Kezdőlap

SZ

Szaák Luiza

Szabad Ferencz

Szabad Imre (Frey)

Szabadföldy Mihály

Szabadfy János

Szabadhegyi Jeromos

Szabadhegyi Mihály

Szabadi Béla

Szabadi Pál

Szabadkai Mihály

Szabados (Szvoboda) Béla

Szabados Ede

Szabados György

Szabados János

Szabados József

Szabados József

Szabados Károly

Szabados Károly

Szabados László

Szabados Sándor

Szabatkai Mihály

Szabély Antal

Szablik István

Szabó Adorján (Aladár)

Szabó Aladár

Szabó Aladárné

Szabó Alajos (negyedi)

Szabó Alajos

Szabó Alajos

Szabó Albert

Szabó Andor Sándor

Szabó András

Szabó András

Szabó András (csabai)

Szabó András

Szabó András

Szabó Anna (abrudbányai)

Szabó Antal

Szabó Antal

Szabó Antal

Szabó Antonia (zemplényi)

Szabó Árpád

Szabó Aurél

Szabó Béla (negyedi)

Szabó Béla

Szabó Béla

Szabó Béla

Szabó Béla

Szabó Béla (negyedi)

Szabó Benő

Szabó Czirill

Szabó Dávid (barczafalvi.)

Szabó Dávid (baróti)

Szabó Dávid

Szabó Dávid

Szabó Dénes

Szabó Dezső

Szabó Dezső

Szabó Dezső

Szabó Döme (láczai)

Szabó Elek (nagy-ernyei)

Szabó Elek (Jakab)

Szabó Elek

Szabó Elek (sepsi-zalányi.)

Szabó Elemér

Szabó Emány

Szabó Emil

Szabó Endre

Szabó Endre

Szabó Endréné, (Nogáll Janka)

Szabó Endre (P.)

Szabó Ernő

Szabó (Sábov) Ermény (Eumén)

Szabó Ervin

Szabó Ferencz (hunyadi)

Szabó Ferencz (M.)

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz

Szabó Ferencz (nagy-sólymosi)

Szabó Ferencz

Szabó Gábor

Szabó Gergely (szepsi.)

Szabó Gergely

Szabó Géza

Szabó Géza

Szabó Géza. (Sz.)

Szabó Gusztáv (Erdélyi)

Szabó György (csáthi)

Szabó György

Szabó György

Szabó György

Szabó György

Szabó György

Szabó György

Szabó Gyula (búcsi)

Szabó Gyula

Szabó Gyula

Szabó Gyula

Szabó Ida

Szabó Ignácz

Szabó Ignácz

Szabó Imre

Szabó Imre

Szabó Incze

Szabó István (huszti)

Szabó (Sartoris) István (Debreczeni)

Szabó István

Szabó István (dipsai)

Szabó István

Szabó István (csíkszentmártoni)

Szabó István

Szabó István

Szabó István

Szabó (Gyula) Iván

Szabó (Sartoris) János (kecskeméti)

Szabó János

Szabó János (kászon-ujfalvi)

Szabó János (váradi)

Szabó János

Szabó (Alamizsnás) János

Szabó Nep. János (dalafalvi)

Szabó János

Szabó János (győri)

Szabó János

Szabó János (vári)

Szabó János

Szabó János

Szabó János

Szabó János (ifj.)

Szabó János

Szabó János

Szabó Jenő

Szabó Jenő

Szabó Jenő

Szabó Józsa

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József (láczai)

Szabó József

Szabó József (bártfai)

Szabó József

Szabó József (szentmiklósi)

Szabó József (bártfai)

Szabó Józsefné (homoródszentpáli Szentpály Janka)

Szabó József

Szabó József (Barla)

Szabó József (S.)

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó József Lajos

Szabó József

Szabó József

Szabó József

Szabó Kálmán

Szabó Kálmán (borosjenői)

Szabó Kálmán

Szabó Kálmán (Cs.)

Szabó Kálmán (G.)

Szabó Kálmán

Szabó Károly (dálnoki)

Szabó Károly

Szabó Károly (nánási)

Szabó Károly

Szabó Károly, (P.)

Szabó Károly (Barla)

Szabó Károly

Szabó Kázmér

Szabó Lajos

Szabó Lajos (balkányi)

Szabó Lajos

Szabó Lajos (sárói)

Szabó Lajos (edelényi)

Szabó Lajos

Szabó Lajos

Szabó Lajos, Péter, Szilárd

Szabó Lajos (Páfrány)

Szabó Lajos

Szabó Lajos

Szabó Keresztszeghy Lajos

Szabó László (szentjóbi)

Szabó László (abrudbányai)

Szabó László (bártfai)

Szabó László

Szabó László (láczai)

Szabóné-István Lina

Szabó (Spitzer) Lipót

Szabó Márton

Szabó Márton (réti)

Szabó Márton

Szabó Márton

Szabó Menyhért (egri)

Szabó Mihály

Szabó Mihály

Szabó Mihály (Farkas)

Szabó Mihály

Szabó Mihály (G.)

Szabó Mihály

Szabó Mihály

Szabó Miklós

Szabó Miklós

Szabó Mózes (szécsenyi)

Szabó Nándor

Szabó Nándor

Szabó Nándor

Szabó Otmár

Szabó Ödön

Szabó Pál

Szabó Pál (sitéri)

Szabó Pál (ifj.)

Szabó Pál (nemes-tóthi)

Szabó Pál

Szabó P. M

Szabó Pál Szilveszter

Szabó Pál (Nótás)

Szabó Pál

Szabó Péter

Szabó Péter (Z.)

Szabó Péter

Szabó Péter

Szabó Péter

Szabó Rajna

Szabó Richárd (vetési)

Szabó Román (János)

Szabó Sadocus

Szabó Sámuel

Szabó Sámuel (abrudbányai)

Szabó Sámuel

Szabó Sámuel

Szabó Sámuel (vári)

Szabó Sámuel (bágyoni)

Szabó Samu

Szabó Sámuel

Szabó Sándor

Szabó Sándor, (Kún.)

Szabó Sándor (tomori)

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Sándor (ifj.)

Szabó Simeon

Szabó Tamás

Szabó Tamás

Szabó Vazul

Szabó Vilmos (Som Vili)

Szabó Zoltán

Szabóky (Schneider) Adolf

Szabóky János

Szabolcsy Antal

Szabolcsi Lajos

Szabolcsi Miksa

Szabolcska Mihály

Szabolovich Ferencz

Szabolt Ferencz

Szabotnik Ferencz

Szacsvay Imre (esztelneki ifj.)

