodi Bertalan

Ónody Géza

Ónody György

Ónodi István

Ónody János

Ónody Jonathán

Ónody Péter

Ónodi Sámuel

Ónody V. F

Ónody Zsigmond

Onossy Mátyás

Oó Dezső

Oó Mihály

Opavszky Gábor

Opel A. M. Ede

Opitz Sándor

Opitzky János

Oppejavcsenin István

Oppel Jenő

Oppenheim Dávid Hirsch

Oppenheim Illés

Oppenheimer Bernát

Oppenheimer Ignácz Bernát

Oppenheimer Móricz

Oppenländer Gyula

Oppodi Alajos I

Opra József

Opran János

Oprisa Pál

Oratsek Imre

Oravetz Ignácz

Orbai Antal

Orbán (nagylucsei)

Orbán Antal (lengyelfalvi báró)

Orbán Antal

Orbán Balázs (lengyelfalvi báró)

Orbán Balázs (markosfalvi)

Orbán Euphrosina

Orbán Ferencz (lengyelfalvi báró)

Orbán Ferencz

Orbán Ferencz

Orbán Gábor

Orbán Gyula (D.)

Orbán István (homoród-almási)

Orbán István

Orbán József (homoród-almási)

Orbán József

Orbán József

Orbán József

Orbán Lajos (nemeskéri)

Orbán Lajos

Orbán Lajos

Orbán Pál

Orbán Pető

Orbán Rezső

Orbán (Szathmári) Sámuel

Orbán Vincze

Orbók Ferencz (kökösi)

Orbók Gyula (kökösi)

Orbók Mór (kökösi)

Orczy Andor (orczi báró)

Orczy Béla (orczi báró)

Orczy Elek (orczi báró)

Orczy Emma (orczi bárónő)

Orczy Gyula (orczi)

Orczy István, (orczi báró)

Orczy József (orczi báró)

Orczy László (orczi báró)

Orczy Lőrincz, (orczi báró)

Orczy Lőrincz (orczi báró)

Orczy Zsuzsánna (orczi báró)

Ordinansz Konstantin

Ordódy Bálint (alsó-lieszkói ordódi)

Ordódy Béla (alsó-lieszkói ordódi)

Ordódy István Károly (alsó-lieszkói ordódi)

Ordódy János (ordódi)

Ordódy János (alsó-lieszkói ordódi)

Ordódy Lajos (ordódi)

Ordódy Pál (ordódi és rozsonmiticzi)

Ordódy Pál (ordódi és rozsonmiticzi)

Ordódy Sándor (ordódi)

Ordódy Tivadar (alsó-lieszkói ordódi)

Ordódy Zsigmond (ordódi)

Orel Géza

Orelt (Ferenczi) Lajos

Orendi Gottfried

Orendius György

Orendi Gyula

Orendi János

Orendi János Keresztély

Orendi (Hommenau) Viktor

Orfelin Zacharias

Orgler József

Orgovány Mihály (fogarasi)

Orient Gyula

Orincsay László

Orion

Orkonyi Adolf

Orlai Antal

Orlay János

Orlay (családi neve Petrics) Soma

Orlandini Tamás

Orlits Dániel

Orlovszky István

Ormai Ferencz

Ormai Lajos

Ormay Richard

Ormay Sándor

Ormándy Miklós

Ormányi István

Ormi Móricz

Ormis Sámuel

Ormódi Bertalan

Ormody Vilmos (ormódi)

Ormos András

Ormos Ede

Ormós József (csicseri)

Ormós László (csicseri)

Ormós Zsigmond (csicseri)

Ormpruszt Krisztóf

Ornstein József

Ornyik Károly

Orosdy Lajos

Orosz Ádám

Orosz Adrienne (csicseri)

Orosz Alajos

Orosz Antal (balásfalvi)

Orosz Elek (csicseri)

Orosz Endre

Orosz Endre

Orosz Ferencz (balásfalvi)

Orosz György (csicseri)

Orosz György

Orosz István

Orosz József (balásfalvi)

Orosz László

Orosz László (balásfalvi)

Orosz Pál

Orosz Pál

Orosz Zsigmond (csicseri)

Oroszhegyi (Szabó) Jósa

Oroszhegyi Mihály deák

Oroszi Antal

Oroszi Mihály

Oroszi Miklós

Oroszy Vilma

Orovcsanin Kelemen

Orsó Mátyás

Orsonics (Iván) János

Országh András (dezséri)

Országh Antal

Országh János

Ország (Oesterreicher) Miksa

Ország Pál

Országh Sándor (budavári)

Ortelius János Gottfried

Oertenburg Henrik

Ortmayr Tivadar

Ortony Sándor

Ortvay Tivadar

Ortzy Lőrincz báró

Orvos (Suri) Mihály

Orvos (Suri)Pál

Orzovensky Károly

Osegovich Imre (barlabasseviczi és belai báró)

Osegovich Metell (barlabasseviczi és belai báró)

Osiminka András

Oskó Béla

Ossikovszky József

Ossoinack Lajos

Osten Ädám

Osterhuber Mór

Osterlamm Ephraim

Osterlamm Ernő

Osterlam János András

Osterlamm János Károly

Osterlam Keresztély Theophil

Ostermaer György

Ostermayer Jeromos

Ostermayer Miklós

Ostertag (János) Benedek

Ostoich János (kis- és nagy-szemlaki gróf)

Ostoich Jeromos (kis- és nagy-szemlaki)

Ostrosith István (giletinczi és illavai báró)

Osvald Béla

Osvald Ferencz

Osvald Péter

Osvald Richárd

Osvald Zsigmond (felső-eőri)

Osváth Albert

Osváth Albert

Osváth Gyula

Osváth Imre

Osváth Imre

Osváth István

Osváth Kálmán

Osváth Lajos

Osváth Lajos

Osváth Lajos

Osváth Pál

Osváth Pál

Oszterhuber Józef

Oszterhueber Móricz

Oszterhueber Péter

Osztovics Gerő

Osztrogonácz Ferencz

Osztroluczky Mihály (osztrolukai)

Osztropataki Mátyás

Osztrozith János (giletinczi és illavai báró)

Osztróvszky József

Oszvald Béla

Oszvaldt Lajos

Ótócska Béla

Ótócska Károly

Otrobán Nándor

Otrok Mihály

Otrokocsi Fóris Ferencz

Ott Ádám

Ott Antal

Otth Károly

Otth Leopold

Ottava Ignácz

Ottenberg Tivadar

Ottenreiter Lipót

Ottinger Ede (ifjabb)

Ottlik András (felső-ozoróczi és kohanóczi)

Ottlik Dániel (felső-ozoróczi és kohanóczi)

Ottlik György (felső-ozoróczi és kohanóczi)

Ottlik Iván (felső-ozoróczi és kohanóczi)

Ottlik Pál (felső ozoróczi és kohanóczi)

Ottmayer Antal

Ottmayer Mihály

Ottó József

Ottovay Zoltán

Óvári Ferencz

Ovari Sidó János

Owari János

Óvári József

Óvári Kelemen

Óváry Lipót

Óváry Pál (csedregi)

Óváry Pető

Oytha Henrik

Ozdi Ferencz (gálfalvi)

Ozoli Ferenc

Ozolyi Flórián

Ozoray (Nincsich Tóbiás) Árpád

Ozorai Imre

Ozorai József

Kezdőlap