Szacsvay Károly

Szatsvai Sándor, (esztelneki)

Szadai Kálmán

Szádeszky Béla, (szádecsnei)

Szádeczky Gyula (szádecsnei)

Szádeczky Lajos (szádecsnei)

Szadilek János

Szadler József

Szafka Manó

Száhlender Gyula

Szahlender Lajos

Szaitz Antal

Szaitz Antal Mária (Máriafi)

Szaiff János

Szaiff János

Szájbély Dénes

Szájbély Kálmán

Szajkovich István

Szakács Andor

Szakács Béla (László)

Szakács Mózes

Szakács Péter (szenterzsébeti)

Szakácsy Vida (Vitus)

Szakál Ferencz

Szakáll Gyula

Szakál János

Szakáll Kálmán

Szakál Károly

Szakál Lajos

Szakállos József

Száki Ferencz (szenczi)

Szaklányi Zsigmond

Szakmárdy János

Szakmáry Ferencz

Szakmári Fabricius István

Szakmári Pap János

Szakolczai Árpád

Szakonyi József

Szakonyi Mátyás

Szalachy Sándor (zalachi)

Szaládi Antal

Szalagyi István

Szalánczy Andor

Szalánczy Gyula

Szalárdi János

Szalárdi Miklós

Szalárdi Mór

Szalaszegi György

Szalatnay László

Szalavszky Gyula

Szalay Ágoston (kéméndi)

Szalay Alajos

Szalay Alfred

Szalay Antal

Szalay Béla

Szalay Béla

Szalay Benjámin

Szalay Emil

Szalay Erzsi (almási) Szigethy Gyuláné

Szalay Frigyes

Szalay Fruzina

Szalay György

Szalay Gyula

Szalay Hubert

Szalay Ignácz

Szalay Imre

Szalay Imre

Szalay Imre

Szalay Imre (lellei)

Szalay Imre (kéméndi)

Szalay Imre

Szalai István

Szalay István

Szalay János

Szalay János (almási)

Szalay János

Szalay János

Szalay János

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József (Józsa)

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay József

Szalay Juliánna

Szalay Kálmán

Szalay Károly

Szalay Károly

Szalay Károly

Szalay László

Szalay László (almási)

Szalay László

Szalay László

Szalay László

Szalay Mihály

Szalay Mihály

Szalay Mihály

Szalay Miklós

Szalai Oszkár

Szalay Pál

Szalay Pál

Szalay Pál (Z.)

Szalay Pál

Szalay Pál

Szalay Péter

Szalay Ráfael

Szalay Sámuel

Szalay Sándor, (gyülevízi)

Szalay Sándor

Szalay Sándor

Szalbek Ferencz és Mihály

Szalbek György (petrisi)

Szalczer Sándor

Száldobossi József

Száldobosy Pap Sámuel

Szále Antal

Szale Nep. János

Szále- Kovács Julia

Szále Lajos

Szalgáry József

Szálics József

Szalkay Alfonz

Szalkay Antal (tiszaszalkai)

Szalkai Balázs

Szalkay Gergely

Szalkay Gyula

Szalkai József

Szalkai (Zalkán vagy Mátézalka) László

Szaller György

Szaller István

Szalóczy Bertalan

Szalóczi Mihály

Szalóky Dániel

Szalóki Elek

Szalontay Sádor

Szalyovich József

Szamaróczi Pál

Számek György

Szammer Imre

Számmer Imre (ifj.)

Szamolányi Gyula

Számord Ignácz

Szamosi János

Szamosközy István

Szamos-Ujfalvi Péter

Szamota István (pravigyi)

Szamovolszky Gyula

Szamovolszky Lőrincz

Szana Sándor

Szana Tamás

Szandics Sándor

Szanik Aurél György

Szánik Ernő

Szaniszló Albert, (szolczai)

Szaniszló Ferencz (tordai)

Szaniszló István

Szaniszló József (tordai)

Szaniszló Zsigmond (tordai)

Szaniszló Zsigmond (tordai)

Szanka Dezső

Szanka József

Szánoki Gergely

Szántay Aladár

Szántai Pócs István

Szántay József (tasnádi)

Szántai Mihály

Szántó Albert

Szántó András

Szántó I. Béla

Szántó Eleázár

Szánthó Elek

Szántó Ferencz

Szánthó Ferencz

Szánthó Géza

Szántó Illés

Szántó István

Szántó (H.) István

Szántó Jakab

Szántó János (túri)

Szántó Jenő

Szántó József

Szántó Kálmán

Szántó (Fülei) Károly

Szántó (Fülei) Lajos

Szántó Menyhért

Szántó Mihály (német-keéri)

Szántó Mihály

Szántó Péter

Szántó Sámuel

Szántó Soma

Szántó Vitus

Szántó Zsigmond

Szántóffy Antal

Szányi Béla

Szányi Ferencz

Szapár József

Szápáry Ferencz

Szapáry Fülöp

Szapáry Gyula

Szapáry János gróf

Szápáry János gróf

Szápáry József gróf

Szapáry József gróf

Szápáry József gróf

Szapáry Pál gróf

Szaplonczay József (szaplonczai)

Szaplonczay Manó

Szaplonczay Mihály

Szaplonczay Miklós (szaplonczai)

Szappanos István

Szappanos Sándor

Száraszi Ferencz

Szárics Bertalan

Szárics Jenő

Szarka Gáspár (lukafalvi)

Szarka János

Szarka Nep. János

Szarka József

Szarka József

Szarka Lajos

Szarka Sándor (kövesdi)

Szárnyai Dániel

Szárnyai (Szorád) Ignácz

Szártorisz Ferencz

Szártory Imre

Szarvady Frigyes

Szarvas Gábor

Szarvas (Kolomposi) Gergely

Szarvas János

Szarvas Mariska

Szarvasy György

Szarvasy Imre

Szarvasi (Nep.) János

Szarvasi Lajos

Szarvassy Margit

Szász Ágost

Szász Béla (szemerjai)

Szász Béla (ifj., szemerjai)

Szász Béla (szemerjai legifjabb)

Szász Domokos (szemerjai)

Szász Ferencz

Szász Ferencz M

Szász Ferencz

Szász Gerő

Szász Gyula (szemerjai idősb)

Szász Gyula (szemerjai ifj.)

Szász (Schwarz) E. Hugó

Szász Hugó

Szász Irén

Szász István (ilenczfalvi)

Szász István

Szász István

Szász István

Szász János

Szász János

Szász József (ilenczfalvi)

Szász József (ilenczfalvi)

Szász József

Szász József (gyéresi)

Szász József

Szász Juliánna, (Szemerjai), Horváth Sámuelné

Szász Károly (szemerjai idősb)

Szász Károly (szemerjai)

Szász Károlyné (szemerjai), Szász Polyxena (szemerjai)

Szász Károly (szemerjai ifj.)

Szász Károly (szemerjai, legifjabb)

Szász Károly

Szász Lajos (komollói)

Szász Lőrincz (komollói)

Szász Mózes (vargyasi)

Szász Piroska (B.)

Szász Póla (szemerjai)

Szász Róbert (szemerjai)

Szász Zoltán (szemerjai)

Szász Zsombor

Szász Zsomborné (Brandt Elza)

Szaszinek Viktor

Szászky (Tomka) János

Szászvárosi V. Jenő (családi nevén Walheim Vilmos Jenő)

Szászy István

Szászy István

Szászy János

Szászi József

Szathmári Ákos

Szatmári András

Szathmáry (Király) Barnabás

Szathmári Paksi Dániel

Szathmári Dániel

Szathmáry Domonkos

Szathmáry Ede

Szathmáry Elek

Szathmári Emil

Szathmári Király György

Szathmáry György

Szathmáry György

Szathmáry Imre

Szathmári (Ödön) István

Szathmáry István

Szathmáry Jenő

Szathmáry (Paksi) József

Szathmári József

Szathmári József

Szathmáry József Ede

Szathmári József

Szathmáry Károly (P.-péterfalvi)

Szathmáry Károly (békési)

Szatmári Károly (Cs.-csengeri)

Szathmáry Károly György

Szathmár-Németi István

Szathmár-Németi Mihály

Szathmár-Németi Mihály

Szathmár-Németi Sámuel

Szathmári Mihály (paksi)

Szathmári Mihály

Szathmári Lázár Miklós

Szathmári Miklós

Szatmári Mór

Szatmáry Orbán Sámuel

Szathmáry Pál

Szathmáry Sándor

Szathmáry Sándor

Szathmáry Sándor

Szathmáry Zoltán

Szathmáry Baka Péter

Szathmáry Király Ádám

Szathmáry Király György

Szathmáry Király József

Szathmáry Király Miklós

Szathmári Paksi Dániel

Szathmári Paksi István

Szathmáry Paksi József

Szathmári Paksi Mihály

Szathmáry Paksi Pál

Szathmáry Pap János

Szathmári Pap Mihály

Szathmáry Pap Zsigmond

Szauer Alfred

Szauer László

Szauer Sándor

Szauter Antal

Szautner Ferencz

Szauthner Zsigmond

Szautner Zsigmond

Száva Farkas

Száva Gerő

Száva János

Szaváry Antal

Szávay Gyula

Szávay Zoltán

Szavcsuk József

Szávics Demeter

Szávics Milán

Szavkay Ede

Szávoszt Alfonz

Száz János

Százváry Károly

Szdellar Ferencz

Szebeni Antal

Szebeni Zsombor, (K.)

Szebenyei József

Szebenyi Benő

Szebényi János

Szebényi Pál

Szebenyi Pál

Szeberényi Andor

Szeberényi Gusztáv

Szeberényi János

Szeberényi János Mihály (ifjabb)

Szeberényi Lajos

Szeberényi Lajos Zsigmond

Szebesztha Károly

Széchen

Széchényi Aladár (sárvári felsővidéki gróf)

Széchényi Béla (sárvári- és felsővidéki gróf)

Széchenyi Dénes (sárvári-felsővidéki gróf)

Széchenyi Ferencz (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchényi György

Széchényi György gróf

Széchényi Ignácz

Széchényi Imre (sárvári- és felsővidéki gróf)

Széchenyi István (sárvári- és felsővidéki gróf)

Széchényi Lajos (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchényi Lajos

Széchényi Miklós (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchényi Szabó Mózes

Széchenyi Ödön (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchényi Pál

Széchényi Pál (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchényi Zsigmond (sárvári és felsővidéki gróf)

Széchy Ágoston (Imre)

Széchy Ákos

Széchy Károly

Széchy Károlyné (Lorencz Jozefine)

Szecsányi Antal

Szécsen Antal (temerini gróf)

Szécsén Manó

Széchen Péter

Szécsen Sándor (temerini)

Szecsey Bertalan (jároscsáki)

Szecsey Ferencz

Szecsey István

Szécsey János

Szécsi Ferencz

Szécsi Ignácz

Szécsi Imre, ifj

Szécsi István

Szécsi Jenő

Szécsi Mór

Szécsi Zsigmond

Szécskay István

Szecső Vilmos

Szecsődy Jenő

Szecsődy Kálmán

Szedenics György

Szedenik Fülöp

Szeder Fábián (János)

Szederkényi Anikó (Haraszthy Lajos költő neje)

Szederkényi (Zsulyevits) Ferencz

Szederkényi Nándor

Szederkényi Nándor (ifjabb)

Szedlák Károly

Szedlák Mátyás

Szedlarik Istvánné Dudinszky Anna

Szedlmayer György (buzithai)

Szedlmayer Imre (buzitai)

Szegedi Albert

Szegedi András

Szegedy András (mező-szegedi)

Szegedi Árpád

Szegedy Béla

Szegedi Dániel (Pastor Szegedinus)

Szegedi Ferencz Lénárd

Szegedi (Veres) Gáspár

Szegedi Gergely

Szegedi György

Szegedi Kiss István

Szegedy János (mező-szegedi)

Szegedi József

Szegedi Károly

Szegedi A. (Antal) Kilit

Szegedi Lajos

Szegedi Lőrincz

Szegedi Mihály

Szegedy Miklós

Szegedi Pál

Szegedi Pál

Szegedi Pál (mező-szegedi)

Szegedy Rezső

Szegedi Sámuel (pesti)

Szegedi Sámuel (pesti)

Szegedi Sándor

Szegedy-Maszák Elemér és Hugó

Szegeto Jakab

Szegfi Alfréd

Szegfi Mór Mihály

Szegfi Mórné, (Kanya Emilia)

Szegh Dezső

Szeghy Ernő (Sándor)

Szegi Lajos János

Szeglethy György

Szegleti István

Szegner János András

Szegő Árpád

Szeghő Ferencz

Szegő Kálmán

Széher Árpád (szalóki)

Szeiberling Mátyás

Szeifert Sándor

Szeiler Miklós

Szeitl József

Szeits János

Szeitz Antal és Leo Mária

Szeitz Tivadar

Szejkey Oszkár

Szék József (vitézszéki)

Székács Antal

Székács Béla

Székács Ferencz

Székács József

Szekács Pál

Szekcső (Szekcsik) Tamás

Székely Ábrahám

Székely Ádám (boros-jenői gróf)

Székely Ádám

Székely Ádám

Székely Ágoston (ádámosi)

Székely Aladár

Székely Alfréd

Székely Andor

Székely Árpád

Székely Balázs

Székely Barnabás

Székely Béla

Székely Bendeguz

Székely Bertalan (ádámosi)

Székely Ede

Székely Elek

Székely Emil

Székely Ernő

Székely Ferencz (medgyesi)

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Ferencz

Székely Gábor

Székely Gáborné (Fodor Erzsébet)

Székely Gusztáv (erdélyi)

Székely Géza

Székely György

Székely Ignácz

Székely Ilona (özv. ifj. dombrádi Nagy Károlyné, néhai Barbély Székely Imre zeneszerző leánya)

Székely Irén

Székely István (benczédi)

Székely István

Székely István

Székely István (tasnádi)

Székely István

Székely István

Székely István

Székely János (M.)

Székely János (dobai)

Székely Jánosné (Incze Sarolta)

Székely József

Székely József

Székely József

Székely József

Székely József

Székely József

Székely Julia (tasnádi), Jámbor Lajosné

Székely Kálmán

Székely Károly

Székely Károly

Székely Lajos

Székely Lajos (somosdi)

Székely László gróf

Székely László

Székely László (kilyéni)

Székely László

Székely Leo

Székely Lilla

Székely Lipót

Székely Márton

Székely Márton

Székely Mihály (killényi)

Székely Mihály (bibarczfalvi ifjabb)

Székely Mihály

Székely Mihály

Székely Miklós

Székely Miksa

Székely (Schwarcz) Mór

Székely Mózes (aranyos-rákosi)

Székely Nándor

Székely Ödön

Székely Ödön

Székely Pál

Székely Pál

Székely Salamon

Székely Salamon

Székely Sámuel (dobai)

Székely Sámuel

Székely Sándor (aranyos-rákosi)

Székely Sándor

Székely Sándor

Székelyné Incze Sarolta

Székely Vladimir

Székely-Doby Géza

Székelyfy Tiborcz

Székelyhidy Viktor

Szekér Joakim (Alajos)

Szekér Károly

Szekerák Kálmán

Szekeres Athanáz

Szekeres Ferencz (Danilovich)

Szekeres Frigyes Ödön

Szekeres János

Szekeres Kálmán

Szekeres Margit

Szekeres Mihály

Szekfű Ferencz

Szekfű Gyula

Székhelyi Miklós

Széki Ákos

Széki Aladár

Széki Andor

Széki Béla

Széki Elemér

Széki István

Széky István

Széky János

Széky János Károly

Széky (Stulfa) Péter

Széky Tibor

Szekrényessy Dániel

Szekrényessy Endre

Szekrényessy József

Szekrényessy Kálmán

Szekrényessy Lajos

Szekrényi Lajos

Szék Udvari János

Szekula György

Szekula Gyula (Ambrus István)

Szekula Jenő

Szekula Mór

Szekulla Nándor

Szekula Teréz

Szekulits Gergely

Szél

Szélba József

Szeldmayer György (buzithai)

Szele György

Szele Róbert

Szeleceni István (alias Jakubowski)

Szeleczky Andor

Szeleczky Jakab

Szeleczky Károly

Szeleczky Márton

Szelényi A

Szelényi (Győző) Ödön

Szelényi Jenő

Szelényi József

Szelényi Károly

Szelepcsényi György (pohronczi)

Szeless Adorján

Széles András

Széles Áron

Széles Endre

Széles Dénes (telekfalvi és oláhfalvi)

Széless György

Szeles János (kisjáczi)

Széles József

Szeless József (kisjáczi)

Szeless József

Széles Mihály (kisjáczi)

Szeless Ödön

Széles Pál

Széles Vincze

Szélesy Pál

Szelestey Károly

Szelestey László (felső-szelestei)

Szeli Ábrahám

Szely L. György

Szeli József (idősb)

Szeli Károly

Széll Ákos

Széll Farkas (bessenyei)

Széll Farkas

Szél Ferencz (ifj.)

Széll Kálmán (dukai és szentgyörgyi)

Szél Kálmán

Széll Károly

Széll Lajos

Széll Lajos

Széll László (ifj.)

Széll Sámuel

Szelle Ignácz

Szelle Károly

Szelle Sámuel

Szellemy Géza

Szelmeczky Imre

Szelnár Adolf

Szélyes Dénes

Szemák Antal

Szemák István

Szémán István

Szemányi Ágoston

Személy Kálmán

Személy Kálmánné

Szemenyei Kornél

Szemenyei Mihály

Szemer György

Szemere Albert (szemerei)

Szemere Albert

Szemere Attila (szemerei de genere Huba)

Szemere Balázs (szemerei)

Szemere Bertalan (szemerei)

Szemere Emil (szemerei)

Szemere Ferencz (szemerei)

Szemere Gábor

Szemere György (szemerei)

Szemere Huba (szemerei)

Szemere Ilona

Szemere Imre

Szemere István (szemerei)

Szemere Miklós (szemerei)

Szemere Miklós (szemerei)

Szemere Pál (szemerei)

Szemere Pál (szemerei)

Szemere Pálné (szemerei Szemere Krisztina)

Szemere Samu

Szemes Árpád

Szemes Imre

Szemes János B

Szemethy Géza

Szemetskey József

Szemián Mihály

Szemián Pál

Szemkő Aladár

Szemlér Ferencz

Szemlér Lőrincz

Szemlér Mihály

Szemmáry András

Szemmáry József

Szemmelveisz Ignácz Fülöp

Szemnecz Emil

Szemző János

Szemző Lajos

Szén Károly

Szénás István (bállyoki)

Szénásy György

Szénássy Sándor

Szénásy Sándor

Szencsey György

Szenczy Molnár Albert

Szenczy Ferencz

Szenczy Győző

Szenczy Imre

Szenczi Fekete István

Szenczi István (lukai)

Szenczi Boros János

Szenczi A. Pál

Szenczi Csene Péter

Szende (Frummer) Béla (keresztesi)

Szende Gyula

Szende Kálmán

Szende Mátyás (Studer)

Szendéné Dárdai Olga

Szende Pál

Szendeffy Aladár

Szender Mihály

Szendrei András

Szendrey Weres Dávid

Szendrei Ferencz

Szendrey Gerzson

Szendrey Imre

Szendrey István

Szendrei János

Szendrei József

Szendrey Júlia

Szendrői György

Szendrői József

Szendy Kálmán

Szendy Lajos

Szenes Adolf

Szenes Izidor

Szenes Zsigmond

Szenessy Aladár

Szenessy Mihály

Szénfy Gusztáv (Kohlmann)

Szenger Ede

Szeniczey Gusztáv (kis-szeniczei)

Szeniczey János

Szeniczey Ödön

Szeniczei Pál

Szenitzei-Bárány István

Szenkovits Gyula

Szenkowich Márton

Szenkviczi Pál

Szenner József

Szennert Ker. János

Szennovitz Gyula

Szent-Ábrahámi Lombárd Mihály

Szental Ferencz

Szental György

Szentandrási Elek

Szentannai (Spett) Gyula

Szente József (győri)

Szenthe Károly

Szente Miklós

Szente Pál

Szentes Anzelm (Svetics)

Szentes István

Szentes János

Szentes Sámuel

Szentes Sebestyén

Szentesy Alfonz

Szentesy Béla

Szentessy Gyula

Szentesi János

Szentesi Rudolf

Szentgály Agost Benedek

Szent-Gály Gyula

Szent-Gály Mihály

Szentgyörgyi (Nagy) Bálint

Szentgyörgyi Dávid

Szentgyörgyi Dénes

Szentgyörgyi Ede

Szentgyörgyi Gábor

Szent-Györgyi Gellért

Szent-Györgyi Gergely

Szentgyörgyi (Beke) György

Szentgyörgyi György Gusztáv

Szent-Györgyi P. István

Szentgyörgyi István

Szentgyörgyi István

Szentgyörgyi János

Szent-Györgyi József

Szentgyörgyi József

Szentgyörgyi Lajos

Szent-Györgyi Sámuel

Szenthe

Szentilonay József

Szent-Imrey Elek, (Krasznyik-vajdai)

Szentimrey Gábor

Szent-Imrey György

Szentimrey József

Szent-Imrei Kálmán

Szentimrei Márton (Károly)

Szent-Imrei Zsigmond (Krasznik-vajdai)

Szentirmay Elemér

Szentirmay Gyula

Szentistványi Dániel

Szentistványi Ede

Szentistványi Gyula

Szentiványi Árpád (liptószentiváni)

Szent-Iváni Dániel

Szentiványi Emil

Szentiványi Ferencz

Szent-Iványi Imre (szentiváni)

Szent-Iványi István (szentiváni)

Szent-Iványi István (szentiváni)

Szent-Iványi József (szentiváni)

Szent-Iványi Kálmán (szentiváni)

Szent-Iványi Károly (szentiváni)

Szentiványi Károly

Szentiványi Károly Gyula

Szent-Iványi László (szentiváni)

Szent-Iványi Márk (szentiváni)

Szent-Iványi Márton (szentiváni)

Szentiványi Márton (szentiváni)

Szentiványi Mátyás

Szentváni Mihály (szentiváni)

Szentiványi Rafael (szentiváni)

Szent-Iványi Vincze (szentiváni)

Szentiványi Vincze

Szent-Károlyi Benedek (Santa Caroli)

Szentkereszty Béla (Zágoni, ifj. báró)

Szentkereszti Dániel

Szentkereszty György (zágoni báró)

Szentkereszty Iréne (zágoni bárónő)

Szentkereszti Jakab

Szentkereszty Pál

Szentkereszty Tivadar

Szentkirályi Ákos (komjátszegi)

Szentkirályi Albert

Szentkirályi Aurél

Szentkiráli M. Benedek

Szent-Királyi György

Szentkirályi Gyula (pálosi és ér-szentkirályi)

Szentkirályi István

Szentkirályi István

Szent-Királyi Kálmán (ér-szentkirályi)

Szentkirályi Móricz (ér-szentkirályi)

Szentkirályi Sámuel

Szentkirályi Sándor

Szentkirályi Sándor

Szentkirályi Sándor

Szentkirályi Zsigmond (komjátszegi)

Szentkláray Jenő

Szentkuty Károly

Szentkuty Károly

Szentkuti Mihály

Szentmariay Dénes (szentmariai és erdőteleki)

Szentmariay Imre

Szentmártoni Bálint (P.)

Szetmártonyi Ignácz

Szent-Mártoni (Bodó) János

Szentmihályi Ilonka

Szentmihályi Klementina (Kollár Jánosné)

Szent-Mihályi Mihály

Szent-Miklóssy Alajos (primóczi)

Szentmiklósy Alajos Timót (primóczi)

Szent-Miklóssy Endre

Szent-Miklóssy Godofred

Szentmiklósy János

Szentmiklósi József

Szentmiklosy Lajos (primóczi)

Szentmiklósi Márton

Szentmiklósy Sámuel (gaborjáni)

Szentmiklósy Soma

Szent-Miklósy Timót

Szentmiklósi Timót

Szento Thuri János

Szent-Páli Nagy Ferencz

Szent-Páli István

Szentpály Janka

Szentpály László (homorod-szentpáli)

Szentpétery Albert

Szentpéteri Imre

Szent-Péteri István (sajószentpéteri)

Szentpétery János

Szent-Péteri Jónás

Szentpétery Lajosné (Haller Zsuzsa)

Szentpéteri Mihály

Szentpéteri Sámuel

Szentpétery Sándor

Szentpétery Zsigmond

Szentpétery Zsigmond (K.)

Szentsimonyi Ambrus

Szent-Simóni József

Szent-Simonyi Pál

Szenttamási János

Szenvey József

Szenyéri István

Szeőke Ambrus

Szeőke Imre (dancsházi)

Szép Ferencz

Szép György

Szép István

Szép János

Szép József

Szép (Schön) József

Szép Lajos

Szép Lipót

Szép Mihály

Szép Miklós (szentgyörgyvölgyi)

Szepesházy Károly

Szepessy Alajos

Szepesi Fábián

Szepesi György

Szepesy Ignácz (négyesi báró)

Szepesi Imre

Szepessy József

Szepessy Károly

Szepessy László

Szepessy Mihály

Szepessy Piroska

Szepessy Sándor

Szepessy Sándor

Szepetneki János

Szépfaludi Ö. Ferencz

Szépfy Károly

Széphalmy Vincze

Széplaki Ede

Széplaki János

Széplaki Pál

Széplaki Pál

Szépligeti Győző

Szepesi W. András

Szepsi Korocz András

Szepsi Korocz György

Szepsi István

Szepsi István

Szepsi János Gergely Macer

Szepsy József

Szepsi Csombor Márton

Szepsi (Láni) Mátyás

Szepsi Láni Mihály

Szepsi (Láni Mihály)

Szepsi H. Mihály

Szépvári György

Szerb Zsigmond

Szerbe János

Szercseky Benedek

Szerdahelyi Adolf

Szerdahelyi Ágost

Szerdahelyi Aladár

Szerdahelyi Gábor (nyitraszerdahelyi)

Szerdahelyi Gábor (nyitraszerdahelyi)

Szerdahelyi György Alajos

Szerdahelyi Henrik

Szerdahelyi János

Szerdahelyi János

Szerdahelyi Jenő

Szerdahelyi József

Szerdahelyi József

Szerdahelyi Kálmán

Szerdahelyi Sándor

Szeredai András Zsigmond (szentháromsági)

Szeredai Antal (szentrontási, előbb szentháromsági)

Szereday János Mihály

Szeredai -Gruber Károly

Szeredy József

Szerelemfy Aladár

Szerelemhegyi András

Szerelemhegyi Antal

Szerelemhegyiné Móczár Jolán

Szerelemhegyi Tivadar

Szerelmey Miklós

Szerémi

Szerémi György (latin írói nevén Georgius Sirmiensis)

Szeremlei Császár Ábrahám

Szeremley Barna

Szeremlei Gábor

Szeremlyei János

Szeremley Császár Loránd

Szeremlei Mihály

Szeremlei Sámuel

Szeremlyéni Mihály

Szerencs János

Szerencse Menyhért

Szerencsi P. H. Gerson

Szerencsi János (debreczeni)

Szerencsi Mihály

Szerencsi Nagy István

Szerenczi Péter

Szerencsepataki János

Szerenka János

Szerényi Adrienne

Szerényi Ede

Szerényi Endre

Szerényi Lajos

Szergel N. János

Szesztay László

Szexárd (Benevenutus a)

Szibenliszt Mátyás

Szibenliszt Mihály

Sziber Nándor

Sziberth Arthur

Szidarovszky János

Szideck Gáspár

Szider János

Szidon Gottlieb Károly

Szidor Dániel

Sziebenburger Károly

Szigethy Antal

Szigethy Dániel

Szigeti Ferencz

Szigeti Gusztáv

Szigethi (M.) György

Szigeti György

Szigeti Gyula

Szigethy Gyuláné

Szigeti Gyula György

Szigeti Gyula István

Szigethi Gyula Mihály

Szigethi Gyula Mózes

Szigeti Gyula Sámuel

Szigeti Henrik

Szigeti Imre

Szigeti István

Szigethi H. István

Szigethy István

Szigeti János

Szigeti József

Szigeti József (ifj.)

Szigeti József

Szigeti J. József

Szigeti József

Szigethy Károly

Szigethy Lajos

Szigethy Lajos

Szigethy László

Szigethy Lehel

Szigeti Márton

Szigethy Mihály

Szigethy Miklós

Szigethi Miklós

Szigethy Ödön

Szigeti Pál

Szigethy Sámuel

Szigeti Sámuel

Szigeti L. Sámuel

Szigethy Sándor

Szigethy Vilmos (székesfejérvári)

Szigeti Warga János

Szigetvári Iván

Szigligeti Ede

Szigly (János) Gábor

Szigly Károly

Szigmund Vilmos

Szignárovics Ágoston (Antal)

Szigyártó Albert

Szij György

Szíjj József

Szíjártó István

Szijártó Miklós

Szíjgyártó Albert

Szikay Béla

Szikes Antal

Sziklay Ferencz

Sziklay P. Gyula

Sziklai Henrik

Sziklai János (családi nevén Siegler)

Sziklay János

Sziklay Jenő

Sziklai Károly

Sziklay Kornél

Sziklay Lajos

Sziklay Mária

Sziklai Ottó

Sziklai Soma (tkp. Sziklai György)

Sziklai Viktor

Sziklás Adolf

Szikor József

Szikora Zoltán

Szikoray Miklós

Szikra

Szikra Miklós

Szikrai Odo

Szikszai Ambrus

Szikszai András

Szikszay András

Szikszai Fabricius Balázs

Szikszai Hellpoeus Bálint

Szikszai Benjámin

Szikszai Demeter Fabricius

Szikszay Elek

Szikszay Ferencz

Szikszai György

Szikszai D. István

Szikszay István

Szikszay Károly

Szikszay Károly

Szikszai Lajos

Szikszay Mihály

Szikszai Pap Sámuel

Szil Miklós

Szilatsek Pál

Sziládi Aladár

Szilády Áron

Szilády János

Szilády Károly

Sziládi Károly

Sziládi Lajos

Szilády László

Szilády Zoltán

Szilágyi S. Aladár

Szilágyi Albert (Soma)

Szilágyi Ambrus

Szilágyi András

Szilágyi Antal

Szilágyi Arthur Károly

Szilágyi Béla

Szilágyi Benjamin István

Szilágyi Benő

Szilágyi Boldizsár

Szilágyi Dániel

Szilágyi Dániel

Szilágyi Dezső

Szilágyi Dezső (borsodi)

Szilágyi Ete (Etele, Ede)

Szilágyi Farkas (kövesdi)

Szilágyi Ferencz (idősb)

Szilágyi Ferencz (ifjabb)

Szilágyi Ferencz

Szilágyi Géza

Szilágyi György

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula (ifj.)

Szilágyi Gyula

Szilágyi Gyula (v. Jenő)

Szilágyi Imre

Szilágyi István Benjamin

Szilágyi István

Szilágyi István

Szilágyi János (Szeőd.)

Szilágyi János

Szilágyi János

Szilágyi János

Szilágyi Jenő

Szilágyi József

Szilágyi Károly

Szilágyi József

Szilágyi József

Szilágyi Károly

Szilágyi Károly, idősb

Szilágyi Lajos

Szilágyi Lajos, idősb

Szilágyi Lajos

Szilágyi (Tönkő) Márton

Szilágyi Márton

Szilágyi Márton (piskárosi)

Szilágyi Márton

Szilágyi Mihály (Káraszteleki)

Szilágyi Mihály

Szilágyi Mihály (ákosfalvi)

Szilágyi Miklós (székelyföldvári)

Szilágyi Pál (szilágy-somlói és horogszeghi)

Szilágyi Péter

Szilágyi Péter

Szilágyi Sámuel (piskárkosi)

Szilágyi Sámuel (piskárosi ifjabb)

Szilágyi Sámuel

Szilágyi Sándor

Szilágyi Sándor

Szilágyi Sándor

Szilágyi Virgil (székelyföldvári)

Szilágyi Ferencz

Szilárd Ármin

Szilárd Béla

Szilárd Gyula

Szilárd János

Szilárd Rezső

Szilárd Zoltán

Szilasi Adolf

Szilassy Aladár (szilasi és pilisi)

Szilassy Aladárné

Szilassy Czézár (szilasi és pilisi)

Szilasi Gergely

Szilassy Géza (szilasi és pilisi)

Szilasi Jakab

Szilasy János

Szilassy József (pilisi és szilasi)

Szilassy Juliska

Szilasi Móricz

Szilassy Zoltán (szentiváni)

Szilatsek Pál

Sziléry Sámuel

Szily Adolf (szilsárkányi)

Szily András

Szily Aurél

Szily János (felső-szopori)

Szily János

Szily Jenő (nagy-szigethi)

Szily József

Szily Kálmán (nagy-szigethi)

Szily Kálmán (nagy-szigethi ifjabb)

Szily Miklós

Szily Pál (szik-sárkányi)

Szili Sándor

Szillaba Sándor

Szillányi Péter

Sziller József Lajos

Szilli Benedek (Schön Bernát)

Szilva Gézáné

Szilvágyi Gyula

Szilvásy Bálint

Szilvási Gábor

Szilvási István

Szilvási János

Szilvássy János

Szilvási K. Márton

Szilvás-Ujfalvi Imre

Szilvásy Márton

Szilvay Iván

Szilvek Lajos

Szilveszter Ferencz

Szilveszter János

Szimmary J

Szimits J

Szimon Sámuel

Szinomisz Arnold

Szinay Gyula

Szinai István

Szinegh Györgyné (Molnár Ilona)

Szinek Ferencz

Szinek Izidor (Sándor)

Szinéri György

Szinger Kornél

Szini Gyula

Szini Károly

Szini Péter

Szinnyei Ferencz

Szinnyei József (idősb)

Szinnyei József (ifjabb)

Szinnyei József (legifjabb)

Szinnyei Otmár

Szinovácz György

Szinte Gábor

Szinyei Endre

Szinyei Farkas András

Szinyei Gerzson

Szinyei-Merse Bertalan

Szinyei-Merse József

Szinyey Merse László

Szinyéri József

Szipszky Dániel

Sziráki Balázs

Szirbek József

Szirmai Albert

Szirmay András (szirmai)

Szirmay András Ignácz

Szirmay Antal (szirmai)

Szirmai Artur

Szirmay Ferencz (szirmai gróf)

Szirmai György

Szirmay István (szirmai)

Szirmay István (idősb)

Szirmai Jakab

Szirmay János (szirmai)

Szirmay János

Szirmai József

Szirmai Tamás (szirmai)

Szirondi

Szirontai Ártur

Szirtey György

Szirtes Artur

Szirtes Ignácz

Szirtes Zsigmond

Sziszeki Márk

Szitnyai Elek

Szitnyai József

Szittyai Gyula

Szivák Imre

Szivos Béla

Szivos János

Szivós Mihály

Szivos Mihály

Szkalka Kandid (János)

Szkalla Ferencz

Szkalla László

Szkalnik Ferencz

Szkárosi Horvát András

Szkicsák Ferencz

Szkicsák Jenő

Szkladányi József

Szkladányi József

Szklenár Ferencz

Szklenár György

Szkokán Sándor

Szkóky Sükösd

Szkolák Adolf

Szkunzevics Kornél

Szkurkai Lénárd

Szlábigh Alajos

Szlabigh Tamás Dávid

Szlabóczky Bálint Lajos

Szlabóczky Imre

Szladits Károly

Szladkay János

Szlatkovich Mátyás

Szlávik Mátyás

Szlavkovszky Benedek

Szlávy József (okányi)

Szlávy Pál (érkenézi)

Szlemenics Pál

Szluha Ádám

Szluha Ferencz (ikladi báró)

Szluha György (Demeter, verbói)

Szluha Imre (verbói)

Szmatanay József

Szmercsek Flórián

Szmetana Szaniszló

Szmethanovics József

Szmetka (László) Ödön

Szmida Lajos

Szmida Viktor

Szmigelski Viktor

Szmik Antal

Szmodis János (nagy- és kis-barkóczi)

Szmolay Vilmos

Szmollény Nándor

Szmrecsányi Arisztid (szmrecsányi)

Szmrecsányi Miklós (szmrecsányi)

Szmrecsányi Paula (szmrecsányi)

Sznezsniczky József

Szóbel József

Szoboszlai György

Szoboszlai Pap István

Szoboszlai József

Szoboszlai Mihály

Szoboszlai Miklós

Szoboszlai N. Sámuel

Szoboszlay Sámuel

Szobothin László (de Muray-Szombath)

Szobovits Ferdinand

Szobovits Ferencz

Szodoray Sándor

Szohner József

Szoják János

Szojka Gyula

Szokol Pál

Szokolay Hermin

Szokolay István (hártói és sajószentpéteri)

Szokolay István

Szokolay István

Szokolay Hartó János

Szokolay Kornél

Szókolóczy (János) Venczel

Szokolszky Bertalan

Szokoly Endre

Szokoly Ignácz

Szokoly István

Szokoly Viktor (neve tulajdonkép Szokoly Géza Bonaventura)

Szokolyai A. István

Szolár Ferencz

Szolchany István

Szolchani Márton

Szolcsányi Ernő

Szoltsányi Ferencz

Szolcsányi Gyula

Szolcsányi Hugó

Szold Beniamin

Szolga Ferencz

Szolga Gideon

Szolga János (vargyasi)

Szolga Marianus

Szolga Mihály (várfalvi)

Szolga Miklós (vargyasi)

Szollár Mihály

Szolnoky Gerzson

Szolterer József

Szomaházy István (Steiner Arnold)

Szomalovics Pál

Szombatfalvy Albert

Szombathely Antal

Szombathelyi Gusztáv (vihnyei)

Szombathelyi György

Szombathi András

Szombathy Dániel

Szombathy Ignácz (beczkói)

Szombathy István (beczkói)

Szombathi János

Szombati János

Szombati József

Szombathy László

Szombati Menyhért

Szombati Sámuel (rimaszombati)

Szombathy Sándor

Szombathy Sándor

Szommer Antal

Szommer Emil

Szommer Endre

Szommer József

Szomolányi Ferencz

Szomolnoky József

Szomor András

Szomor Károly

Szomor Károly

Szomor Károly (kékkői)

Szomor Máté

Szomorú István

Szomory Dezső

Szomory Emil

Szomory (Trautsch) Károly

Szondi Ádám

Szondy László

Szondi Pál

Szongott Kristóf

Szontagh Ábrahám (iglói és zabari)

Szontagh Aladár (zabari)

Szontagh Albert (iglói)

Szontagh Álmos (iglói)

Szontagh Boldizsár (iglói)

Szontagh Dániel

Szontagh Dániel (iglói)

Szontágh Ernő

Szontagh Felix (iglói)

Szontagh Gáspár (iglói)

Szontagh Gusztáv Adolf (iglói)

Szontagh Jenő

Szontágh Jenő

Szontagh Miklós (nógrádi)

Szontagh Pál (nógrádi)

Szontagh Pál (gömöri)

Szontagh Tamás (iglói)

Szopkó Márton

Szorani György

Szotyori József (szotyori)

Szováthy Lajos

Szőcs Adolf (marosvásárhelyi)

Szőts András

Szőts András

Szőts Farkas

Szőcs Géza (V.)

Szőcs Géza

Szőcs István

Szőts József

Szőts Pál

Szőts Sámuel (kőrösi)

Szőts Sándor

Sződi István

Szögyény Ferencz (magyar-szőgyéni)

Szőgyény-Marich László (magyar-szőgyéni és szolgaegyházi)

Szőgyény Máté (magyar-szőgyéni)

Szőgyény Zsigmond (magyar-szőgyéni)

Szőgyi Gusztáv Vilmos

Szőke Adolf

Szőke Ambrus (gelenczei)

Szőke Béla

Szőke Berta (Stella)

Szőke Ferencz (jenei)

Szőke István

Szőke István

Szőke János

Szőke János

Szőke József (magyarósi)

Szőke József

Szőke József

Szőke Károly (csajági)

Szőke Lőrincz

Szőke Mihály

Szőke Nyéki Pál

Szőke Sándor

Szőke Zsigmond

Szökő Mihály

Szölgyémy Ferencz

Szölgyémy Gyula

Szölgyémy János

Szöllőssy Antal

Szőllősy Attila

Szőllősy Balázs (szigeti)

Szőllősy Balázs

Szőlősy Benedek

Szőllősi Benő

Szöllőssy Ferencz (nagy-szöllősi)

Szöllösi Gáspár

Szölössi István

Szöllősy István

Szőllősy István

Szőlősy János

Szőllősy Nep. János

Szőllősy Ev. János

Szőllősi Jenő

Szöllösi Károly

Szöllőssy Károly

Szöllősi (Szabó) Lajos

Szöllősy Lajos

Szöllösy L

Szölösi Mihály (Nagy)

Szőllősy Nina

Szőllősy Oszkár

Szölösi Pál (P.)

Szőlősy Pál

Szöllősi Zsigmond

Szőnyei István

Szőnyi Benjámin

Szőnyi Nagy István

Szőnyi János

Szőnyi Lajos

Szőnyi Virág Mihály

Szőnyi Ottó

Szőnyi Pál

Szőnyi Tódor

Szőnyi Zsigmond

Szörény Sándor (kis-szörényi)

Szörényi Benő

Szörényi László

Szrógh János

Szrógh Pál

Szrógh Sámuel

Sztachovics Remig Alajos

Sztáncsay Jenő

Sztancsay Miklós

Sztancsek József

Sztanimirovics Ignácz

Sztankaninecz Gyula

Sztankay Aba Gyula

Sztankay Géza

Sztankay Lajos (H.)

Sztankai Pál

Sztankó Béla

Sztankó János

Sztankó-Csapliczky Lilla

Sztankó Samu

Sztankó Sámuel

Sztankovánszky Imre (sztankováni)

Sztankovics Ádám

Sztankovics Alajos

Sztankovits István

Sztankovits János

Sztankovits János

Sztankovich Lázár

Sztankovits Miklós

Sztanoj Miklós

Sztansák János

Sztára József

Sztáray Albert (sztárai és nagymihályi gróf)

Sztáray Antal (sztárai és nagymihályi gróf)

Sztárai Mihály

Sztáray Mihály (sztárai és nagymihályi gróf)

Sztárai Miklós

Sztareczky Géza

Sztarek Lajos

Sztarill Lajos

Sztaroveszky Károly Fülöp

Sztavinsky Kazimir

Sztéfánid Konstantin

Sztehlo András

Sztehlo János (idősb)

Sztehlo Kornél

Szterényi Albert

Szterényi Bertalan

Szterényi Hugo

Szterényi József

Szterényi Sándor

Szteria-Popovits János

Sztoczek József

Sztoczek Károly

Sztodola József

Sztojacska Sándor

Sztojacskovics Sándor

Sztojanovics István

Sztojanovics Jenő

Sztojanovics Lázár

Sztojics Iván

Sztojka Ferencz (nagyidai)

Sztojka József (alsó-veniczei)

Sztojka Károly

Sztojkovits Athanáz

Sztrachon Petronella

Sztrakay Norbert

Sztrakos Albert (Adalbert, Béla)

Sztrakovics János

Sztráva Miklós (felső-porumbáki)

Sztrázsik János

Sztrázsnitzky János

Sztretskó János György

Sztripszky Hiador

Sztroing Antal

Sztrokay Antal (nemes-csói)

Sztrókay Béla

Sztrokay Elek, (nemes-csói)

Sztrokay Ignácz (nemes-csói)

Sztromszky Ferencz Sámuel

Sztudinka Ferencz

Sztupa György

Sztupkay János Gottfried

Sztura Szilárd

Szuborics János

Szuchy Béla

Szuchy Sámuel

Szuhai István

Szuhány Márton

Szuhányi Ferencz

Szuhányi György

Szuhányi János

Szuhay Benedek

Szuhay János

Szuk Géza

Szukáts Lajos

Szukováthy István

Szulik József

Szulimán István

Szuly József

Szulyovszky Ignácz (a szúlyói és káromi Sirmiensis családból)

Szulovszky József (karomi és szulói Sirmiensis)

Szunerits Ignácz

Szunyog Ferencz (budetini)

Szunyogh Gáspár (jeszeniczei báró)

Szunyog Lorántné (Grósz Jennie)

Szunyoghy Sándor

Szuper Károly

Szupits Dezső

Szuppán Vilmos

Szuppan Zsigmond

Szupper Alfréd

Szurmák J. fiai

Szurmay Sándor

Szuszai Antal

Szutóricz Frigyes

Szüts Ábrahám

Szűcs Adolf

Szűts Andor

Szücs András

Szüts Antal

Szücs Antalné (özv.) Bagossy Klára

Szücs G. Bálint

Szücs Dániel (tunyogi)

Szücs Dániel

Szűts Dezső

Szüts Ferencz

Szűcs Imre

Szűcs Imre

Szüts István György

Szüts István

Szüts István

Szüts István

Szűcs István

Szücs István

Szücs István

Szüts István

Szűts István

Szüts Izsó

Szüts István

Szücs János (debreczeni)

Szűcs János

Szűts Jenő

Szüts József

Szűcs József

Szűcs Kálmán

Szűts Károly

Szűcs Lajos (baracskai)

Szücs Lajos

Szücs László

Szűcs Mihály

Szücs Miklós

Szüts Miklós

Szűts Olga (Mayer Gyuláné)

Szücs Sámuel

Szűcs Sándor

Szücs Sándor

Szűts Sára

Szügyi Dániel

Szügyi József

Szüllő Géza (borsai)

Szüllő Géza (borsai)

Szüry Dénes

Szüry János

Szüry Lajos

Szüsz Dávid

Szüsz Ignácz

Szüsz István

Szüszner Ferencz

Szüts

Szvacsina Géza

Szvaratkó Kálmán

Szvertán István

Szvetenay Miklós (szmolicsai)

Szveteney Benjamin

Szvetits Emil (nemes-ságodi)

Szvetics Jakab (nemes-ságodi és pleterniczai gróf)

Szvidrony Bonifácz

Szvoboda Lajos

Szvoboda Román

Szvorényi (János) József

Szvorényi Mihály (József)

Szwoboda Károly

Szy József

Szyl Gida

Szyllaba Emil

Kezdőlap